Inkomstklyftorna ökar i Köpenhamnsområdet – allt svårare att ta sig ur fattigdom

I det rikaste delen i Region Hovedstaden är genomsnittsinkomsten 745 500 kronor – mer än tre gånger så hög som på Nørrebro, den fattigaste delen av regionen. Foto: News Øresund

Sedan 2010 har den genomsnittliga inkomsten i det rikaste Köpenhamnsområdet ökat med 23 procent. I de tio fattigaste områdena av Region Hovedstaden har den växt med mellan 1,5 och 9 procent under samma period. Det visar en analys från Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Tankesmedjans chefsanalys, Jonas Schyltz Juul, säger att detta minskar möjligheterna för barn i fattiga familjer att klättra upp för den sociala stegen.

Inkomstklyftorna har ökat under en längre tid i Danmark. Sedan millennieskiftet har den största ökningen skett de senaste tio åren, enligt Jonas Schyltz Juul, analyschef vid Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

– Ökningen i de rikaste områdena har varit väldigt stor. De har sett en ökning av både lönen och kapitalinkomster, säger han till News Øresund.

De rikaste områdena i Region Hovedstaden ligger alla i de nordliga delarna av regionen. Det postnummer där befolkningen har den högsta genomsnittliga inkomsten är Klampenborg. Där är den mer än tre gånger så hög som på Nørrebro, den fattigaste delen av regionen.

Enligt Jonas Schyltz Juul leder de ökade inkomstklyftorna till att den sociala mobiliteten blir mindre. När gapet mellan fattiga och rika blir större, och när bostadsområden blir allt mer segregerade efter utbildningsnivå och inkomst, får barn i fattiga familjer det allt svårare att ta sig ur fattigdomen under sin livstid. Men större inkomstklyftor kan även ha mer genomgripande konsekvenser – de kan leda till en ökad polarisering som kan ha negativa effekter på hela samhället, menar Jonas Schyltz Juul.

– Det danska samhället bygger på sammanhållning. Om man förlorar kittet som håller ihop samhället i länder som Danmark – eller Sverige – undermineras hela grunden för välfärdssamhället. Om den här utvecklingen fortsätter kommer det skapa problem för hur vi organiserar våra samhällen, säger Jonas Schylz Juul till News Øresund.

(News Øresund – Mandus Örarbäck)

Inkomsterna i de fem rikaste områdena i Region Hovestaden har ökat med mellan 7,3 och 23,3 procent sedan 2010.

Klampenborg: genomsnittlig disponibel inkomst 745 500 (+23,3 procent)
Rungsted Kyst: genomsnittlig disponibel inkomst 664 700 (+21,3 procent)
Skodsborg: genomsnittlig disponibel inkomst 607 700 (+7,3 procent)
Holte: genomsnittlig disponibel inkomst 555 100 (+18,9)
Vedbæk: genomsnittlig disponibel inkomst 546 200 (+17,9)

Inkomsterna i de fem fattigaste delarna av Region Hovestaden har ökat med mellan 1,5 och 9 procent sedan 2010.

København Nørrebro: genomsnittlig disponibel inkomst 203 600 (+9)
København Nordvest: genomsnittlig disponibel inkomst 207 200 (+2,5)
København Sydhavnen: genomsnittlig disponibel inkomst 217 600 (+7,1)
Brøndby Strand: genomsnittlig disponibel inkomst 222 500 (+1,5)
Ishøj: genomsnittlig disponibel inkomst 227 900 (+1,6)

Fotnot: inkomsten är beräknad efter så kallad ækvivaleret disponibel indkomst, eller motsvarande disponibel inkomst, det vill säga inkomst efter skatt med korrigering för hushållens storlek.

Källa: Arbejderbevægelsens Erhvervsråd

Läs mer: Inkomstklyftorna stiger i nästan alla svenska kommuner