Intervju med Lise Bach Hansen: kulturbranschen kan bli en hävstång för det dansk-svenska samarbetet

Det internationella perspektivet är ledstjärnan för Lise Bach Hansen. Det är på så vis hon har kommit in på det nordiska samarbetet. Här ser hon en potential i att den nordiska språkgemenskapen och sammanflätningen av kulturlivet kan komma att fungera som en hävstång för mer samarbete. Med digitaliseringen har möjligheterna för att ta del av kulturutbudet i grannländerna även ökat markant.

På Den Sorte Diamant i Köpenhamn huserar det Kongelige Bibliotek som är ett universitets- och nationalbibliotek. Här arrangeras också debatter, författarsamtal, föredrag, konserter, föreställningar och utställningar. Lise Bach Hansen står för den del av programmet som har namnet ”Litteratur og talks”. Under 2008 utvecklade hon konceptet International Forfattarscene, som har lockat en rad internationellt kända författare och personligheter, så som Chimamanda Ngozi Adichie, Salman Rushdie, Thomas Piketty, Caitlin Moran, Siri Hustvedt och Emmanuel Macron.
– Det Kongelige Bibliotek är såklart ett nationalbibliotek, men det är faktiskt så att en stor del av vår samling kommer från alla möjliga platser i världen, vilket avspeglas i programmet på våra scener också, säger Lise Bach Hansen, Head of programming Talks & Literature på Det Kongelige Bibliotek.

– Genom det arbetet har jag fått många internationella kontakter, och därmed också i Sverige. Jag är väldigt intresserad av det nordiska och vad det kan. Jag tycker att det är väldigt fascinerande med den potential som finns i samarbetet med grannländerna och vad hela den urbana regionen kring Malmö och Köpenhamn kan få för betydelse. Jag blir positivt överraskad varje gång jag är med i nordiska sammanhang. Där finns det en samhörighet och det påminner om något bekant, men ändå främmande. Tänk att man kan resa till Finland, eller till Nordnorge och folk faktiskt förstår mig – trots att jag pratar danska, säger hon.

 

Läs hela intervjun på News Øresund

Foto: Det Kgl. Bibliotek