Gränshinder högt på dagordningen för Greater Copenhagen & Skåne Committee

Interregprojektet ESS och Max IV Cross Border Science for Society, med projektledaren Matilda Sommelius, har undersökt vilka gränshinder anställda vid ESS kan komma att stöta på. Foto: News Øresund – Thea Wiborg

I nästa vecka beslutar Folketinget om att ändra reglerna för forskarskatteordningen så att  den även omfattar personer som delvis arbetar vid ESS i Lund. Dessutom ska arbete vid anläggningen i Lund kunna ge uppehållstillstånd även i Danmark. Det är två av de gränshinder som interreg-projektet ESS och Max IV Cross Border Science for Society har jobbat för att lösa. Sju viktiga gränshinder för ESS och Max IV-anställda har identifierats och ytterligare tre för medföljande familjemedlemmar.

Ett delprojekt under Interreg projektet ESS och Max IV Cross Border Science for Society har under drygt ett år tittat närmare på vilka problem som uppstår för anställda, främst forskare, vid ESS-anläggningen som är under uppbyggnad utanför Lund, dess datacenter som redan öppnat i Köpenhamn, samt forskningsanläggningen Max IV.

Sju av dem presenterades på en avslutningskonferens i Örestad på torsdagen. Det handlar till exempel om regler för forskarskatt, arbetsgivaravgifter vid jobb i två länder och gränskontroller. Ytterligare tre gränshinder för medföljande barn och partners finns med på listan över de prioriterade problemen.

Det är särskilt för tredjelandsmedborgare som problemen uppstår. Redan i dag kommer 60 procent av ESS Erics anställda från andra länder än Sverige, och forskningsanläggningen har anställda från cirka 40 olika länder. Det förväntas finnas 650 anställda vid Max IV och ESS och uppemot 5 000 gästforskare per år när båda anläggningarna är i drift.

– Nu kommer vi på Greater Copenhagen & Skåne Committee-sekretariatet att fortsätta arbetet med att lösa gränshindren genom att använda våra kanaler. Det är viktigt att det inte bara hämnar i skrivbordslådan, säger Matilda Sommelius, projektledare för delprojektet om gränshinder, till News Øresund.

Region Skåne som tar över ordförandeskapet i Greater Copenhagen & Skåne Committee i januari har gränshinder som ett av sina prioriterade områden. Även kommitténs nuvarande ordförande, Steen Christiansen, tycker det är viktigt.

– De två- till tretusen forskare som kommer hit varje år blir viktiga ambassadörer för regionen. De berättar om sin upplevelse av Greater Copenhagen när de reser tillbaka eller vidare till ett annat ställe. Det är viktigt att lösa de problem som kan upplevas som besvärande under deras vistelse här, sade Steen Christiansen, ordförande för The Greater Copenhagen & Skåne Committee och borgmästare i Albertslunds kommun, vid konferensen.

Pendlaren, forskaren och fransmannen Nico Bovet såg inga större problem med sin pendlande tillvaro. Han bor i Sverige och har tidigare jobbat på Max Lab, men är nu anställd vid Köpenhamns universitet.

– De administrativa problem som kan uppstå på en dålig dag här motsvarar en bra dag för administrationen i Frankrike, sa han.

För EU-medborgare är det inga större problem att gränspendla, menar Nico Bovet. Dock pekar han på att det kan finnas problem när man ska dokumentera sin utbildning och yrkeserfarenhet för att kunna få ett kvalificerat jobb i Sverige. Det är just ett av de listade hinder som berör medföljande barn eller partners. För tredjelandsmedborgare är det särskilt svårt att få ett erkännande av sina yrkeskvalifikationer i både Danmark och Sverige om personen ska kunna utnyttja hela regionen som sin arbetsmarknad.

(News Øresund – Thea Wiborg)

Prioriterade gränshinder för att underlätta för internationella ESS och Max IV medarbetare

  • Svårigheter för medborgare utanför EU/ESS att gränspendla eftersom uppehållstillstånd inte ges för jobb på andra sidan gränsen. Dansk lagändring på väg som ska undanta tredjelandsmedborgare som är knutna till eller anställda vid ESS.
  • Dansk forskarskatt kan inte användas av anställda vid DMSC i Köpenhamn – om de bor i Danmark och jobbar vid ESS i Lund ibland, eftersom arbetsdagar i Sverige ska beskattas efter svenska regler. Dansk lagändring på väg som ska undanta anställda vid ett ERIC (ett europeiskt konsortium for forskningsinfrastruktur).
  • Gränspendlingen påverkas negativt av gränskontrollerna eftersom det tar längre tid att ta sig med tåg från danska till svenska sidan.
  • Svårt att få svensk expertbeskattning bland annat för att arbetskraft med motsvarande kompetens ska saknas i Sverige.
  • Dubbelbeskattning av CERN-anställda – det förväntas att många forskare kommer att jobba både vid partikelfysikanläggningen CERN, ESS och Max IV och dessa kommer att bli dubbelbeskattade eftersom Sverige inte undertecknat ett särskilt CERN-skatteavtal.
  • Svårigheter att arbeta både i Danmark och Sverige med två olika arbetsgivare eftersom det finns en regel som säger om man arbetar mer än 25 procent i bosättningslandet gäller det landets regler för arbetsgivaravgifter för samtliga arbetsgivare.
  • Ersättning riskeras vid glapp i arbetslöshetsförsäkringen om man vid byte av arbetsland inte också byter a-kassa samma dag. Det kan leda till ett lägre ersättningsbelopp.

Källa: Hinder och möjligheter, katalog från Interreg projektet ESS & Max IV Cross Border Science and Society