Intervju med Erik Renström: Från diabetesforskare på Novo Nordisk till rektor vid Lunds universitet

Erik Renström har utsetts till ny rektor för Lunds universitet från och med januari 2021. Han har tidigare jobbat som forskare på läkemedelsbolaget Novo Nordisk i Köpenhamn och är idag, genom sin tjänst som dekan vid Medicinska fakulteten, ledamot i Medicon Valley Alliance styrelse. Han ser betydelsen av att ta fram en långsiktig strategi för Lunds universitet, och uttrycker stolthet över att universitetet hittills har klarat sig väl igenom en tuff period nu under coronapandemin.

I januari 2021 efterträder Erik Renström den tidigare rektorn för Lunds universitet Torbjörn von Schantz. Foto: Kennet Ruona – Lunds universitet

Erik Renström, 57 år, har rötterna i Göteborg och är utbildad läkare. Efter studierna började han 1992 arbeta inom sjukvården innan han doktorerade i membranfysiologi vid Göteborgs universitet. Mellan 1995-1997 var han verksam som forskare på Novo Nordisk i Köpenhamn under tiden som han gjorde sitt avhandlingsarbete, något han kallar att han var en ”industridoktorand”. Hans forskning är inriktad mot diabetes och de insulinproducerande betacellerna.

År 2009 blev han professor i experimentell endokrinologi vid Lunds universitet. Sedan 2018 har han jobbat som dekan vid Medicinska fakulteten i Lund. Hans breda bakgrund, som sträcker sig från arbete inom sjukvården till akademien och till näringslivet, har fört honom dit han är idag, menar han.

– Det var egentligen när jag fick ta några steg utanför universitetsmiljön, och kunde se oss som andra ser oss utifrån, som det blev intressant för mig att ta på mig ledningsuppdrag inom universitetet. Så min bakgrund är helt klart ett fundament till varför jag är där jag är idag, säger Erik Renström till News Øresund.

Bild på Universitetshuset. På Lunds universitet studerar 40 000 studenter och arbetar omkring 8 000 anställda. Foto: News Øresund

Prioriteringslistan som ledare för ett av Sveriges största universitet med 40 000 studenter, 8 000 medarbetare och med verksamheter i Lund, Malmö och Helsingborg kan sammanfattas med fem K:n och ett C, enligt den nya rektorn – kvalitet, kreativitet, kurage, kommunikation, karaktär och campus. Den främsta utmaningen för universitetet framåt beskriver han är att utforma bra och hållbara planer så att de även kan bli verklighet.

– Det handlar till exempel om Science Village-området och hur det dels kan växa fram som en del av universitetet men också kan ge mycket till samhället i stort och till forskarsamhället i hela landet.

Science Village kallas området i Brunnshög i utkanten av Lund, mellan forskningsanläggningarna Max IV och ESS, där ett helt nytt campusområde skapas, med forskning, utbildning, boenden och ny spårväg. Ett särskilt Science Center i området ska vara platsen där forskningen som utförs på ESS och MAX IV ska beskrivas och visualiseras. Just nu är planerna för området i utredningsfasen och man tittar på kostnaderna för de olika alternativen. Bolaget Science Village Scandinavia AB, som äger den största delen av marken i området, ägs av Lunds kommun, Region Skåne och Lunds universitet gemensamt.

Samverkan med andra aktörer, som lärosäten, företag eller organisationer, både regionalt och internationellt kommer Lunds universitet också att fortsätta att prioritera, menar Erik Renström. En samverkansorganisation han just nu sitter i styrelsen för är Medicon Valley Alliance, som samlar life science-företagen i Öresundsregionen. Erfarenheter med att samverka med den danska sidan, och en inblick i näringslivet fick han också under sina år som doktorand på Novo Nordisk i Köpenhamn. Han beskriver att han flyttade sitt akademiska projekt in i en kommersiell miljö.

– Det var rätt viktigt för då såg man spänningarna. På ytan så såg det ju ut som att vi gjorde samma sak på vår avdelning som man gjorde på en annan avdelning som ingick i den hårda linjeorganisationen på Novo Nordisk, men drivkrafterna är annorlunda och det spelar en ganska stor roll för hur man driver sitt arbete vidare. Samtidigt så var väldigt mycket gemensamt mellan utvecklingsverksamheten i bolaget och det vi gjorde, och det fanns ett stort utbyte. Det var en första inblick i hur verksamheten bedrivs inom life science-industrin för mig, säger han.

Just samverkansarbetet tycker han har mognat och blivit allt viktigare under de senaste tio åren, gentemot att det tidigare fanns ett stort fokus på att den enskilda aktören skulle berätta om vad den arbetade med, vilket blev en envägskommunikation. Idag beskriver han att det är mer ett givande och tagande och att man försöker förstå varandras ståndpunkter och vad man vill uppnå. Han ser utvecklingspotential för samverkan på flera håll framöver.

– Definitivt kan jag säga att vi ser, gemensamt med naturvetenskapliga fakulteten och LTH, att vi opererar mer i en gemensam domän man skulle kunna kalla livsvetenskaper. Det som är speciellt för oss är också närheten till de stora anläggningarna där vi måste vara både goda ambassadörer och värdar och där vi har möjlighet att attrahera internationell uppmärksamhet och få internationella företag att etablera en filial här eller ett tätare samarbete.

Något som kommer att prägla hans första tid som ny rektor är den pågående coronapandemin. Lunds universitet beslutade i år att undervisning ska ske, så långt det går, på distans och inte i universitetets lokaler. Även medarbetare har uppmanats att arbeta hemifrån och att hålla möten digitalt. Forskningsarbetet har fått anta nya former och sådant som arbetsmiljö och välmående har under året uppmärksammats mer.

Han ser framför sig att många möten kommer att hållas digitalt även efter pandemin, att universitetet kommer att fortsätta digitaliseras och att det blir mer vanligt med en ”varierad arbetsplats” där man arbetar både hemifrån och från universitetet.

– Det jag tar med mig från det här året är att jag är väldigt glad och stolt att vi har lyckats förändra väldigt mycket i vår verksamhet på kort tid under svåra omständigheter. Det har inte bara handlat om riktlinjer, utan det har också handlat om att hantera en påtaglig existentiell oro. Så jag tycker det har fördjupat allt vi jobbar med, säger Erik Renström.

(News Øresund – Erik Ottosson)