Invigningen av Aarhus nya spårväg ställdes in dagen före – tillstånd beviljades inte av Trafikstyrelsen

Trafikstyrelsen underkänner den oberoende bedömare som granskat underhållsplaneringen vid Aarhus Letbane samt säkerhetsdokumentationen hos operatören Keolis. Därför meddelade Trafikstyrelsen dagen innan invigningen att de inte beviljar de nödvändiga tillstånden. Pressbild

Aarhus nya spårväg – letbanen – skull ha invigts under lördagen men sent på fredagen fick invigningen ställas in. Anledningen är att Trafikstyrelsen på fredagen meddelade de inte kan ge letbanen de nödvändiga tillstånden.

Trafikstyrelsen underkänner Aarhus Letbane som förvaltare av den nya spårvägen eftersom de anser att de inte lever upp till kraven på framtida underhåll. Dessutom är inte Trafikstyrelsen nöjd med dokumentationen av det säkerhetsarbete som operatören Keolis utfört.

– Det är djupt beklagligt att vi i sista minuten måste avbryta invigningen av Aarhus Letbane, ett historiskt ögonblick som vi vet att många jyllänningar hade glatt sig över. Det är vi djupt berörda och ledsna över, säger Aarhus Letbanes direktör Claus Rehfeld Moshøj i ett pressmeddelande.
– 
Oenigheten mellan Trafikstyrelsen och den oberoende bedömaren är överraskande för Aarhus Letbane. På motsvarande sätt är det också otillfredsställande att Keolis som operatör har misslyckats i sitt arbete med att erhålla det nödvändiga godkännandet.

Claus Rehfeld Moshøj har i flera veckor känt till att det fanns fel och brister såväl hos Letbanen som Keolis. Han uppger att ha hade räknat med att bristerna skulle hinna rättas till och att de skulle få ett begränsat trafiktillstånd inför invigningen. Så blev det inte.

Förseningar har redan tidigare gjort att färdigställandet av letbanan dröjt. Det finns inga besked om när det nödvändiga tillståndet kan bli klart. ”Aarhus Letbane har dock en tydlig förväntan om ett det sker inom kort”. (News Øresund)