Se LIVE-sändningen från 11 oktober av analysen “Möjligheter vid gränspendling – erfarenheter av arbete över Öresund bland personer med utrikes bakgrund”

Se Øresundsinstituttets LIVE-sändning med presentation av den nya analysen “Möjligheter vid gränspendling – erfarenheter av arbete över Öresund bland personer med utrikes bakgrund”, från Øresundsinstituttets studio i Malmö, måndag 11 oktober kl 08.30 – 09.30.

Se optagelsen af sendingen her

Medverkande:
Anna Palmehag, analytiker Øresundsinstituttet
Erik Ottosson, analytiker Øresundsinstituttet
Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet
Anneli Hulthén, Skånes landshövding
Sedat Arif, Malmös kommunalråd med ansvar för arbetsmarknad och socialtjänst

Se LIVE-sändning och lyssna på presentationen av analysen samt Anneli Hulthéns och Sedat Arifs reflektioner kring analysen och läget på den gränsregionala arbetsmarknaden. Är det lättare för personer med utrikes bakgrund att få jobb i Danmark än i Sverige? Hur upplever man möjligheterna och vilka hinder finns för att ta ett jobb på andra sidan sundet? Det undersöks i en ny analys: ”Möjligheter vid gränspendling – erfarenheter av arbete över Öresund bland personer med utrikes bakgrund”. I ett läge med arbetskraftsbrist i Danmark och samtidigt hög arbetslöshet i Skåne är frågan högaktuell. Øresundsinstituttet har utarbetat analysen på uppdrag av Länsstyrelsen Skåne.

Arbetsmarknadens struktur och regler, språket, Köpenhamn som huvudstadsregion och gränshinder som hindrar icke EU-medborgare att ta jobb över gränsen är viktiga faktorer som tas upp i denna analys.


Är du intresserad av mer information om vilka möjligheter arbetsgivare och personer med utrikes bakgrund har på arbetsmarknaden i Öresundsregionen kan du anmäla dig till nedanstående inspirationsträff. Mötet arrangeras av Interregprojektet “Fördomsfönster Öresund” där Øresundsinstituttet är en projektpart.

Utrikesbakgrund: en outnyttjad resurs

Välkommen till en inspirationsträff om breddad rekrytering i Öresundsregionen

Nu öppnar våra samhällen upp igen efter Coronakrisen och det innebär att allt fler företag och organisationer letar efter nya medarbetare. I Danmark är det redan brist på arbetskraft igen inom flera branscher. I Sverige är arbetslösheten dock fortfarande hög och det finns därför mycket ledig kompetens att hämta på andra sidan Öresund för dig som är arbetsgivare i Danmark.

Många av dem som söker arbete i Skåne har en bakgrund någon annanstans än i Norden. Man är född eller uppvuxen inom en annan kultur och har ett annat modersmål, kanske utbildad inom ett annat skolväsen. Ofta pratar man flera språk, inklusive flytande engelska, men inte nödvändigtvis flytande svenska eller danska. Många har en akademisk examen, men inte alltid från universitet vars namn är kända i Norden. Man har arbetslivserfarenheter och kontaktnät, men kanske inte samma som de dina anställda brukar ha.

Dessa är några av de faktorer som kan göra det svårt för dig som arbetsgivare att få syn på och komma i kontakt med personer som har kompetensen du söker, men som inte alltid står att finna i kanalerna du vanligtvis letar i.

I projektet Fördomsfönster Øresund har vi hjälpt drygt 70 arbetsgivare och arbetssökande med utrikesbakgrund i Öresundsregionen att finna varandra. Nu vill vi gärna dela med oss av våra erfarenheter och hjälpa fler arbetsgivare hitta kompetensen de behöver för att kunna växa och utvecklas. Därför kommer vi i höst arrangera vad vi kallar inspirationsträffar för arbetsgivare och vi skulle vara väldigt glada om du hade möjlighet att delta i någon av dessa!

Vi kommer diskutera rekrytering, kompetens och arbetsliv i en region som är rik på mångfald, såväl bland sin befolkning som i sitt näringsliv, men också i nationella lagar och regler. Vårt mål är dels att informera och ge tips och råd, dels att få till ett ärligt och gränsöverskridande samtal som inspirerar dig att bredda din rekrytering mot nya grupper. Och att ge nya perspektiv på kultur, språk och ledarskap.

Anmäl dig via mejl till info@mine.se och välj en av följande torsdagar i höst:

21 oktober

18 november

9 december

Tid: kl: 15-17

Plats: Nørregade 7B, 1165 København (Greater Copenhagen)