Färre transaktioner på avvaktande, men fortsatt stark dansk fastighetsmarknad

Morten Jensen, vd Newsec Danmark. Foto: Newsec

De senaste årens höga aktivitet när det gäller svenska fastighetsuppköp i Danmark avtog 2022, men är fortsatt på en hög nivå. Förklaringen finns i marknadsläget där investerare generellt är mer avvaktande, menar Morten Jensen som är vd på rådgivningsföretaget Newsec Danmark. Det finns fortsatt pengar som ska placeras även om marknaden, som han upplever det, är i en dimma just nu. Morten Jensen tror på en stabilisering i marknaden 2023 där inflation och ränta går ner och investerarna börjar fatta beslut igen när det gäller investeringar. Just nu är bland annat segmentet light industrial populärt och bostäder blev det mest lönsamma segmentet 2022.

– Vi har sett en period där de svenska bolagen har varit väldigt aktiva med uppköp i Danmark, men med marknadsutvecklingen under det senaste året är investerarna generellt mer återhållsamma. Det gäller även för de svenska investerarna. Några investerare har även dragit sig ur den danska marknaden, även svenska. Några bolag har haft fallande aktiekurser som satt dem under press och de har behövt lätta på balansräkningen, säger Morten Jensen, vd Newsec Danmark.

Utvecklingen är en del av ett generellt beteende hos investerare just nu och följer marknadens utveckling, menar han.

– Det är absolut en följd av marknaden. Transaktionerna har blivit färre, men det finns fortsatt mycket pengar som ska placeras. Då upplever vi, som med andra utländska investerare, att de vill se tiden an. Marknaden är i en dimma, sikten är inte speciellt stor. Investerarna vill se hur inflation och ränta utvecklar sig, var marknaden stabiliserar sig.

Läs hela intervjun på News Øresunds hemsida här