Inkubatormiljö och entreprenörskap fick dansk vd att starta Pila Pharma i Malmö: ”Svenskarna älskar när någon vågar ta chansen och försöker att vinna”

En välfungerande inkubationsmiljö i Malmö fick danska Dorte X. Gram, efter tio år som anställd hos Novo Nordisk i Danmark, att välja Skåne för uppstarten av läkemedelsbolaget Pila Pharma. I dag är både danska och svenska konsulter tillknutna bolaget, en dansk finanschef med bakgrund i LEO Pharma har rekryterats och en börsnotering är genomförd.

För sju år sedan startade Dorte X. Gram företaget Pila Pharma. Efter att ha arbetat i mer än tio år på Novo Nordisk, där hon skrev sin doktorsavhandling, fick hon 2008 möjligheten att friköpa sin forskning av diabeteskoncernen och bilda sitt eget bolag för att utveckla en ny behandling mot sockersjuka.

Även om det mesta av hennes professionella nätverk fanns i Danmark, valde hon att utveckla Pila Pharma i Malmö, där hon bosatte sig med sin familj.

– Jag har startat Pila Pharma i Sverige eftersom det fanns bättre möjligheter att komma vidare när vi var i startup-fasen, säger Dorte X. Gram.

Läs hela intervjun på News Øresund

Foto: News Øresund