HH-visionen lever: från temalekplatser till en ny fast förbindelse

Samarbetet mellan de ”äldsta vännerna” Helsingborg och Helsingör är brett och går långt tillbaka. Med flera nya personer på ledande poster i norra delen av Öresundsregionen behöver samarbetet nu kalibreras. Det menar Christian Orsing (M), som själv tillträdde som kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg den 25 oktober i fjor.

Som en av sina huvudfrågor för samarbetet i norra Öresund lyfter Christian Orsing fram en integrerad arbetsmarknadsregion. Helsingör har en arbetslöshet på drygt två procent, Helsingborg runt tio.

– Den danska demografin gör att de behöver arbetskraft inom många områden, och kan vi komplettera varandra där är det en vinst på många sätt. Det blev fullständigt uppenbart under pandemin, när samhällskritiska verksamheter från barnomsorg till vårdboenden i Helsingör inte kunde hålla öppet utan svensk arbetskraft, säger han.

Fram till 2020 hade städerna den gemensamma strategin ”Sammanbunden stad 2035”. Den lever och kommer att uppdateras, enligt Christian Orsing, men både Helsingborgs stadsdirektör, Carina Leffler, och Helsingörs kommunaldirektör Rasmus Bjerregaard, är nya på posterna.

– Vi är inne i en fas där vi behöver kalibrera oss, vad vi ska lägga energi på i samarbetet. Förmodligen kommer vi att konkretisera ett antal huvudområden, men vi får se i processen.

Aldrig längre bort än ett samtal

Vanligen träffas Helsingborgs KSO och Helsingörs borgmästare terminsvis. Därutöver träffas medarbetare på olika nivåer med jämna mellanrum. Det är aldrig längre bort ”än ett samtal”, enligt Christian Orsing.

– Det kan ibland vara befriande att inte bara jämföra sig med en annan stad, utan att det är olika länder. Vi har lite olika kultur i hur vi tar oss an saker och ting. Sist vi träffades ville de lära av våra lekplatssatsningar med temalekplatser, nu har det varit delegationer här som tittat på det, säger han.

Sårbart med bara en fast förbindelse

En fast HH-förbindelse är ”utrett mer än mycket annat”, men mycket återstår att fördjupa. Där ligger den danska staden ”lite tidigare i debatten”, enligt Orsing, som menar att man får vara ödmjuk och ”ha respekt för oron” över hur byggnation och trafikflöden kan påverka närområdet. Han pekar på dubbelspåret på Västkustbanan som håller på att färdigställas:

– Stora men viktiga infrastruktursatsningar, nog sjutton skapar det skav och frustration. Att vara en transitsträcka eller transitknutpunkt är prövande, även i Helsingborg. Jag tror att det är det man fångar upp på den danska sidan. Man ser kanske med oro på vad det kommer att innebära för staden.

Själv pekar han på sårbarheten av att bara ha en fast väg över sundet, speciellt med Fehmarn Bält-förbindelsen runt hörnet och en osäkrare omvärld. För att sätta press på respektive nationalstat och ”aggregera upp det” hanteras frågorna också inom större nätverk, som Greater Copenhagen, där Orsing sitter i styrelsen.

– Ju större befolkningsunderlag vi har i ryggen, desto angelägnare blir det ju. Det är hög tid att inse att 2030 inte är så långt borta. Och där är ju HH en viktig del, Fehmarn Bält kommer med största sannolikhet innebära kraftigt ökad lastbilstrafik initialt, den måste ju ta vägen någonstans. Det är viktigt att nationalstaterna tar till sig det här.

(News Øresund – Henrik Smångs)

Denna text har tidigare publicerats i Øresundsinstituttets analys State of the Region 2023.