Intervjuer

Esbjerg-deklarationen: fyra länder ska bygga 150 gigawatt vindkraft i Nordsjön till 2050 – danska planer för 1 000 miljarder DKK

Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien skrev på onsdagen under “The Esbjerg Declaration” där de förbinder sig att tillsammans bygga ut havsbaserad vindkraft i Nordsjön motsvarande minst 65 GW till 2030 och minst 150 GW till 2050. Danmarks andel fram till 2050 blir 35 GW. Det kan jämföras med att Danmark idag har vindkraftsparker med en total kapacitet på 2,3 GW.

Nyhetsbyrå

News Øresund är en oberoende dansk-svensk nyhets­byrå som ingår i Øresundsinstituttet. Nyhetsbyrån levererar nyheter till redaktioner i Danmark och Sverige, har en egen nyhetshemsida och ett redaktionellt bildarkiv. Dessutom sammanfattas nyheterna varje fredag i ett veckobrev. Läs mer

Bildarkiv på flickr

News Øresund har ett stort redaktionellt bildarkiv som får användas under förutsättning att källa nämns. Se arkivet här: www.flickr.com/newsoresund.