Gör din organisation synlig vid återstarten av Real Estate Øresund den 5 maj 2022 – bli partner

Låt din organisation för en dag bli en del av Øresundsinstituttets konferens Real Estate Øresund där du som partner kan synas tillsammans med de bästa talarna och en publik bestående av de viktigaste aktörerna inom samhällsbyggnad och fastighetsutveckling. Som partner får du tillgång till egen minimonter, en halvsidesannons i programtidningen och en plats vid den efterföljande dansk-svenska nätverksmiddagen.

2022 blir året då vi återstartar samhället och våra dagliga möten på arbetsplatser medan nöjes- och kulturlivet åter får en möjlighet att blomstra. För fysiska konferenser som Real Estate Øresund finns nu möjligheten för en efterlängtad återstart. Vi har därför startat planeringen för återstarten och har nu datum klart – vi ses den 5 maj i Hyllie, Malmö. De första talarna är klara och fler kommer att meddelas den närmaste tiden.

Real Estate Øresund – återstarten – kommer givetvis ha fokus på lärdomar från coronapandemin avseende ökad digitalisering, hemarbete och kontoren som nu åter blir navet för den sociala gemenskapen på våra arbetsplatser. Men 2022 blir också året då arbetet för ett hållbart samhälle når en ny nivå. Det är bråttom om vi ska nå målen till 2030. Förra året gjorde sedan en ny ekonomisk verklighet sig märkbar – kraftigt höjda energi- och bränslepriser och kostnadsökningar för en lång rad varor, ökad inflation och en osäkerhet kring den framtida ränteutvecklingen. Samtidigt fortsätter utvecklingen i Öresundsregionen. Fehmarn Bält-tunneln mellan Danmark och Tyskland byggs och med den ny infrastruktur i Östdanmark. I Köpenhamn har en ny konstgjord halvö, Lynetteholm, börjat byggas och som ska rymma 35 000 invånare och lika många arbetsplatser samtidigt som det planeras för en Havnetunnel, nya metrolinjer och en Øresundsmetro till Malmö. På de svenska sidan Öresund arrangeras snart stadsmässan H22 i Helsingborg. I Lund byggs forskningsanläggningen ESS samtidigt som Brunnshög växer som stadsdel och riktar vi blicken mot Malmö blir den fyrspåriga järnvägen Malmö-Lund klar nästa år medan Malmö planerar för nya stadsdelar i Nyhamnen och vid Jägersro. Med andra ord finns det mycket att tala om när vi träffas på Real Estate Øresund den 5 maj 2022.

Fakta om partnerskapet

Klicka här för att läsa i pdf-format

Partnerskapsfördelar:

  • En fri plats på konferensen (utöver ev. fria platser som medlem)
  • Egen halvsidesannons i programtidningen som delas ut på konferensen
  • Minimonter i mingelutrymmet utanför konferensalen – möjlighet till en egen rollup och informationsmaterial vid bord
  • Deltagande för en person på VIP-middagen tillsammans med talare och övriga partners som arrangeras  kl 18 i anslutning till 

Synlighet med logotype:

  • I allt digitalt annonsmaterial i förbindelse med konferensen – från och med 1 april
  • I elektroniska invitationer som sänds ut inför konferensen  – från och med 1 april
  • I programtidningen
  • På konferenssalens skärmar vid välkomstanförande, debatter och pauser

Pris partnerskap:

För medlemmar i Øresundsinstituttet:     18 000 SEK / 12 500 DKK (exkl. moms)
Externa partner:     30 000 SEK / 22 000 DKK (exkl. moms)

För mer information, kontakta:

Johan Wessman
johan.wessman@oresundsinstituttet.org
+46 702 52 32 41


Som medlem i Øresundsinstituttet blir du en del i ett växande dansk-svenskt nätverk. Under 2022 är hittills fem nätverksmöten/konferenser inplanerade. Fler möten kommer.

Klicka här för mer information om medlemskap i Øresundsinstituttet.