Historiskt låg löneutveckling i Danmark

Danska löner stiger historiskt långsamt. Foto: News Øresund

Trots de senaste fem årens ekonomiska återhämtning ökar danska löner historiskt långsamt. Mellan 2013 och 2017 steg lönerna med mindre än två procent om året i genomsnitt. Senast löneutvecklingen var så långsam var 1936, då danska löner steg med 0,8 procent, enligt en analys av Jyske Bank.

– Den låga löneökningstakten under 1930-talet var ett resultat av den globala ekonomiska krisen som kom efter börskraschen i USA 1929. Efter 1930-talet kan man framhäva 90-talskrisens sista år, 1993, när lönerna steg med 2,4 procent, om man ska hitta något som liknar de lönestigningar vi ser idag, säger Niels Rønholt, chefsekonom på Jyske Bank, till Børsen.

Från 2013 till 2017 steg danska löner nominellt med knappt sju procent, trots goda ekonomiska tider, enligt Jyske Banks analys. Det kan jämföras med andra fyraårsperioder med högkonjunktur, 1993–1997 och 2004–2008. I båda fallen ökade lönerna med omkring 16 procent.

Ser man till utvecklingen av reallönerna under de tre perioderna är skillnaderna inte lika stora. Under perioden 1993–1997 steg reallönerna med 7,1 procent, mellan 2004 och 2008 med 6,7 procent och från 2013 till 2017 ökade danska reallöner med 4 procent, i genomsnitt.

Enligt Niels Rønholt beror den senaste tidens låga löneutvecklingen delvis på att även produktiviteten ökar långsamt.

– Företagen har inte råd med högre lönehöjningar. Det är en viktig del av historien. En annan del av förklaringen är att ekonomin har blivit mer global. Med möjligheten att produktionen flyttas ut ur landet är man nog inte lika benägen som tidigare att kräva större löneökning, säger Niels Rønholt till Børsen. (News Øresund)