Hvert femte Øresundstog har været forsinket i 2018

Kommer et tog mere end fire minutter senere, end hvad tidstabellen oprindeligt viste, medregner Skånetrafiken toget som forsinket. Og det har hvert femte Øresundstog gjort i 2018, viser Skånetrafikens akkumulerede opgørelse fra september.

Indtil videre svarer det til 4.420 timer forsinkelser i 2018. Det viser tal fra Sveriges nationale myndighed for trafikstatistik, Trafikanalys, der også netop har offentliggjort tal fra tredje kvartal i år. Det viser Skånetrafikens regionale beregning af Trafikanalys’ statistik, skriver Sydsvenskan.

Til gengæld er kundernes oplevelse af Øresundstogenes punktlighed en del bedre. Her mener 8,5 ud af 10 rejsende, at togene kommer til tiden, viser opgørelsen. Dog er den oplevede punktlighed kun for foråret 2018, og har dermed ikke de mange, ekstraordinære forsinkelser i efteråret in mente.

Heraf kan blandt andet nævnes, at der d. 14. september var en hest på sporet ved den sydskånske by Skurup, hvilket forsinkede mange tog. Senere på måneden, d. 24., var det i stedet mennesker på sporet i Lund, som forårsagede 11 aflyste afgange. Og d. 28. september var der en omfattende politiaktion i Danmark, hvor politiet måtte lukke Øresundsbron, hvilket aflyste 17 afgange.

(News Øresund)