Intervju med life science-bolag i Lund som prioriterar interaktion och närvaro i Köpenhamn: ”Träffar vi inte varandra kan vi inte lära känna varandra”

Det privatägda kontraktforskningsföretaget Red Glead Discovery AB i Lund har prioriterat att finnas på plats med kontor i Köpenhamn. Mobilitet, samarbete över sundet och närhet till danska och svenska kunder är avgörande för tillväxten, menar två av företagets grundare. En annan viktig aspekt är en större tillförsel av kapital till skånska bolag.

De senaste fem åren har Red Glead Discovery, som utvecklar läkemedel för externa kunder, fördubblat antalet heltidsanställda till 35 och tredubblat omsättningen till nära 34 miljoner svenska kronor under 2019.

Därmed är kontraktforskningsbolaget ett av flera snabbväxande life science-företag i Lund och Malmö.

Även om företaget håller till i forskningsparken Medicon Village har den danska marknaden stor betydelse för bolaget, med dess kapitalstarka biotech- och läkemedelsföretag.

– Danmark var under 2018 omsättningsmässigt den största marknaden för oss, säger Johan Evenäs, som är vd för Red Glead Discovery och en av företagets sju grundare.

Värdefull kontorsplats i Köpenhamn
Affärsverksamheten på tvärs över Öresund har synliggjort fördelen med att finnas nära kunderna.

Därför har Red Glead Discovery, som enda Lundabaserat företag, prioriterat att finnas på plats med en kontorsplats på Copenhagen Bio Science Park (COBIS).

Tillgång till kompetens, möjligheter till samarbete och att utöka sitt nätverk är några av fördelarna med att finnas representerade på båda sidor sundet, tillägger Martina Kvist Reimer, som är vice vd i bolaget.

Att förbättra life-science-branschen mellan Danmark och Sverige är i hög grad en fråga om mobilitet, menar hon, så att det blir så enkelt som möjligt att resa fram och tillbaka.

Något som – som bekant – försvårats kraftigt av coronapandemin.

– Träffar vi inte varandra kan vi inte lära känna varandra och det är förutsättningen för bra samarbete, säger Martina Kvist Reimer.

(News Øresund – Kristoffer Dahl)

Læs hele interviewet på News Øresund

Foto: News Øresund