Lugn bostadsmarknad i regionens större städer – men markanta ökningar jämfört med förra årets priser

De genomsnittliga villapriserna i Region Huvudstaden, Själland och Skåne har legat relativt stilla de senaste månaderna, med en förändring på plus-minus två procent. Prisnivån ligger dock markant över den som rådde för ett år sedan. I Köpenhamn har lägenhetspriserna ökat med 15 procent och i Malmö med 13 procent.

Bostadspriserna i Danmark närmar sig nivån innan finanskrisen – i huvudstaden ligger de över den.

Lägenhetspriserna är i stort sett oförändrade och villapriserna har minskat med en procent i Danmark under det fjärde kvartalet 2015 jämfört med det tredje kvartalet, enligt den senaste statistiken från Realkreditrådet. Men om jämförelsen görs med det med fjärde kvartalet 2014 har priserna för lägenheter ökat med elva procent och för villor med sex procent.

VILLOR/RADHUS: Villapriserna föll i Köpenhamn (-1 procent) och Helsingör (-5 procent) medan de ökade i Roskilde (+4 procent) under fjärde kvartalet 2015 jämfört med det tredje kvartalet. Prisnivån är dock högre än för ett år sedan. I Region Huvudstaden har villapriserna i genomsnitt ökat med tio procent under fjärde kvartalet 2015 jämfört med det fjärde kvartalet 2014. I Roskilde ökade de med så mycket som 14 procent, vilket betyder att det genomsnittliga kvadratmeterpriset stigit till över 19 000 DKK. Så högt har det inte har varit sedan 2008, men det är fortfarande inte på rekordnivå. Priserna har också ökat markant i Köpenhamn – med åtta procent – och en villa kostar nu i genomsnitt mer än 30 000 DKK per kvadratmeter, vilket är mer än under högkonjunkturåren 2006-2007. I Helsingör har priserna ökat med tre procent det senaste året, men de är fortfarande markant under prisnivån 2006-2008.

ÄGARLÄGENHETER: Lägenhetspriserna har ökat med två procent i Region Huvudstaden under det fjärde jämfört med det tredje kvartalet 2015 och ligger nu i genomsnitt på 28 309 DKK per kvadratmeter, vilket är samma nivå som före finanskrisen. Men i Köpenhamn var ökningen bara en procent och i Helsingör minskade priserna med två procent under samma period. I Region Själland föll lägenhetspriserna med åtta procent och det genomsnittliga kvadratmeterpriset låg under fjärde kvartalet 2015 på 13 539 DKK – runt 25 procent mindre än under fjärde kvartalet 2006.
I likhet med villapriserna har även lägenhetspriserna ökat markant jämfört med fjärde kvartalet 2014. I Köpenhamn var kvadratmeterpriset 31 973 DKK under det fjärde kvartalet 2015, vilket är 15 procent mer än under motsvarande kvartal 2014. I Roskilde har lägenhetspriserna ökat med nio procent och i Helsingör med en procent under samma period. I Region Huvudstaden har det genomsnittliga kvadratmeterpriset för lägenheter ökat med 14 procent och i Region Själland med fem procent.

 

Bostadspriserna i Skåne ökar lika mycket som på riksnivå – men priserna är lägre och långt i från Stockholmspriser

De svenska bostadspriserna har ökat markant under det senaste året och även om hösten och vintern varit lugn låg villapriserna i februari 2016 tio procent och lägenhetspriserna 14 procent över priserna som rådde i början av 2015, enligt de nyaste talen från svensk Mäklarstatistik.

VILLOR: I Malmö var villapriserna oförändrade och i Helsingborg och Lund ökade de med två procent under perioden december 2015 – februari 2016, jämfört med föregående tremånadersperiod. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset för en villa i Malmö är 29 986 SEK, vilket kan jämföras med det genomsnittliga villapriset i Skåne på 19 624 SEK per kvadratmeter. Det genomsnittliga kvadratmeterpriset i Skåne ökade med två procent under tremånadersperioden.
Jämförs priserna i december 2015 – februari 2016 med motsvarande period under föregående år har de ökat markant – med nio procent i Skåne som helhet. Ökningen i Lund är högre, 14 procent, medan priserna i Malmö och Helsingborg ökade lite mindre, med åtta respektive sju procent, under samma period.
I Stockholm har villapriserna ökat ännu mer än på riksnivå under det senaste året (+17 procent) och huvudstaden har nu ett högt genomsnittligt kvadratmeterpris, på 53 058 SEK.

BOSTADSRÄTTER: Lägenhetspriserna ökade med 13 procent i Lund under perioden december 2015 – februari 2016 jämfört med föregående tremånadersperiod, men i Malmö ligger ökningen enbart på två procent och i Helsingborg föll priserna med fyra procent under samma period. På riksnivå var priserna oförändrade och i Skåne som helhet ökade de med tre procent.

Jämförs priserna med den nivå som rådde för ett år sedan har lägenheterna blivit dyrare. I Lund var lägenheterna 19 procent dyrare i december 2015 – februari 2016 än under motsvarande period föregående år och ligger nu i genomsnitt på 28 946 SEK per kvadratmeter. I Malmö har priserna ökat med 13 procent och i Helsingborg med nio procent under samma period. På riksnivå ökade lägenhetspriserna med 14 procent och det genomsnittliga kvadratmeterpriset i hela Sverige är nu 36 413 SEK, markant högre än i såväl Malmö som i Lund och Helsingborg. I Skåne har priserna ökat med 14 procent under det senaste året och är nu i genomsnitt 20 809 SEK per kvadratmeter.
I Stockholm är det genomsnittliga kvadratmeterpriset så mycket som 70 083 SEK. Det har ökat med 17 procent under det senaste året, men de senaste tre månaderna har priserna legat oförändrade.

Villa/radhus (DK) och villa (SE), realiserat handelspris

Uppdatering kommer snart…

Prisutveckling 3 månader Årstakt Pris/kvm
Danmark 4% 6% 11737 DKK
Sverige 5% 11% 21364 SEK
Region Huvudstaden 4% 8% 20663 DKK
Region Själland 6% 6% 9904 DKK
Skåne 4% 7% 18968 SEK
Köpenhamn 1% 11% 28295 DKK
Malmö 2% 11% 28077 SEK
Roskilde 14% 5% 19187 DKK
Lund 6% 7% 25058 SEK
Helsingör 1% 10% 17956 DKK
Helsingborg 6% 9% 23795 SEK
Stockholm 7% 15% 51171 SEK
Göteborg 4% 13% 35728 SEK

Källa: Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB. Siffror för Danmark anges för kvartal 1, 2015, medan siffror för Svergie täcker perioden mars – maj2015. Prisförändringarna anges i förhållande till närmaste föregående 3-månadersperiod samt i förhållande till motsvarande 3-månadersperiod (årstakt) föregående år.

Ägarlägenhet (DK) och bostadsrätt (SE), realiserat handelspris

Prisutveckling 3 månader Årstakt Pris/kvm
Danmark 4% 10% 21306 DKK
Sverige 6% 13% 33831 SEK
Region Huvudstaden 5% 10% 26100 DKK
Region Själland 6% 10% 13425 DKK
Skåne 6% 12% 19345 SEK
Köpenhamn 5% 10% 29190 DKK
Malmö 4% 10% 21664 SEK
Roskilde 4% 15% 19513 DKK
Lund 10% 15% 26807 SEK
Helsingör 0% 8% 16872 DKK
Helsingborg 13% 20% 17188 SEK
Stockholm 7% 17% 63843 SEK
Göteborg 9% 21% 39843 SEK

Källa: Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB. Siffror för Danmark anges för kvartal 1, 2015, medan siffror för Svergie täcker perioden mars – maj2015. Prisförändringarna anges i förhållande till närmaste föregående 3-månadersperiod samt i förhållande till motsvarande 3-månadersperiod (årstakt) föregående år. Observera att det inte går att göra en direkt jämförelse mellan prisnivån på ägarlägenheter och bostadsrättslägenheter beroende på juridiska skillnader i upplåtelseform.

Prisutvecklingen för enfamiljshus i Köpenhamn stad och Stormalmö, samt Danmark och Sverige, 2000=100

Huspriserna i Köpenhamn håller på att återvända till toppnivåerna innan krisen

Diagram1_bostad_SE

*Köpenhamn Stad omfattar kommunerna Köpenhamn, Frederiksberg, Dragör och Tårnby

** Stormalmö omfattar kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Staffanstorp, Burlöv, Vellinge, Kävlinge, Lomma, Skurup, Höör, Eslöv och Svedala.

Prisutvecklingen för enfamiljshus i de tre regionerna samt i Danmark och Sverige, 2000=100

De svenska huspriserna är idag högre än under högkonjunkturen

Diagram2_bostad_SE

Orestad webb

Nu finns det återigen pengar att spara vid en flytt från Själland till Skåne

Vinnarna har villa, bilar och många barn. Det finns pengar att spara för danska barnfamiljer som bosätter sig i Sverige men par utan barn och längtan efter dyra bilar kan mer fördelaktigt bo kvar i Köpenhamn. Detta visar beräkningar för två modellfamiljer utförda av Øresundsinstituttet under hösten 2014.

Ökande bostadspriser i Köpenhamn i kombination med en svagare svensk krona har resulterat i att det återigen är ekonomiskt fördelaktigt att flytta till Skåne och arbetspendla till Köpenhamn. Den ekonomiska vinsten av att flytta från Köpenhamn till Malmö har under 2014 ökat med 3 800 svenska kronor till 9 300 i månaden för en barnfamilj med två barn och två bilar. Vinsten med en flytt till Helsingborg har under samma tid ökat med 3 000 svenska kronor till 13 500 kronor i månaden. Störst vinst för barnfamiljen är det att flytta till Trelleborg, där det går att spara 13 800 svenska kronor per månad.

Barnfamiljen, som pendlar 30 minuter till arbetet i Köpenhamn, sparar nu 3 800 svenska kronor per månad genom att bosätta sig i Malmö istället för Roskilde. Båda städerna ligger ungefär en halvtimmes tågresa från Köpenhamn centrum. Läs mer på (link til flytteanalysen oktober 2014)

Flyttgrafik_SE_webb

Metod. Beräkningar har gjorts på ekonomin för två olika modellfamiljer: en barnfamilj och ett ungt par utan barn. Barnfamiljen har två olika profiler. I den ena finns det två bilar i hushållet och båda kör bil till jobbet, i den andra – den gröna – familjen finns det endast en bil i hushållet och en kör bil till arbetet medan den andra åker kollektivt. Det finns pengar att spara vid en flytt till Sverige för en barnfamilj men för det unga paret utan barn kan det vara bättre för sparkassan att flytta till någon av de övriga danska städerna i vår jämförelse, snarare än till Skåne. En förutsättning är att alla arbetar i Köpenhamn.

FAKTA om bostadsmarknaden

SVERIGE

Almännyttigt bostadsföretag
Ett aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som drivs utan vinstsyfte och huvudsakligen förvaltar hyreslägenheter. Kommunalt bostadsföretag avser ett allmännyttigt bostadsföretag där en kommun har det bestämmande inflytandet. Utmärkande för svensk allmännytta är även att bostäderna är öppna för alla, inte bara för mindre resursstarka hushåll. Den allmännyttiga sektorn består grovt räknat för en femtedel av bostadsmarknaden i Sverige och ungefär hälften av hyresmarknaden uppskattar Boverket. 

Bostadsrätt
Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen som ofta är belånad. De boende köper en bostadsrätt som är en nyttjanderätt till en viss lägenhet. Utöver köpeskillingen betalar de boende en månadsavgift till föreningen som vanligen inkluderar alla driftskostnader. Bostadsrättsinnehavaren blir medlem och äger en ekonomisk andel i bostadsrättsföreningen.

Ägarlägenhet
Den som köper en ägarlägenhet äger sin del av fastigheten och kan få lagfart på förvärvet och sedan inteckna och belåna sin lägenhet. En ägarlägenhet kan även hyras ut eller säljas.

 

DANMARK

Almen bolig
Ingen tjänar pengar på hyran. Bostäderna uppförs med offentligt stöd och i gengäld har kommunen vanligtvis så kallad anvisningsret till var fjärde lägenhet. De almene boliger är demokratiskt uppbyggda och varje avdelning är en självständig ekonomisk enhet.

Ejerlejlighed
Innehavaren äger enskilt sin bostad medan gemensamma utrymmen ägs av ejerlejlighedsforeningen. En fællesudgift betalas till föreningen för underhåll och drift.

Andelsbolig
Andelsbolig ses ofta som ett mellanting mellan en lejebolig och en ejerbolig med bruksrätt och ett reglerat maxpris.

Källa: AAB, ABF, Boverket, SBC – Sveriges BostadsrättsCentrum, Justitiedepartementet.

OM STATISTIKEN

Det finns många olika källor till statistik om prisutveckling på bostadsmarknaden. I ovanstående text har Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB använts som datakällor då båda institutionerna offentliggör genomsnittligt kvadratmeterpris för de sålda bostäderna. På detta sätt möjliggörs en jämförelse av bostadspriser över Öresund utan att behöva ta hänsyn till att den genomsnittliga storleken på boenden kan skilja sig åt på de olika sidorna av sundet eller mellan olika kommuner. Fördelen med dessa två källor är att de ger en bild av vad det kostar att köpa en bostad här och nu. Kvadratmeterpriser gör det samtidigt möjligt att beräkna privatekonomin vid köp av samma storlek på en bostad fast i olika kommuner inom Öresundsregionen.

Statistiken från Realkreditrådet och Svensk Mäklarstatistik AB ger snabbt en rättvisande bild av bostadsprisutvecklingen, men ingen av dem täcker samtliga försäljningar på marknaden. Svensk Mäklarstatistik AB omfattar ungefär 80 procent av alla försäljningar som sker via en fastighetsmäklare. Statistiken tas fram i samarbete med Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling samt branschorganisationen Mäklarsamfundet. Bostadsmarknadsstatistiken från Realkreditrådet utarbetas i samarbete mellan Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet. Statistiken täcker alla fria affärer, det vill säga affärer som sker genom en fastighetsmäklare. Danmarks Statistik och SCB offentliggör den officiella statistiken över utvecklingen i fastighetspriser. I Danmark omfattar den officiella statistiken alla affärer där lagfart har beviljats medan den svenska statistiken täcker alla marknadsmässiga affärer, oavsett om en fastighetsmäklare är involverad eller ej.

Statistiken offentliggörs som den genomsnittliga köpesumman och inte i kvadratmeterpriser. Både Danmarks Statistik och SCB offentliggör även ett index över utvecklingen i fastighetspriserna. Detta har dock inte använts då det inte offentliggörs i avgiftsfria databanker på kommunnivå.

SCB hänför en bostadsförsäljning till den tidpunkt då köparen formellt sett är den nya ägaren medan Svensk Mäklarstatistik AB hänför en försäljning till den tidpunkt då köpeavtalet ingås. Det går ungefär två månader mellan underskrivandet av köpekontraktet till att köparen formellt sett är den nya ägaren. Svensk Mäklarstatistik visar därför tidigare de senaste tendenserna på bostadsmarknaden.

Örestat offentliggör den genomsnittliga köpeskillingen, antal sålda bostäder och köpeskillingen i promille av fastighetsvärdet fördelat på landsdelar i Östdanmark och kommuner i Skåne. Dessutom offentliggörs ett index för utvecklingen i fastighetspriser, och som har använts i ovanstående text. Bostadsprisindexet beräknas som utvecklingen i förhållandet mellan köpeskillingen och den offentliga fastighetsvärderingen. Metoden är internationellt använd och betecknas SPAR-metoden (Sales Price Appraisal Method). Fördelen med detta prisindex är att det korrigeras för prisökningar som följer av kvalitetsmässiga förändringar i bostaden.