FAKTA: Så går flyttströmmarna över sundet

FLYTTNING. Det är fortfarande fler som flyttar från Skåne till Östdanmark än tvärtom. Så har det varit sedan 2010, men de senaste siffrorna visar att flyttarna från Danmark till Sverige ökar. Under det tredje kvartalet 2018 ökade antalet som flyttar från Östdanmark till Skåne med nästan 25 procent jämfört med samma period 2017. 

Mellan år 2016 och år 2017 skedde inga större förändringar i antalet flyttar över sundet. En liten nedgång (2 procent) skedde i flyttarna från Östdanmark, medan något fler än tidigare (4 procent) flyttade åt andra hållet. De senaste siffrorna tyder dock på en uppgång, då hela 24 procent fler flyttade från Östdanmark till Skåne under det tredje kvartalet 2018 jämfört med samma period året innan. Även flyttarna ifrån Skåne till Östdanmark ökade under detta kvartal (3 procent), men inte i samma utsträckning.

Vart flyttar öresundsborna?
Den vanligaste typen av flytt som sker över sundet är en flytt mellan Köpenhamn och den tätbefolkade sydvästra delen av Skåne. Malmö och Köpenhamn är de två mest attraktiva städerna att flytta till, men de som bor i kommunerna kring danska huvudstaden får också nya grannar från andra sidan sundet, precis som de boende i kommunerna i den sydvästra delen av Skåne. 2017 flyttade 815 personer från danska sidan till Malmö och 781 personer flyttade från Skåne till Köpenhamn

Relationen mellan nordvästra Skåne och Nordsjälland är den enda som bryter mönstret kring en centrering runt de södra delarna av sundet. De som flyttar från Nordvästskåne till Danmark flyttar något oftare till Nordsjälland än till Köpenhamn. 99 personer flyttade från Nordvästskåne till Nordsjälland under 2017 och under de tre första kvartalen 2018 gjorde 102 personer samma flytt. Antalet flyttar från Nordvästskåne till Köpenhamn är färre (89 stycken under 2017 och bara 77 under de tre första kvartalen 2018). Sydvästra Skåne är dock det vanligaste målet för en som flyttar från Nordsjälland, men den nordvästra delen är inte långt efter.

Vilka flyttar över sundet?
Danskar flyttar över sundet i högre utsträckning än svenskar, inte bara från Östdanmark till Skåne, utan även åt andra hållet. Så har varit fallet ända sedan brons öppnande, men en intressant trend märks under senare år att antalet svenskar som flyttar till Danmark ökar markant. År 2015 gjorde 554 svenskar denna flytt, vilket ökade till 690 år 2016. Under år 2017 ökade antalet svenskar som flyttade från Skåne till Östdanmark med hela 33 % när hela 916 svenska medborgare slog sig ned i Östdanmark. En möjlig förklaring är att de med dubbelt medborgarskap numer räknas som svenskar i statistiken.

Som cirkeldiagrammet nedan visar är det främst yngre vuxna som flyttar över sundet. Den största gruppen är de mellan 20–29 år, med de mellan 30–39 år strax därefter. En del av dessa har med sig barn, särskilt i riktning från Skåne till Östdanmark där 0-9 åringar utgör 16 procent. Hos tonåringar och pensionärer är däremot en flytt över sundet något betydligt mer ovanligt.

 

Nedan finns finns följande diagram och tabeller som uppdateras årligen: 

  • Diagram: antal flyttar över Öresund uppdelat per riktning 1998-2017
  • Tabell: antal personer som flyttar mellan Skåne och Östdanmark
  • Diagram: antal personer som flyttar från Östdanmark till Skåne efter nationalitet
  • Tabell: antal personer som flyttar från Östdanmark till Skåne efter nationalitet
  • Diagram: antal personer som flyttar från Skåne till Östdanmark efter nationalitet
  • Tabell: antal personer som flyttar från Skåne till Östdanmark efter nationalitet
  • Diagram: åldersfördelning på de som flyttar från Skåne till Östdanmark (2017)
  • Diagram: åldersfördelning på de som flyttar från Östdanmark till Skåne (2017)

 

Flyttar över Öresund 1998-2017

 

Tabell: Antal personer som flyttar mellan Skåne och Östdanmark

Från Skåne till Östdanmark Från Östdanmark till Skåne Totalt
1998 711 553 1264
1999 641 630 1271
2000 665 1157 1822
2001 700 1568 2268
2002 814 2214 3028
2003 1032 2652 3684
2004 1371 2875 4246
2005 1528 3102 4630
2006 1514 4284 5798
2007 2062 4360 6422
2008 2524 3356 5880
2009 2923 3234 6157
2010 2979 2727 5706
2011 2775 2308 5083
2012 2551 1876 4427
2013 2764 1713 4477
2014 2326 1334 3660
2015 1950 1322 3272
2016 2041 1419 3460
2017 2129 1386 3515

 

 

Diagram: Antal personer som flyttar från Östdanmark till Skåne efter nationalitet

 

Tabell: Antal personer som flyttar från Östdanmark till Skåne efter nationalitet

Danskar Svenskar Övriga Totalt
1998 302 214 37 553
1999 383 211 36 630
2000 785 304 68 1157
2001 1160 335 73 1568
2002 1733 338 143 2214
2003 2166 310 176 2652
2004 2381 313 170 2864
2005 2579 294 212 3085
2006 3616 332 324 4272
2007 3596 462 292 4350
2008 2623 448 278 3349
2009 2441 484 300 3225
2010 2044 402 274 2720
2011 1734 356 221 2311
2012 1349 347 180 1876
2013 1212 347 154 1713
2014 830 318 186 1334
2015 833 331 158 1332
2016 893 341 185 1419
2017 762 429 195 1386

 

Diagram: Antal personer som flyttar från Skåne till Östdanmark efter nationalitet

 

Tabell: Antal personer som flyttar från Skåne till Östdanmark efter nationalitet

Danskar Svenskar Övriga Totalt
1998 342 335 34 711
1999 299 301 41 641
2000 315 326 24 665
2001 364 312 24 700
2002 525 257 32 814
2003 706 278 48 1032
2004 1000 320 41 1361
2005 1145 300 77 1522
2006 1076 327 103 1506
2007 1401 500 153 2054
2008 1748 545 216 2509
2009 2041 472 393 2906
2010 2086 566 306 2958
2011 1969 544 246 2759
2012 1719 584 248 2551
2013 1841 630 293 2764
2014 1432 678 216 2326
2015 1208 554 188 1950
2016 1165 690 186 2041
2017 1047 916 166 2129

 

 

Åldersfördelning på de som flyttar från Skåne till Östdanmark (2017)

 

Åldersfördelning på de som flyttar från Östdanmark till Skåne (2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om statistiken

Örestat producerar statistik för antalet flyttar mellan Öresundsregionens kommuner. Årssiffrorna publiceras vanligen av Örestat i februari, och kvartalssiffrorna i februari, maj, augusti och november. Nationalitet definieras i ovanstående tabeller som medborgarskap. De personer som har dubbelt medborgarskap räknas i statistiken som svenska. Digram och tabeller uppdateras årligen.