Indikatorer för Greater Copenhagen Committee

Rapporten har tagits fram av Øresundsinstituttet på uppdrag av Greater Copenhagen Committee och fokuserar på utveckling och tillväxt inom 13 områden. Dessa områden är framtagna i dialog med uppdragsgivaren och har sin grund i Greater Copenhagen Committees fyra fokusområden. Rapporten färdigställdes i juni 2018 och offentliggjordes i december samma år.

| Läs mer om rapporten här |