FAKTA: Turismen i Öresundsregionen

TURISM. Coronapandemin har slagit hårt mot besöksnäringen i hela Öresundsregionen. Från att de danska gästnätterna i Skåne slog rekord med närmare 300 000 gästnätter 2019 har hälften av de danska gästnätterna försvunnit under 2020. Under 2019 minskade antalet svenska övernattningar i Danmark med 6 procent, och den utvecklingen har förstärkts kraftigt under 2020 då den danska gränsen i perioder varit stängd för svenska besökare. Under 2020 registrerades runt 75 procent färre svenska gästnätter i Region Huvudstaden och Region Själland såväl som i hela Danmark.

Coronakrisen har slagit hårdast mot den utländska turismen som mätt i gästnätter har minskat med 44 procent i Danmark och 70 procent i Sverige, enligt den preliminära statistiken från Danmarks Statistik och SCB/Tillväxtverket. Det har varit en större minskning bland svenska turister i Danmark än bland danska turister i Sverige. Under 2020 halverades antalet danska gästnätter i Sverige till drygt 700 000 medan antalet svenska gästnätter i Danmark minskade med 77 procent jämfört med 2019 och därmed stannade vid knappt 400 000.

 

I de större städerna är nedgången i antalet gästnätter som störst, delvis på grund av att den stora delen näringslivsrelaterade besökare och internationella turister som vanligtvis står för en betydande del av gästnätterna, försvunnit nästan helt. I andra delar har nedgången inte varit lika stor, exempelvis har besöksnäringen på skånska Österlen inte drabbats lika hårt genom att allt fler ”hemestrade” under sommaren och även på Själland är nedgången mildare.

 

 


Årsstatistik 2008-2019


Den slutliga statistiken för 2020 presenteras i april 2021. Härunder finns tabeller för slutlig statistik för 2008-2019.

Turister på andra sidan Öresund 2008-2019
Danska gästnätter i Skåne Svenska övernattningar i Region Hovedstaden Svenska övernattningar i Region Sjælland TOTALT
2008 158 373 670 258 279 387 1 108 018
2009 257 822 531 356 195 186 984 364
2010 225 332 602 290 187 034 1 014 656
2011 197 829 677 591 202 636 1 078 056
2012 196 867 742 016 205 230 1 144 113
2013 171 415 778 501 236 318 1 186 234
2014 188 385 811 691 238 935 1 239 011
2015 206 511 774 275 227 935 1 208 721
2016 206 302 742 976 228 528 1 177 806
2017 218 379 782 529 223 968 1 224 876
2018 272 639 836 193 216 799 1 325 631
2019 292 586 779 137 214 722 1 286 445

Källa: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

 

Källa: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

 

 

Gästnätter i Sverige 2019

2019 Procentuell utveckling 2018-2019
Hela landet
Totalt 67 370 531 3,4%
Därav internationella 17 521 621 1,1%
Därav danska 1 359 948 3,7%
Region Skåne
Totalt 6 525 670 4,8%
Därav internationella 1 743 924 6,2%
Därav danska 292 586 7,3%

Källa: SCB/Tillväxtverket

Gästnätter i Danmark 2019

2019 Procentuell utveckling 2018-2019
Hela landet
Totalt 56 059 266 4,1%
Därav internationella 28 857 842 4,7%
Därav svenska 1 713 332 -6,1%
Region Hovedstaden
Totalt 14 046 950 6,0%
Därav internationella 7 683 278 3,0%
Därav svenska 779137 -6,8%
Region Sjælland
Totalt 4 807 837 4,0%
Därav internationella 1 675 303 8,9%
Därav svenska 214 722 -1,0%

Källa: Danmarks Statistik

 

Totalt antal gästnätter i Öresundsregionen, fördelat per region 

Källa: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

Totalt antal och utländska gästnätter i Öresundsregionen, fördelat per region 2008-2019

Region Hovedstaden Därav internationella Region Sjælland Därav internationella Region Skåne Därav internationella
2008 8 546 698 4 311 712 4 755 384 1 512 852 4 410 787 989 527
2009 7 994 523 4 087 692 4 255 756 1 232 361 4 584 451 1 079 905
2010 8 573 550 4 526 243 4 130 777 1 263 294 4 532 988 1 024 659
2011 9 309 357 4 982 548 4 111 101 1 293 918 4 636 198 1 038 624
2012 9 826 014 5 436 829 3 967 525 1 225 325 4 593 672 1 037 848
2013 10 254 274 5 672 785 4 049 003 1 310 920 4 791 001 1 054 561
2014 10 969 166 6 197 825 4 295 159 1 405 557 5 140 333 1 195 142
2015 11 797 913 6 476 436 4 356 832 1 425 288 5 533 166 1 283 725
2016 12 305 669 6 813 431 4 635 962 1 546 434 5 888 137 1 414 966
2017 12 459 758 7 003 395 4 642 027 1 565 798 5 885 431 1 453 509
2018 13 262 433 7 467 273 4 626 785 1 538 468 6 228 154 1 642 011
2019 14 046 950 7 683 278 4 807 837 1 675 303 6 525 670 1 743 924

Källa: Danmarks Statistik, SCB/Tillväxtverket

Om Statistiken

Danmarks Statistik och SCB/Tillväxtverket. Preliminär statistik på månadsbasis finns tillgänglig. Slutlig statistik på årsbasis presenteras i april varje. Siffrorna kan därför skilja sig.
Den svenska statistiken om antalet gästnätter hämtas från Statistiska Centralbyrån (SCB) och Tillväxtverket. Den svenska statistiken innehåller gästnätter på hotell, stugbyar, vandrarhem, och förmedlade lägenheter och stugor (SoL). Siffran som anges för Malmö är Stor-Malmö och omfattar 11 kringliggande kommuner. Här ingår inte förmedlade lägenheter och stugor (SoL).
Den danska statistiken tillhandahålls av Danmarks Statistik och innehåller övernattningar på hotell, feriecenter, vandrarhem, camping, marinor och sommarhus. Det är bara hotell och feriecenter med mer än 40 sängplatser som tas med. Feriehus är inte med i den preliminära statistiken för regionerna. Siffran som anges för Köpenhamn är för Landsdel Byen København som omfattar København, Frederiksberg, Dragør och Tårnby och omfattar enbart hotell och feriecenter.
Den danska och svenska statistiken är inte direkt jämförbar.