17 universitet och högre lärosäten med totalt kring 189 000 studerande i Öresundsregionen

I Öresundsregionen finns 17 danska och svenska universitet, högskolor och högre lärosäten. Tretton av dessa finns på Själland med omkring 119 000 studenter och fyra finns i Skåne med omkring 70 000 studenter.

Kort version:

17 universitet och högskolor inklusive 3 filialer

Köpenhamns Universitet
(40 882 studenter, forskarstuderande 2 968)

Danmarks Tekniska Universitet (DTU)
(10 311 studenter, forskarstuderande 1 393)

Copenhagen Business School
(17 677 studenter, forskarstuderande 239)

IT-universitetet
(1 915 studenter, forskarstuderande 51)

Roskilde Universitet (RUC)
(8 045 studenter, forskarstuderande 340)

Danmarks medie- og journalisthøjskole
(360 studenter, forskarstuderande 20)

Kunstakademiets Arkitektskole
( 1 860 studenter, forskarstuderande 59)

Professionshøjskolen UCC
(10 500 studenter)

Professionshøjskolen Metropol
(10 500 studenter)

University College Sjælland
(8 000 studenter)

Lunds Universitet
(30 599 studenter, forskarstuderande 2 803)

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp
(1150 studenter, forskarstuderande 90)

Malmö Högskola
(24 000 studenter, forskarstuderande 173) 

Högskolan Kristianstad
(13 500 studenter)

3 universitetsfilialer för universitet från andra regioner

Aarhus Universitet Köpenhamn

Aalborg Universitet Köpenhamn

Syddansk Universitet Köpenhamn

Dessutom finns World Maritime  University i Malmö (112 studenter och 25 forskarstuderande).

Andra högre lärosäten är Danmarks medie- och journalisthögskola (1 998 studenter) och Kunstakademiets Arkitektskole (1 860 studenter och 59 forskarstuderande).

Lang version:

Universitet och högskolor

Köpenhamns Universitet
Antal studenter: 40 882 1)
Antal forskarstudenter: 2 968 2)

Det största universitetet på den danska sidan av sundet är Köpenhamns Universitet. Den vetenskapliga personalstyrkan uppgick under 2013 till 5 270 heltidstjänster. Av dessa tillhörde nästan 4 av 10 de tekniska eller naturvetenskapliga fakulteterna, och 35 % tillhörde det hälsovetenskapliga området. Universitetet har fyra olika campus inom Köpenhamn. Det finns även faciliteter på andra orter, exempelvis finns ett campus i Taastrup där fakulteten för hälsa och medicin samt den naturvetenskapliga fakulteten har lokaler.

Länk till hemsida: http://www.ku.dk

Danmarks Tekniska Universitet (DTU)
Antal studenter: 10 311 1)
Antal forskarstudenter: 1 393 2)

På Danmarks Tekniska Universitet utbildas framtida ingenjörer. De flesta studenterna läser vid det största campuset i Lyngby, cirka 10 km norr om Köpenhamn, eller vid campuset i Ballerup. Det finns även ett flertal mindre campus, bland annat i Risö där forskningen framförallt fokuserar på hållbar energi, och i Region Nord- och Mittjylland där institutionen för akvatiska resurser har ett antal faciliteter. Länk till hemsida:

Länk till hemsida: http://www.dtu.dk

Copenhagen Business School
Antal studenter: 17 677 1)
Antal forskarstudenter: 239 2)

Copenhagen Business School är en handelshögskola som utbildar studenter inom alltifrån företagsekonomiska ämnen som redovisning och organisation till internationella affärer och politik. Skolan ligger i Frederiksberg – en inte alltför lång cykeltur från Hovedbanegård.

Länk till hemsida: http://www.cbs.dk

IT-universitetet
Antal studenter: 1 915 1)
Antal forskarstudenter: 51 2) 

På IT-universitetet fokuserar studenterna på ämnen såsom digital media och design, mjukvaruutveckling och informationsteknik. IT-Universitetet var tidigare en fakultet vid Copenhagen Business School, men avknoppades och blev ett eget universitet 2003. Numera ligger universitetet nära Amager Fælled och DR-byen.

Länk till hemsida: http://www.itu.dk

Roskilde Universitet (RUC)
Antal studenter: 8 045 1)
Antal forskarstudenter: 340 2)

Vid Roskilde Universitet fanns det 8 045 inskrivna heltidsstudenter den 1 oktober 2014. Universitetet, som öppnades för studenter 1972, fokuserar på fyra forskningsområden: Globalisering och ojämlikhet, media och kommunikation, miljörisk och designing human technologies.

Länk till hemsida: http://www.ruc.dk

Professionshøjskolen UCC
10 500 studenter

Det nya stadsområdet Carlsberg Byen kommer från 2016 att vara grunden för UCC:s utbildningar i Köpenhamn. UCC är en av Danmarks största aktörer inom lärar- och pedagogutbildningar och utbildar dessutom sjuksköterskor, fysioterapeuter, psykomotoriska terapeuter och teckenspråkstolkar.

Professionshøjskolen Metropol
10 500 studenter

Professionshøjskolen Metropol kom till genom en fusion av sex utbildningsinstitutioner 2008 och erbjuder ett brett spektrum av utbildningar inom sjukvård och samhälle samt inom pedagogik och teknologi.

University College Sjælland
8 000 studenter

På University College Sjælland finns utbildningar inom sjukvård samt utbildningar till bioanalytiker, lärare och pedagoger som leisuremanagement. Utbildningsplatserna finns i sex själländska städer Vordingborg, Næstved, Sorø, Slagelse, Roskilde samt Nykøbing F.

Lunds Universitet
Antal studenter: 30 599 3)
Antal forskarstudenter: 2 803 4) 

Lund Universitet är ett av nordens äldsta universitet. Efter att Danmark hade förlorat Skåne vid Freden i Roskilde 1658, grundades universitetet 1666 som en del av försvenskningen av regionen. I nutid är Lund känt för sitt utpräglade studentliv, men här finns utöver det breda utbildningsutbudet även ett stor fokus på forskning. För tillfället byggs två stora forskningsanläggningar i norra Lund – MAX IV laboratoriet och ESS, och sedan tidigare finns även Medicon Village i Lund. Lunds Universitet har campus i Helsingborg och delar av den medicinska fakulteten vid Lunds Universitet finns förlagda på sjukhusområdet i Malmö. Fakultetens huvudbyggnad i Malmö heter Clinical Research Centre (CRC), och det vann årets stadsbyggnadspris 2007 efter att ha ritats av Nyréns Arkitektkontor AB. I Malmö finns även den Konstnärliga fakulteten med utbildningar inom musik, teater och konst.

Campus Helsingborg ligger beläget i Tretorns gamla gummifabrik nära Knutpunkten i Helsingborg. Här utbildas bland annat högskoleingenjörer, och det erbjuds även ämnen såsom utbildningsvetenskap, service management, modevetenskap och strategisk kommunikation.

Länk till hemsida: http://www.ch.lu.se

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp
Antal studenter:  1150
Antal forskarstudenter: 90 forskere

Universitetet i Alnarp tillhör Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och ligger beläget mellan Malmö och Lund. I den vackra parken med tillhörande slott läser studenterna till bland annat landskapsarkitekter, trädgårdsingenjörer och lantmästare.

Länk till hemsida: http://www.slu.se/alnarp

Malmö Högskola
Antal studenter: 24 000 3)
Antal forskarstudenter: 173 4)

Malmö Högskola är ett relativt ungt lärosäte som grundades 1998 och som idag har utbildningar inom flera olika ämnesområden. Högskolan utbildar bland annat framtida tandläkare, tandhygienister och mäklare. Studenter som läser till lärare spenderar sina dagar i Lärarhögskolan vid kvarteret Orkanen nära Malmös Centralstation – en byggnad som 2006 vann årets stadsbyggnadspris.

Länk till hemsida: http://www.mah.se

Högskolan Kristianstad
Antal studenter: 13 500 3)
Antal forskarstudenter: Examinationsrättigheter saknas

I nordöstra Skåne finns Högskolan Kristianstad där det erbjuds utbildningar ett flertal discipliner, bland annat biologi, ekonomi och gastronomi. Campusområdet ligger i tidigare regementsbyggnader – regementet P6 – på cykelavstånd från centrala Kristianstad.

Länk till hemsida: http://www.hkr.se

World Maritime University
Antal studenter: 112 5)
Antal forskarstudenter: 25 6) 

World Maritime University, som grundades av FN-organet International Maritime Organization år 1983, erbjuder vidareutbildningar på master- och doktorandnivå inom maritimrelaterad områden. Detta omfattar ämnen såsom sjösäkerhet, marina miljöfrågor, havsrätt samt frakt och logistik. I april 2015 flyttade universitetet in i gamla Hamnförvaltningens byggnad, och huset har fått en ny och modern tillbyggnad som har ritats av den danske arkitekten Kim Utzon.

Länk till hemsida: http://www.wmu.se

Universitetsfilialer för universitet från andra regioner

Aarhus Universitet Köpenhamn
Antal studenter:
Antal forskarstudenter:

Institutionen för utbildning och pedagogik vid Aarhus Universitet hyser delar av sin verksamhet i filialer i Emdrup, en stadsdel i de nordvästra delarna av Köpenhamns kommun. Institutionen för utbildning och pedagogik grundades den 1 juni 2007 genom en sammanslagning av Aarhus Universitet och Danmarks Pedagogiska Universitet.

Länk till hemsidan: http://edu.au.dk

Aalborg Universitet Köpenhamn
Antal studenter:
Antal forskarstudenter:

I Nokias forna danska huvudkvarter i Sydhavnen finns samtliga aktiviteter som Aalborg Universitet bedriver i Köpenhamn samlade. Forskare från elva av universitetets institutioner finns representerade här, och utbildningsutbudet omfattar 9 kandidatprogram och 23 masterprogram.

Länk till hemsida: http://www.aau-cph.dk 

Syddansk Universitet Köpenhamn
Antal studenter:
Antal forskarstudenter:

Syddansk Universitet har sedan en sammanslagning med Statens Institut for Folkesundhed en filial i Köpenhamn. Forskningen här fokuserar bland annat på barns hälsa, livsstil och hälsa samt hälsa i Danmark och på Grönland.

Länk till hemsida: http://www.sdu.dk/om_sdu/byerne/koebenhavn

Andra högre lärosäten

Danmarks medie- och journalisthögskola
Antal studenter: 1 998
Antal forskarstudenter:

Vid två olika campus, i Århus och Emdrup – Köpenhamn, erbjuds utbildningar inom ämnen såsom journalistik, TV- och mediaproduktion, grafisk design och fotografisk kommunikation.

Länk till hemsida: http://www.dmjx.dk

Kunstakademiets Arkitektskole
Antal studenter: 1 860 7)
Antal forskarstudenter: 59 8)

Ett stenkast från Köpenhamns operahus finns Kunstakademiets Arkitektskole huvudlokaler belägna, lokaler finns även på andra sidan vattnet nära Amalienborg samt på Bornholm. På skolan utbildas bland annat framtida arkitekter och designers.

Länk till hemsida: https://kadk.dk

1) Antal studenter inskrivna på universitetet grundnivå och avancerad nivå, den 1 oktober 2014. Doktorandstudenter är inte inkluderade i detta tal.

2) Antal inskrivna forskarstudenter 2013

3) Antal registrerade studenter grundnivå och avancerad nivå, hösten 2014. Doktorandstudenter och studenter inom uppdragsutbildningar är inte inkluderade i detta tal.

4) Antal aktivt studerande forskarstudenter, hösten 2014.

5) Antal antagna studenter under hösten 2014 för de 14 månader långa masterprogrammet som varar september-november.

6) Antal inskrivna forskarstudenter

7) Antal studenter inskrivna på grundnivå och avancerad nivå, den 1 oktober 2012

8) Antal inskrivna forskarstudenter, den 1 oktober 2012

Källor:

Danske Universiteter, Malmö Stad, Universitetens hemsidor, Universitetskanslersämbetet, Danmarks Statistik, Högskoleverket

OM STATISTIKEN

I ovanstående lista under universitet inkluderas endast danska institutioner som är medlem i universitetens intresseorganisation, Danske Universiteter. I listan över högre lärosäten har vi valt att ta med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole och Konstakademiets Arkitektskole eftersom båda utbildningsområdena i Sverige inordnas under universitet och högskolor.

Det är stor skillnad på benämningen högskola i Sverige och Danmark. I Sverige har en högskola traditionellt varit ett universitet med endast kandidatutbildningar och inga forskarutbildningar. Dessa regler ändrades dock 2010 och högskolorna kan idag efter godkänd ansökan hos Högskoleverket samt beslut i Riksdagen få lov att kalla sig universitet samt utbilda doktorander. I Danmark motsvaras de svenska högskolorna av professionshøjskoler. En dansk professionshøjskole erbjuder yrkesinriktade korta eller mellanlånga eftergymnasiala utbildningar, men inga utbildningar på kandidatnivå.