Greater Copenhagen föreslår förenklingar av Öresundsavtalet inför dansk-svenskt ministermöte den 20 april

Det dansk-svenska mötet Greater Copenhagen Task Force som arrangeras i Malmö den 20 april kommer att fokusera på skattefrågorna över Öresund. Den politiska samarbetsorganisationen Greater Copenhagen, som är värd för mötet, föreslår förenklingar av Öresundsavtalet och har tagit fram fyra förslag på lösningar, som gäller bland annat förenkling av pendlarnas egna skatteberäkningar, arbetsgivaravgifter som betalas i det andra landet samt pensionsavgifterna. På mötet träffas bland andra de båda ländernas ministrar för nordiskt samarbete, ambassadörer och en rad tunga regionala aktörer.

Läs hela artikeln på News Øresund