Inbjudan till gratis informationsmöten: GÖRA AFFÄRER OCH ETABLERA FÖRETAG I DANMARK den 9 november i Malmö och 18 november i Helsingborg


Få gratis information inför affärer och företagsetableringar i Danmark

Danmark är Skånes närmaste exportmarknad – nästan på hemmaplan, endast en broresa eller färjeresa bort. Möjligheterna är stora men samtidigt är lagar och affärskultur annorlunda. Øresundsinstituttet arrangerar därför två gratis informations- och rådgivningsmöten i samarbete med KPMG:s Öresundsgrupp, Øresunddirekt, Øresundsadvokater, Malmö stad och Helsingborgs stad.

MALMÖ

Dag:   Tisdag 9 november
Tid:   Kl. 08.00 – 10.30, dörrarna öppnar 07.45
Plats: High Court, Malmöhusvägen 1

Klick här för anmälan till mötet i Malmö
Deltagandet är gratis

HELSINGBORG

Dag:   Torsdag 18 november
Tid:   Kl. 08.00 – 10.30, dörrarna öppnar 07.45
Plats: Helsingborgs stad, Drottninggatan 7 A – lokal Auditoriet.

Klick här för anmälan till mötet i Helsingborg
Deltagandet är gratis

PROGRAM

07.45 – 08.00
Samling 

08.00 – 08.05
Välkomna
Malmö stad respektive Helsingborgs stad

08.05 – 08.20
Øresundsinstituttet
Affärskultur och likheter/olikheter mellan Danmark och Sverige

08.20 – 08.35
Øresunddirekt
Öresundsvägledning och Öresundsexperter – information om
kostnadsfri informationsservice för företag

08.35 – 08.50
Øresundsadvokater
Juridiska och strukturella skillnader mellan Sverige och Danmark när det gäller ansvar och arbete i bolagsstyrelser

08.50 – 09.20
KPMG:s Öresundsgrupp
Affärs-, skatte- och socialförsäkringsmässiga möjligheter och fallgropar vid etablering av bolag i Danmark

09.20 – 10.30
Möjlighet att samtala med talarna


Arrangör:


www.oresundsinstituttet.org

Øresundsinstituttet är ett oberoende dansk-svenskt kunskapscentrum som genom analyser, nätverksmöten och nyhetsbyrån News Øresund bidrar till en ökad kunskap om utvecklingen i Sverige och Danmark med fokus på Öresundsregionen.

 


Partners: