Finanstilsynet skärper reglerna för nya bolån i Köpenhamn och Aarhus

I likhet med i Sverige skärps reglerna för nya bostadslån i Danmark men då bara i Köpenhamnsområdet och Aarhus. Motivet är detsamma i båda länderna – att undvika en ny bostadsbubbla. Foto: News Øresund

Från och med nästa vecka begränsas möjligheten att få nya bolån med rörlig ränta och amorteringsfrihet i det danska huvudstadsområdet och i Aarhus. Det är en effekt av att Finanstilsynet skärper reglerna för kreditinstitutens utlåning. Bostadsekonomer ser en ökad risk för fallande bostadspriser, färre föräldraköp av bostäder och en stor grupp ekonomiskt pressade danska pensionärer rapporterar Politiken.

Från den 1 oktober får endast 15 procent av nya bolån vara så kallat riskbetonade lån. Dessa lån definieras som lån som är fyra gånger större än familjens årsinkomst och med amorteringsfrihet och rörlig ränta. Motivet är att Erhvervsministeriet och Finanstilsynet vill undvika att det uppstår en ny dansk bostadsbubbla.

– Jag tror inte att folk är klara över att de här ändringarna är på väg och att de faktiskt kan få rätt märkbara konsekvenser för riktigt många bostadsägare, säger Lise Nytoft Bergmann, bostadsekonom på Nordea, till Politiken.

BRF Kredits bostadsekonom Mikkel Høegh går ett steg längre och menar att att myndigheterna tar i för hårt och fruktar att de kan åstadkomma en nedåtgående prisspiral.

Enligt de experter som Politiken talat med kan föräldraköp av bostäder och pensionärer med bolån drabbas extra hårt. Föräldraköp av bostäder görs ofta med lånade pengar som läggs på toppen av föräldrarnas befintliga lån. Pensionärer drabbas hårt på grund av att de har en lägre inkomst samtidigt som de nya reglerna inte tar hänsyn till att många pensionärer istället har ett stort eget kapital insatt i bostaden. Samtidigt betonas att det inte blir något stopp för nya lån utan att det handlar om att färre får låna till rörlig ränta och utan amortering. (News Øresund)