Nu bor det fler än 3,9 miljoner i Greater Copenhagen regionen
(Öresundsregionen)

2015 passerade antalet invånare i dansk-svenska Greater Copenhagen regionen 3,9 miljoner. Håller den snabba befolkningsökningen i sig kommer regionen nå 4,0 miljoner invånare redan i slutet av 2017. Snabbaste tillväxten har Furesø, Köpenhamn och Helsingborg.

2015 nådde Skånes befolkning 1,3 miljoner medan Östdanmarks befolkning passerat 2,6 miljoner. Därmed har Greater Copenhagen regionen 3,9 miljoner invånare och kommer att passera 4,0 miljoner innan utgången av år 2017 om trenden håller i sig. De senaste befolkningsprognoserna från Region Skåne och Danmarks statistik har annars pekat på att befolkningen skulle passera fyra miljoner först 2019.

Befolkningstillväxten är snabb och ger regionen en relativt ung befolkning. Den främsta orsaken till den växande befolkningen är invandringen från andra länder. Båda Skåne och Sverige har nyligen skrivit upp befolkningsprognosen på grund av det stora antalet flyktingar som kommer till landet.

Den snabbaste befolkningstillväxten i Greater Copenhagen regionen finns kring de större städerna Köpenhamn, Malmö och Helsingborg. I Östdanmark har befolkningen under 2015 växt med minst 1,0 procent i 20 kommuner. I Skåne är det 17 kommuner som har växt minst 1,9 procent. I fem kommuner har det varit negativ befolkningstillväxt i 2015; Lolland (-0,9 %), Båstad (-0,3 %), Ballerup (-0,3 %), Bornholm (-0,2 %) och Skurup (-0,1 %).

De snabbast växande kommunerna i Greater Copenhagen regionen
(Öresundsregionen) under januari – september 2015:
Furesø: +2,8%
Köpenhamn: +1,9%
Helsingborg: +1,9%
Östra Göinge: +1,7%
Lomma: 1,6% 

Nu bor det fler än 1,3 miljoner i Skåne
Sista december 2015 bodde det mer än 1,3 miljoner i Skåne, visar den seneste befolkningsstatistik fra SCB. Samlat sett har befolkningen i Skåne ökat med 14 719 personer under 2015. Befolkningsökningen orsakas både av fler flytter till Skåne än flytter från Skåne samt att det föds fler än det dör. Av befolkningstillväxten på 14 719 personer kommer 8 669 från positiv nettoinflyttning från utlandet och 2 031 personer från det övriga Sverige medan 3 783 orsakas av födelseöverskott. Helsingborgs stad har med en tillväxt på 1,9 procent ( 2 565 personer) den högsta befolkningstillväxten i Skåne mätt i procent av befolkningen i 2015.  Även Östra Göinge och Lomma kommuner har haft en hög befolkningstillväxt på 1,7 (238 personer) respektive 1,6 procent (378 personer). Befolkningen i Malmö har ökat med 1,4 procent (4 467 personer), Lund med 0,7 procent (866 personer) och Kristiansstad med 0,8 procent (684 personer).

Befolkningen i Östdanmark har passerat 2,6 miljoner
(Region Huvudstaden och Region Själland)
Det bor nu mer än 2,6 miljoner på Själland och öarna visar den senaste befolkningsstatistiken från 1 januari 2016 från Danmarks Statistik. Befolkningen i Östdanmark har ökat med 28 068 personer under 2015. Region Huvudstaden står för en befolkningstillväxt på 21 049 personer och Region Själland på 7 019.  Störst befolkningstillväxt under 2015 hade Furesø kommun med en ökning på 2,8 procent (1079 personer) och därnäst Köpenhamns kommun med 1,9 procent (11 297 personer).

 . Befolkning Förändring Förändring
1 jan. 2016 (DK) 1 jan 2015- procent
31 dec. 2015 (SE) 31. dec. 2014
Östdanmark  2616673 28068 1,1%
Skåne 1303627 14719 1,1%
Greater Copenhagen (Öresundsregionen) 3920300 42787 1,1%

Källor: Danmarks Statistik och SCB

. Befolkning Förändring  Förändring
. 1 oktober 2015 (DK) 1 januari – procent
. 30 september 2015 (SE) 1 okt. 2015
Östdanmark (Region Huvudstaden + Region Själland)
København 589699 9515 1,6%
Frederiksberg 104612 1420 1,4%
Roskilde 85903 877 1,0%
Næstved 82190 503 0,6%
Slagelse 77805 512 0,7%
Gentofte 75474 542 0,7%
Holbæk 69771 736 1,1%
Gladsaxe 67749 402 0,6%
Helsingør 62093 461 0,7%
Guldborgsund 60867 38 0,1%
Køge 59733 448 0,8%
Rudersdal 55705 264 0,5%
Lyngby-Taarbæk 55091 313 0,6%
Hvidovre 52857 477 0,9%
Høje-Taastrup 49821 591 1,2%
Hillerød 49546 438 0,9%
Greve 49348 513 1,1%
Kalundborg 48708 239 0,5%
Ballerup 48246 -109 -0,2%
Vordingborg 45710 239 0,5%
Frederikssund 44796 383 0,9%
Tårnby 42882 309 0,7%
Egedal 42743 170 0,4%
Lolland 42743 -281 -0,7%
Gribskov 41170 315 0,8%
Fredensborg 40036 264 0,7%
Furesø 39934 857 2,2%
Bornholm 39681 -147 -0,4%
Rødovre 37864 121 0,3%
Faxe 35542 347 1,0%
Brøndby 35325 275 0,8%
Ringsted 34024 451 1,3%
Odsherred 32824 159 0,5%
Halsnæs 31002 266 0,9%
Sorø 29488 157 0,5%
Herlev 28360 212 0,8%
Albertslund 27758 -48 -0,2%
Lejre 27287 115 0,4%
Hørsholm 25022 166 0,7%
Allerød 24633 222 0,9%
Glostrup 22483 126 0,6%
Ishøj 22284 259 1,2%
Stevns 22227 189 0,9%
Solrød 21723 171 0,8%
Vallensbæk 15402 198 1,3%
Dragør 14106 78 0,6%
Christiansø 95 4 4,4%
Skåne
Malmö 321581 3 474 1,1%
Helsingborg 137360 2 016 1,5%
Lund 116496 528 0,5%
Kristianstad 82312 486 0,6%
Hässleholm 50917 352 0,7%
Landskrona 43860 286 0,7%
Trelleborg 43258 285 0,7%
Ängelholm 40638 409 1,0%
Vellinge 34496 386 1,1%
Eslöv 32365 186 0,6%
Kävlinge 30008 200 0,7%
Ystad 28959 188 0,7%
Höganäs 25527 229 0,9%
Lomma 23251 305 1,3%
Staffanstorp 23079 85 0,4%
Svedala 20430 182 0,9%
Simrishamn 19069 164 0,9%
Sjöbo 18465 50 0,3%
Burlöv 17399 188 1,1%
Klippan 16866 133 0,8%
Höör 15942 172 1,1%
Skurup 15153 -14 -0,1%
Åstorp 15126 65 0,4%
Bjuv 14963 69 0,5%
Hörby 14960 33 0,2%
Båstad 14437 18 0,1%
Östra Göinge 14015 151 1,1%
Svalöv 13650 190 1,4%
Tomelilla 13111 104 0,8%
Osby 12926 98 0,8%
Bromölla 12479 79 0,6%
Örkelljunga 9841 108 1,1%
Perstorp 7179 5 0,1%
Källor: Danmarks Statistik och SCB

Nya siffror har kommit. Tabellen uppdateras snarast.

Greater Copenhagen (Öresundsregionen) passerar 4 miljoner invånare redan 2017

TREND: Köpenhamn förväntas växa snabbare än Stockholm under de kommande åren.

De senaste befolknigstalen från tredje kvartalet 2015 visar att befolkningsökningen i Greater Copenhagen (Öresundsregionen) går snabbare än väntat. Håller trenden i sig kommer regionen att passera 4,0 miljoner invånare redan under slutet av 2017.  Under tredje kvartalet 2015 passerade regionen 3,9 miljoner invånare.

Men enligt de senaste befolkningsprognoserna från Region Skåne och Danmarks Statistik kommer Greater Copenhagen regionen att passera 4 miljoner invånare först 2019. Med en förväntad årlig befolkningstillväxt på 0,7 procent under de kommande åtta åren kommer Öresundsregionen passera 4 miljoner invånare under 2019, och snabbt närma sig 4,1 invånare under 2022.
De två största kommunerna, Köpenhamn och Malmö, kommer tillsammans med Frederiksberg kommun ha den största tillväxten i antal invånare med en genomsnittlig årlig tillväxt i Köpenhamn på 1,8 procent och på 1,2 procent i Malmö och Frederiksberg.

Med en förväntad årlig genomsnittlig befolkningstillväxt på 1,8 procent i Köpenhamn kommer den danska huvudstaden växa snabbare än Stockholm, där befolkningen förväntas öka med 1,6 procent årligen fram till 2022. Generellt sett förväntas befolkningen i de största städerna i både Sverige och Danmark öka minst lika snabbt som i hela riket. I synnerhet i Danmark är skillnaden stor. Här förväntas befolkningen i genomsnitt öka med 0,4 procent årligen i hela landet medan befolkningen i de tre största byarna, Köpenhamn, Århus och Odense, förväntas öka med mellan 1,8 och 0,7 procent – högst i Köpenhamn och lägst i Odense.

Faktisk och förväntad befolkningstillväxt för de största svenska och danska städerna

Diagram1_befolkning_SE

Den svenska befolkningen förväntas öka med nästan 150 000 under de kommande åren, och detta först och främst på grund av stor invandring, speciellt från Syrien. Under 2016 förväntas Sverige passera 10 miljoner invånare.

Faktisk och förväntad befolkningstillväxt för länder, regioner och storstäder
0 2000 2014 2022   Årlig tillväxt ’00-’14 Årlig tillväxt ’14-’22
Danmark 5349000 5659623 5857326 0,4% 0,4%
Sverige 8882792 9747355 10715171 0,7% 1,2%
Region Huvudstaden 1617581 1768125 1900810 0,6% 0,9%
Region Själland 789778 820480 817226 0,3% 0,0%
Skåne 1129424 1288908 1370238 0,9% 0,8%
Öresundsregionen 3536783 3877513 4088274   0,7% 0,7%
Kommun
Köpenhamn 499148 580184 670268 1,1% 1,8%
Stockholm 750348 911989 1033719 1,4% 1,6%
Göteborg 466990 541145 602232 1,1% 1,3%
Malmö 259579 318107 348734 1,5% 1,2%
Århus 286668 326246 357302 0,9% 1,1%
Odense 183691 197480 209232 0,5% 0,7%

Källa: Øresundsinstituttets bearbetning av data från Danmarks Statistik, Region Skåne, SCB, Stockholms stad och Göteborgs stad

Notera: För Malmö är befolkningstillväxten 14-22 baserad på prognostal för 2014

Stor befolkningstillväxt i de större städerna

Köpenhamn, Malmö och Helsingborg, de tre största städerna i Öresundsregionen, är tre av de fem kommuner i Öresundsregionen där antalet invånare ökade mest under 2014. Bland de fem kommuner med störst befolkningstillväxt finns också de två mindre kommunerna Ishöj och Lomma. Befolkningen i Köpenhamn ökade med 1,9 procent under 2014, i Malmö med 1,6 procent och i Helsingborg med 1,8 procent. Totalt ökade befolkningen med 1 procent i Öresundsregionen under 2014.

Antal invånare i Öresundsregionen har ökat med 340 000 sedan år 2000. Sammantaget har befolkningen vuxit med 0,7 procent i genomsnitt per år sedan 2000. Befolkningstillväxten har varit som störst i och kring de större städerna.

Befolkningsutveckling inom utvalda kommuner i Öresundsregionen
 0 Invånare 2014 Årlig tillväxt ’00-’14 Årlig tillväxt ’13-’14   Invånare 2022 Årlig tillväxt ’14-’22
Köpenhamn 580184 1,1% 1,9% 668206 1,8%
Frederiksberg 103192 0,9% 0,5% 114352 1,2%
Malmö 318107 1,5% 1,6% 348734 1,2%
Lund 115968 1,1% 1,5% 125092 1,0%
Helsingborg 135344 1,0% 1,8% 145495 0,9%
Roskilde 85026 0,7% 1,0% 86562 0,4%
Helsingör 61632 0,2% 0,2% 61628 0,1%

Källa: Øresundsinstituttets bearbetning av data från Danmarks Statistik och Region Skåne

befolkningstillväxten för samtliga kommuner i Öresundsregionen nedan

Befolkningsutveckling i kommunerna i Öresundsregionen
 0 Invånare 2014 Årlig tillväxt ’00-’14 Årlig tillväxt ’13-’14   Invånare 2022 Årlig tillväxt ’14-’22
Köpenhamn 580184 1,1% 1,9% 668206 1,8%
Malmö 318107 1,5% 1,6% 348734 1,2%
Helsingborg 135344 1,0% 1,8% 145495 0,9%
Lund 115968 1,1% 1,5% 125092 1,0%
Frederiksberg 103192 0,9% 0,5% 114352 1,2%
Roskilde 85026 0,7% 1,0% 86562 0,4%
Kristianstad 81826 0,7% 1,0% 85992 0,6%
Nästved 81687 0,5% 0,3% 81499 0,1%
Slagelse 77293 0,2% 0,4% 75902 0,0%
Gentofte 74932 0,7% 0,9% 79234 0,7%
Holbäk 69035 0,5% 0,0% 67816 -0,2%
Gladsaxe 67347 0,6% 1,0% 71472 0,8%
Helsingör 61632 0,2% 0,2% 61628 0,1%
Guldborgsund 60829 -0,3% -0,3% 58456 -0,4%
Köge 59285 0,8% 1,6% 59503 0,4%
Rudersdal 55441 0,4% 0,7% 54956 0,0%
Lyngby-Tårbäk 54778 0,5% 1,0% 57401 0,6%
Hvidovre 52380 0,4% 1,0% 55403 0,9%
Hässleholm 50565 0,3% 0,7% 51638 0,3%
Höje-Tåstrup 49230 0,5% 0,9% 51449 0,6%
Hilleröd 49108 1,1% 0,8% 49445 0,3%
Greve 48835 0,1% 1,5% 47628 0,1%
Kalundborg 48469 0,2% 0,2% 46575 -0,3%
Ballerup 48355 0,4% -0,3% 49917 0,3%
Vordingborg 45471 0,0% 0,4% 43461 -0,3%
Frederikssund 44413 0,3% 0,0% 44548 0,1%
Landskrona 43574 1,0% 1,2% 45784 0,6%
Lolland 43024 -1,2% -1,2% 38901 -1,1%
Trelleborg 42973 0,8% 0,3% 45798 0,8%
Tårnby 42573 0,5% 1,4% 44803 0,7%
Egedal 42573 0,8% 0,9% 41529 0,0%
Gribskov 40855 0,3% 0,2% 40803 0,1%
Ängelholm 40229 0,5% 0,9% 41714 0,5%
Bornholm 39919 -0,7% -1,0% 36647 -1,0%
Fredensborg 39772 0,1% 0,5% 39617 0,1%
Furesö 39077 0,4% 1,5% 37687 0,0%
Rödovre 37743 0,2% 0,5% 40174 0,7%
Faxe 35195 0,3% 0,2% 34296 -0,2%
Bröndby 35050 0,1% 1,4% 36252 0,6%
Vellinge 34110 0,8% 0,9% 35801 0,6%
Ringsted 33573 0,9% 0,7% 34266 0,3%
Odsherred 32665 0,1% 0,4% 31613 -0,1%
Eslöv 32179 0,9% 0,8% 33400 0,5%
Halsnäs 30736 0,2% 0,3% 30235 0,0%
Kävlinge 29808 1,4% 0,7% 31539 0,7%
Sorö 29331 0,5% 0,1% 28647 -0,1%
Ystad 28771 0,7% 0,5% 30078 0,6%
Herlev 28148 0,2% 1,6% 29758 1,0%
Albertslund 27806 -0,3% 0,3% 28003 0,2%
Lejre 27172 0,6% 0,7% 26647 -0,1%
Höganäs 25298 0,8% 0,9% 26337 0,5%
Hörsholm 24856 0,3% 0,6% 24473 0,1%
Alleröd 24411 0,4% 1,0% 23330 -0,2%
Staffanstorp 22994 1,1% 1,4% 25821 1,5%
Lomma 22946 1,7% 2,0% 25041 1,1%
Glostrup 22357 0,7% 1,3% 23541 0,8%
Stevns 22038 0,2% 1,0% 21455 0,1%
Ishöj 22025 0,4% 2,2% 23397 1,1%
Solröd 21552 0,5% 1,0% 21515 0,2%
Svedala 20248 0,9% 0,9% 21120 0,5%
Simrishamn 18905 -0,1% -0,2% 18765 -0,1%
Sjöbo 18415 0,7% 0,1% 18724 0,2%
Burlöv 17211 1,0% 0,6% 18529 0,9%
Klippan 16733 0,5% 0,1% 17399 0,5%
Höör 15770 0,9% 0,9% 16709 0,7%
Vallensbäk 15204 1,6% 0,7% 16475 0,7%
Skurup 15167 0,7% 0,9% 15095 -0,1%
Åstorp 15061 1,1% 0,9% 15367 0,3%
Hörby 14927 0,6% 0,1% 16141 1,0%
Bjuv 14894 0,6% 0,6% 15267 0,3%
Båstad 14419 0,2% 1,0% 14657 0,2%
Dragör 14028 0,6% 0,4% 14248 0,2%
Östra Göinge 13864 -0,2% 1,3% 13767 -0,1%
Svalöv 13460 0,5% 1,0% 13707 0,2%
Tomelilla 13007 0,4% 0,9% 13432 0,4%
Osby 12828 0,0% 0,9% 12813 0,0%
Bromölla 12400 0,2% 0,5% 12551 0,2%
Örkelljunga 9733 0,2% 0,8% 9899 0,2%
Perstorp 7174 0,4% 0,5% 7457 0,5%
Öresundsregionen 3877513 0,7% 1,0%   4063388 0,6%

Källa: Øresundsinstituttets bearbetning av data från Danmarks Statistik och Region Skåne

OM STATISTIKEN

För de danska kommunerna anges antal invånare per den 1 januari och för de svenska per den 31 december. För 2014 används således invånartalet för 1 januari 2015 för de danska kommunerna för att göra det så jämförbart med de svenska talen som möjligt.

I Danmark utarbetar Danmarks Statistik en befolkningsprognos. Befolkningsprognosen för hela Danmark görs i samarbete med forskningsinstitutionen DREAM en gång om året. Med befolkningsprognosen för hela Danmark som utgångspunkt gör Danmarks Statistik sedan prognoser som bland annat fördelas på kommuner.

I Sverige utarbetar SCB en befolkningsprognos för hela landet. Region Skåne gör inom dessa ramar en prognos på befolkningsutvecklingen i Skåne samt i de olika skånska kommunerna. Befolkningsprognoser för Stockholms stad och Göteborgs stad er hämtade från respektive städers hemsidor.