Intervju med Kitte Wagner: Teaterchef fick möjlighet att fokusera mer på deltagande framför resultatkrav

Malmö Stadsteaters chef Kitte Wagner är en av åtta danska kulturchefer i Malmö. Hon ser en stor fördel med att kunna locka Köpenhamn till Malmö och skapa mer samarbete, bredare nätverk och ny inspiration på tvärs över Öresund. Hon kallar teatern för ett litet paradis och är glad över att kunna arbeta utan resultatkontrakt och ramavtal utan istället ha fokus på att utveckla sättet att göra teater på.

– Alltså Malmö Stadsteater är ju ett litet paradis på jorden! Men jag tror också att det är en skillnad mellan vad som är möjligt i Danmark och i Sverige. Jag är ju van att vara styrd av målkriterier och ramavtal. Det är den doktrin som styr över danskt kulturliv – det handlar om vad det kommer att kosta, hur många biljetter som ska säljas och hur. Jag sitter ju också i Det Kongelige Teaters styrelse, så jag är van vid att stå upp för siffror, säger Kitte Wagner, chef och konstnärlig ledare för Malmö Stadsteater och styrelsemedlem i Det Kongelige Teaters styrelse.

Hon har en lång karriär som dramaturg, manusutvecklare och teaterchef i Danmark och nu i Sverige. Därför har hon god insikt i olikheter och likheter mellan dansk och svensk teater och genom Teams-skärmen märks det tydligt att hon är engagerad och intresserad i hur de två kan få varandra att växa.

Som dansk chef i en svensk organisation har Kitte Wagner observerat flera olikheter.

– I Sverige finns det den där tystnaden, som man ska vara på vakt för. Den har alla som kommer till Sverige lagt märke till. Och det är ingen som kommer undan den. Det kan vara att man har sagt något och så blir det helt tyst. Då vet man att det finns en oenighet. Och så får man kanske ett mail dagen efter som berättar vad det var som var fel. Men den tystnaden är väldigt speciell, säger hon.

Det är en starkare konsensuskultur i Sverige än i Danmark, menar hon, och ”tystnadskulturen”, som det inte ens verkar finnas ett danskt ord för, är mer utbredd.

– Det finns självklart ett visst mått av det i Danmark också, men här är det mycket mer omfattande. Och som dansk undrar man: varför är ni så rädda för att starta en diskussion? Men det är just därför, det är så bra att samarbeta. Det befruktar varann. Vi ska utnyttja de här skillnaderna.

– Det är också därför vi har en ny vision på teatern, där det bland annat heter att vi ska vara bättre på att vara oeniga tillsammans, berättar Kitte Wagner.

Läs hela intervjun på News Øresund