Intervju med Carl Johan Sonesson: Fokus på gemensamma arbetsmarknaden och en fast HH-förbindelse när Region Skåne tar över ordförandeskapet i Greater Copenhagen

2021 tar Region Skåne över ordförandeskapet för Greater Copenhagen Committee efter Region Själland. Det blir fokus på medborgarna och den gemensamma arbetsmarknaden, en fast HH-förbindelse och konkret genomförande av de fyra charter som det politiska samarbetet har kommit överens om. Det säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne som idag tar över stafettpinnen från Region Själlands ordförande Heino Knudsen (S) på ett styrelsemöte.

På onsdagens styrelsemöte i The Greater Copenhagen Committee väljs det nya ordförandeskapet för styrelsen. Ordförande blir Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne. Som viceordförande väljs Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Halland och Sophie Hæstorp Andersen (S), regionrådsordförande i Region Huvudstaden samt Niels Hörup (V), borgmästare i Solrød.

På mötet ska det även beslutas om en handlingsplan för det dansk-svenska politiska samarbetets senaste charter, Greater Copenhagen Green. Under de senaste åren har Greater Copenhagen Committee tagit fram fyra charter som anger ramen för samarbetet kring digitalisering, trafik, arbetsmarknad och grön omställning.
– Genomförandet av våra överenskommelser har varit en svag punkt, vi har varit bra på att komma överens, inte fullt så bra på att driva frågorna. Jag tänkte detta år inte arbeta fram något nytt område utan istället få mer verkstad i att driva dessa viktiga områden, säger Carl Johan Sonesson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och kommande ordförande för Greater Copenhagen Committee till News Øresund.

Framöver kommer tre charter få två så kallade ambassadörer från Greater Copenhagens politiska styrelse som ska planera konkreta åtgärder för det fortsatta arbetet. För arbetsmarknadschartern är det Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö och Lars Weiss (S) överborgmästare i Köpenhamn, trafikchartern tar Sophie Hæstorp Andersen, regionrådsordförande i Region Huvudstaden och Mikaela Waltersson (M), regionstyrelsens ordförande i Region Halland medan den gröna charterns ambassadörer blir Heino Knudsen (S), regionrådsordförande i Region Själland och Peter Danielsson, kommunstyrelsens ordförande i Helsingborg.

Att de ledande politikerna från båda sidor Öresund skapar relationer genom samarbetet är just Greater Copenhagens styrka, anser Carl Johan Sonesson samtidigt som han påpekar att det även kan vara en svaghet eftersom det bygger på politikernas personliga engagemang. I våras anställdes en ny vd med ett bredare mandat och sekretariatet har utökats.  Carl Johan Sonesson är nöjd med den förändringen.
– Vi har i styrelsen velat ha ett sekretariat som kan ge snabb respons på händelser utifrån Greater Copenhagens fastslagna linjer och inte behöver vänta på oss politiker. Vi ska bli mer snabbfotade, säger han.

En av de frågor som Carl Johan Sonesson vill driva under Region Skånes ordförandeskap är lobbyarbetet för en andra fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. Ett treårigt Interreg-projekt som genomfört en statlig utredning av behovet och möjligheterna för en fast förbindelse i norra Öresund avslutas vid årsskiftet.  Slutsatserna från utredningen blir viktiga för det vidare arbetet.

– Under mitt ordförandeskap är det viktigt att Greater Copenhagen gemensamt arbetar för att säkerställa att de beslut som behövs fattas. För HH-förbindelsen är en viktig del för att skapa just den tillväxt och arbetsmarknadsintegration som vi eftersträvar i Öresundsregionen, säger Carl Johan Sonesson.

 

Läs hela intervjun på News Øresund