Fler försenade Öresundståg under sommarmånaderna

Fler och fler Öresundståg är försenade och det är särskilt på den danska sidan av Öresundsbron. 20 procent av de tåg som åker från Danmark mot Sverige och 14 procent av tågen från Sverige var försenade i augusti. I juli var det ännu sämre. 21 procent av tågen från Danmark och 16 procent av tågen från Sverige drabbades av förseningar enligt Öresundskomiteens punktlighetsstatistik baserad på siffror från svenska Trafikverket. Förseningarna var särskilt påtagliga första veckan i juli. Här var vart tredje tåg från Danmark och vart fjärda från Sverige försenade.

Under 2015 har tågens punktlighet försämrades markant och det är särskilt på den danska sidan att problem uppstår. Endast fem av de första 34 veckorna har Öresundståg från Danmark träffat punktlighetsmålet på 92 procent, medan det var 14 veckor för tågen som körde från Sverige.

 

Signalfel och personer på spåren är de främsta orsakerna till förseningarna enligt Öresundskomiteen.

 

Enligt statistiken registreras ett tåg som försenat om det anländer minst 5 minuter efter tidtabell. Kundupplevt förseningar kommer därför att vara större än vad som visas i statistiken. Fördröjningen mäts på den konstgjorda ön Peberholm på Öresundsförbindelsen, där svenska och danska järnvägssystemet möts.