Färre flyger inrikes i Danmark och Sverige – däremot ökar utrikesresandet

Resenärer i Sverige och Danmark väljer bort inrikesflyget. Fram till augusti i år har tio av de största flygplatserna i Sverige registrerat 9 procent färre inrikesresenärer jämfört med 2018. Utrikesflygen har i sin tur tappat 3 procent jämfört med 2018. I Danmark är utvecklingen densamma när det gäller inrikesflyget som dock inte har samma omfattning som i Sverige. Däremot ökar utrikesresandet, särskilt på långdistanslinjerna. Det visar nya siffror från Swedavia och Köpenhamns flygplats.

Flygskam har varit ett omtalat ord i Sverige i år, men det stora tappet för inrikesflyget har nog också andra förklaringar så som ökat konkurrens från tåget och kan vara ett tecken på konjunkturavmattning. Swedavia, som äger och driver tio stora flygplatser i Sverige, meddelar en nedgång på 9 procent i antalet inrikespassagerare fram till augusti i år, jämfört med samma period 2018. Det är framför allt flygplatserna Göteborg Landvetter (-14 procent) och Malmö Airport (-10 procent) som tappar, men även Arlanda och Bromma i Stockholm (-9 respektive -8 procent) förlorar resenärer. Ängelholms flygplats, som inte ägs av Swedavia, tappar också 6 procent av sina resenärer.

Inrikestrafiken minskar även i Danmark, men här står den inhemska trafiken för en mindre andel av den totala flygtrafiken vilket hänger ihop med landets yta. Passagerarna som reser inom landet utgör endast runt fem procent av trafiken på Köpenhamns flygplats. Under 2019 har de minskat med 7 procent, jämfört med 2018. Även Aarhus Airport har i sin halvårsrapport meddelat ett tapp i inrikesflygandet fram till och med juni. Aarhus Airport redovisar annars inte statistik över flygresandet uppdelat i inrikes- och utrikestrafik.

I Sverige står inrikestrafiken för större andel av flygtrafiken. För Malmö airport är det lite mer än hälften och för Arlanda är runt 18 procent inrikespassagerare. Nedgången för inrikesflyget syntes redan under förra året, då antalet passagerare minskade med 3 procent och nästan en halv miljon resenärer. Denna trend har fortsatt 2019 i allt snabbare takt. Mellan 2013 och 2017 var däremot inrikesresandet på uppgång och ökade för varje år, visar siffror från Swedavia.

När det gäller flygresor utomlands så tappar Swedavias tio flygplatser resenärer och totalt sett har antalet passagerare minskat med 3 procent under 2019. Arlanda tappar runt 3 procent av sina utlandsresenärer. Samtidigt växer Köpenhamns flygplats lite, med 0,2 procent, och med över 20 miljoner passagerare hittills i år så befäster Kastrup sin position som Nordens största flygplats. Det är främst resandet de interkontinentala linjerna som ökar (6,4 procent) medan flygtrafiken inom Europa minskade med 0,7 procent. Det samlade antalet av passagerare vid Köpenhamns flygplats var oförändrat under januari till augusti jämfört med samma period 2018. Köpenhamns flygplats har möjligheter att plocka ytterligare marknadsandelar på utlandstrafiken sedan SAS nyligen meddelat att de öppnar fler nya utlandsrutter från Kastrup än från Arlanda och Gardemoen.

När det gäller sommartrafiken, dvs resor mellan juni och augusti, så noterade Köpenhamn uppemot nio miljoner passagerare under dessa månader vilket gör att de tangerar sitt resultat från förra året, vilket var ett rekordresultat, enligt flygplatsens kommunikationsavdelning. Däremot är utvecklingen negativ för flera flygplatser i Sverige. Sommarresandet minskade på flygplatserna i Malmö, Göteborg och Stockholm (Arlanda). På alla tre flygplatserna fortsatte den negativa utvecklingen för inrikesflyget, medan i Göteborg så kompenserade den av ett ökat resande utomlands jämfört med sommarmånaderna 2018. I Malmö och Stockholm så minskar även resandet utrikes.

Erik Ottosson, analytiker Øresundsinstituttet

 

Källa: Swedavia och Köpenhamns flygplats