FAKTA: Turismen i Öresundsregionen

TURISM. Coronapandemin har slagit hårt mot besöksnäringen i hela Öresundsregionen. Från att de danska gästnätterna i Sverige slog rekord med över 300 000 gästnätter förra året har tre av fyra danska gästnätter försvunnit hittills i år. Under 2019 minskade antalet svenska övernattningar i Danmark med 6 procent, och den utvecklingen har förstärkts kraftigt under 2020 då den danska gränsen i perioder varit stängd för svenska besökare. Under sommarmånaderna registrerades 85 procent färre svenska övernattningar i Danmark jämfört med förra året.

I de större städerna är nedgången i antalet gästnätter som störst, delvis på grund av att den stora delen näringslivsrelaterade besökare som vanligtvis står för en betydande del av gästnätterna, försvunnit nästan helt. I andra delar har nedgången inte varit lika stor, exempelvis har besöksnäringen på skånska Österlen inte drabbats lika hårt genom att allt fler ”hemestrade” under sommaren och även på Själland är nedgången mildare.

Sverige
Antalet gästnätter föll med totalt 33 procent i Skåne under årets sommarmånader maj till augusti. Under samma period minskade de utländska besökarna med 78 procent och de danska gästnätterna föll med 66 procent.

I Sverige totalt minskade antalet gästnätter med 39 procent och totalt sett minskade den danska turismen med 75 procent under sommarmånaderna.

Besöksnäringen i Skåne har drabbats olika hårt i olika delar av regionen. Totalt sett registrerades 32 procent färre gästnätter i Skåne under januari-augusti 2020, jämfört med samma period 2019. I de största städerna i västra Skåne, Malmö, Helsingborg och Lund, minskade antalet gästnätter med 48, 36 respektive 42 procent. I de populära turistmålen i Skånes östra delar var nedgången mindre. I Ystad sjönk antalet registrerade gästnätter endast med 7 procent under perioden, och i Kristianstad var motsvarande siffra 13 procent.

Hittills i år har övernattningarna i Sverige fallit med 34 procent jämfört med samma period förra året (januari-oktober). Inte föga förvånande är det de utländska besökarna som uteblivit i högst grad. De utländska övernattningarna har minskat med 70 procent under perioden. I Skåne har övernattningarna minskat med 30 procent under perioden januari till november 2020, jämfört med samma period 2019. De svenska övernattningarna har minskat med 17 procent i Skåne, men det förekommer som tidigare nämnts lokala variationer. Danska övernattningar i Skåne har minskat med 51 procent och sett till alla utländska övernattningar är fallet 65 procent.

Danmark
Antalet övernattningar i Danmark har inte fallit lika mycket som i Sverige under perioden januari till oktober 2020, jämfört med samma period 2019. Under den perioden registrerades 18 procent färre övernattningar och danskarnas gästnätter i hemlandet har till och med ökat med 7 procent. Under sommaren minskade övernattningarna med 15 procent i hela Danmark (maj-aug).

De svenska övernattningarna i Danmark har störtdykt efter att Danmark i flera omgångar stängt gränsen för svenska turister. Under sommarmånaderna registrerades 85 procent färre svenska övernattningar i Danmark. I Region Hovedstaden minskade de svenska gästnätterna med 82 procent och i Region Sjælland med 83 procent.

Totalt sett har antalet gästnätter minskat med 51 procent i Region Hovedstaden under året och nedgången i internationella gästnätter uppgår till 73 procent. Under sommaren var nedgången än större med totalt 57 procent färre gästnätter. Region Sjælland har klarat sig bättre med en total nedgång på 14 procent hittills i år.

Turister på andra sidan Öresund 2008-2019
Danska gästnätter i Skåne Svenska övernattningar i Region Hovedstaden Svenska övernattningar i Region Sjælland TOTALT
2008 158 373 670 258 279 387 1 108 018
2009 257 822 531 356 195 186 984 364
2010 225 332 602 290 187 034 1 014 656
2011 197 829 677 591 202 636 1 078 056
2012 196 867 742 016 205 230 1 144 113
2013 171 415 778 501 236 318 1 186 234
2014 188 385 811 691 238 935 1 239 011
2015 206 511 774 275 227 935 1 208 721
2016 206 302 742 976 228 528 1 177 806
2017 218 379 782 529 223 968 1 224 876
2018 272 639 836 193 216 799 1 325 631
2019 292 586 779 137 214 722 1 286 445

Källa: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

 

Källa: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

 

 

Gästnätter i Sverige

2019 Procentuell utveckling 2018-2019
Hela landet
Totalt 67 370 531 3,4%
Därav internationella 17 521 621 1,1%
Därav danska 1 359 948 3,7%
Region Skåne
Totalt 6 525 670 4,8%
Därav internationella 1 743 924 6,2%
Därav danska 292 586 7,3%

Källa: SCB/Tillväxtverket

Gästnätter i Danmark

2019 Procentuell utveckling 2018-2019
Hela landet
Totalt 56 059 266 4,1%
Därav internationella 28 857 842 4,7%
Därav svenska 1 713 332 -6,1%
Region Hovedstaden
Totalt 14 046 950 6,0%
Därav internationella 7 683 278 3,0%
Därav svenska 779137 -6,8%
Region Sjælland
Totalt 4 807 837 4,0%
Därav internationella 1 675 303 8,9%
Därav svenska 214 722 -1,0%

Källa: Danmarks Statistik

 

Totalt antal gästnätter i Öresundsregionen, fördelat per region 

Källa: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

Totalt antal och utländska gästnätter i Öresundsregionen, fördelat per region 

Region Hovedstaden Därav internationella Region Sjælland Därav internationella Region Skåne Därav internationella
2008 8 546 698 4 311 712 4 755 384 1 512 852 4 410 787 989 527
2009 7 994 523 4 087 692 4 255 756 1 232 361 4 584 451 1 079 905
2010 8 573 550 4 526 243 4 130 777 1 263 294 4 532 988 1 024 659
2011 9 309 357 4 982 548 4 111 101 1 293 918 4 636 198 1 038 624
2012 9 826 014 5 436 829 3 967 525 1 225 325 4 593 672 1 037 848
2013 10 254 274 5 672 785 4 049 003 1 310 920 4 791 001 1 054 561
2014 10 969 166 6 197 825 4 295 159 1 405 557 5 140 333 1 195 142
2015 11 797 913 6 476 436 4 356 832 1 425 288 5 533 166 1 283 725
2016 12 305 669 6 813 431 4 635 962 1 546 434 5 888 137 1 414 966
2017 12 459 758 7 003 395 4 642 027 1 565 798 5 885 431 1 453 509
2018 13 262 433 7 467 273 4 626 785 1 538 468 6 228 154 1 642 011
2019 14 046 950 7 683 278 4 807 837 1 675 303 6 525 670 1 743 924

Källa: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

Om Statistiken

Den svenska statistiken om antalet gästnätter hämtas från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Tillväxtverket. Den svenska statistiken innehåller gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, och förmedlade lägenheter och stugor (SoL). Den danska statistiken tillhandahålls av Danmarks Statistik och innehåller övernattningar på hotell, feriecenter, vandrarhem, camping, marinor och sommarhus. Det är bara hotell och feriecenter med mer än 40 sängplatser som tas med. Den danska och svenska statistiken är inte helt jämförbar.