Inbjudan till dansk-svenskt nätverksmöte och Øresundsinstituttets årsmöte i Malmö den 16 maj

 

 

Tema för debatten: bostad för alla.

Hur bygger vi bostäder som alla grupper i en stad har råd att bo i och hur minskar vi segregeringen inom städerna och vänder utvecklingen i socialt utsatta områden? Det är temat när Øresundsinstituttet  i samband med vårt årsmöte/generalforsamling bjuder in till ett efterföljande dansk-svenskt nätverksmöte hos Rehab Kultur /CirkulationsCentralen i Malmö med MKB Fastigheter som värd. Talare: Terje Johansson (vd MKB Fastighets AB), Unni Sollbe (vd Stena Fastigheter Malmö) Anders Berg Sørensen (transaction and business development NREP Danmark) samt Petra Sörling (vd Rosengård Fastigheter).

Rosengård Fastigheter ägs till lika delar av kommunala MKB Fastighets AB och de privatägda fastighetsbolagen Balder, Hemstaden och Victoria Park. Från och med 2 oktober 2017 tog Rosengård Fastigheter hand om 1 660 bostadslägenheter Törnrosen och Örtagården i Malmö och driver projektet Culture Casbah.

Nordic Real Estate Partners, NREP, är ett privat fastighetsbolag som ingått ett samarbetsavtal med de danska allmänna bostadsorganisationerna fsb och SAB om bygga omkring 1 000 bostäder i den socialt utsatta stadsdelen Tingbjerg utanför Köpenhamn. Satsningen på att vända utvecklingen i Tingbjerg stöttas av Landsbyggefonden.

TID OCH PLATS

DAG: Onsdagen den 16 maj.

TIDER:
Øresundsinstituttets årsmöte: kl 17.30 – 18.00
Tal och debatt “Bostad för alla”: kl 18.00 – 19.00
Mingel och enklare förtäring: kl 19.00 – 20.00

PLATS: Rehab Kultur /CirkulationsCentralen, Spånehusvägen 83, Malmö

ANMÄLAN: Senast torsdag 10 maj till info@oresundsinstituttet.org

Dagordning för Øresundsinstituttets årsmöte/generalforsamling sändes ut separat.

at