Fortsatt tillväxt för turismen under 2015

Sett till antalet övernattningar har turismen haft ett bra år både i Sverige och Danmark. På nationell nivå är det särskilt de internationella turisterna som blivit fler. I Sverige var antalet internationella övernattningar 10,5 procent fler under 2015 än under 2014. I Danmark ökade de med 6,7 procent under samma period. Det visar de preliminära talen från Danmarks Statistik och Statistiska Centralbyrån.

I hela Sverige var övernattningarna 7,1 procent fler 2015 än 2014 och ökningen var ännu större när det gäller internationella övernattningar: 10,5 procent. Stockholm och Skåne hade en större tillväxt, på cirka 9 procent, men medan den svenska huvudstaden lockat ännu fler utländska turister – uppgången låg på 13,5 procent – har ökningen av internationella övernattningar varit lite mindre i Skåne, där den landade på 7,6 procent.

I Danmark ökade antalet övernattningar med 4,9 procent under 2015 jämfört med 2014. De internationella övernattningarna ökade mer än de danska, med 6,7 respektive 3,2 procent. I Region Huvudstaden ökade antalet övernattningar med 7,6 procent, medan de minskade med 1,8 procent i Region Själland. I huvudstaden har ökningen av danska övernattningar (11,6 procent) varit större än ökningen av de internationella. De internationella övernattningarna står dock fortfarande för cirka 55 procent av den totala mängden.

Antalet svenska övernattningar i Danmark har varit färre under 2015 än 2014, och det gäller för hela landet (-4,1 procent), såväl som för Region Huvudstaden (-5,4 procent) och Region Själland (-4,7 procent). Däremot har antalet danska övernattningar i Sverige och Skåne ökat. 10,5 procent fler danska övernattningar gjordes i hela Sverige under 2015 jämfört med 2014. I Stockholm var ökningen markant – 37,1 procent – vilket delvis hänger samman med att en stor nordisk kongress för Jehovas vittnen hölls i Stockholm i juli. I Skåne har antalet danska övernattningar ökat med 12,3 procent under 2015 jämfört med 2014.

Läs mer om turismen här

Källor: Statistikbanken Danmarks Statistik, Statistiska Centralbyrån, Malmö Turism. OBS: talen är preliminära. I de preliminära regionala övernattningssiffrorna för Danmark ingår inte stugboende, vilket innebär att de är något lägre än den slutgiltiga statistiken. De slutgiltiga talen kommer i april.