FAKTA: Öresundsregionen har 4,1 miljoner invånare

BEFOLKNING. Öresundsregionen har vuxit med över 300 000 invånare på 10 år, och det bodde vid årsskiftet 2019/2020 närmare 4,1 miljoner personer i regionen. I Greater Copenhagen-samarbetet ingår även Region Halland, en region med en stark befolkningstillväxt, och i samarbetsregionerna bor totalt 4,4 miljoner invånare.


Denna faktaartikel uppdateras årligen och innehåller:

  • Befolkningsutveckling för Öresundsregionen.
  • Befolkningsutveckling för kommunerna i regionen.
  • Prognoser om framtida befolkningsutveckling.
  • Data inhämtas främst från Dansk Statistik (DST), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Region Skåne.

Befolkning årsskiftet 2019/2020:
4,1 miljoner i Öresundsregionen (Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden)
4,4 miljoner i Greater Copenhagen-geografin (Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden, Halland)


Öresundsregionen har fått närmare 30 000 nya invånare, vilket motsvarar en ökning med 0,7 procent, under det senaste året. Starkast har befolkningstillväxten varit i Skåne, där befolkningen ökat med 1,1 procent. I Region Hovedstaden har befolkningen vuxit med 0,6 procent, medan befolkningen endast ökat med 0,1 procent i Region Sjælland.

Fyra av de fem kommuner i Öresundsregionen som har haft starkast befolkningstillväxt under året återfinns i Skåne. I Burlöv har befolkningen ökat mest, men även i Svedala, Staffanstorp och Lund har befolkningen ökat kraftigt under året. På den danska sidan är det Glostrups kommun som har haft den starkaste befolkningstillväxten.

Under den senaste tioårsperioden är Köpenhamn den kommun som haft den starkaste befolkningstillväxten, följt av Vallensbæk, Lomma, Malmö och Burlöv. Alla de största kommunerna, Köpenhamn, Malmö, Helsingborg och Lund, har befolkningstillväxten varit betydligt högre än genomsnittet.

Bara 8 av regionens 80 kommuner har haft en minskad befolkning under det senaste decenniet. Simrishamn är den enda svenska kommunen där befolkningen minskat, medan Christiansø, Lolland, Bornholm, Guldborgsund, Kalundborg, Vordingborg och Odsherred är de danska kommuner där befolkningen minskat.

Här växer befolkningen mest:

2019-2020:
Burlöv, +4,1%
Svedala, +3,0%
Staffanstorp, +2,7%
Glostrup, +2,3%
Lund, +1,6%

2010-2020:
Köpenhamn, +19,7%
Vallensbæk, +18,4%
Lomma, +17,9%
Malmö, +17,1%
Burlöv, +17,1%

Befolkningstillväxt Öresundsregionen och Greater Copenhagen

2010 2019 2020 Förändring 1 år Förändring 10 år
Skåne 1 231 062 1 362 164 1 377 827 1,1% 11,9%
Region Sjælland 820 665 836 828 837 443 0,1% 2,0%
Region Hovestaden 1 680 170 1 835 472 1 845 939 0,6% 9,9%
Öresundsregionen 3 731 897 4 034 464 4 061 209 0,7% 8,8%
Halland 296 825 329 352 333 848 1,4% 12,5%
Greater Copenhagen 4 028 722 4 363 816 4 395 057 0,7% 9,1%

Befolkningstillväxt i kommunerna i Öresundsregionen

2010 2019 2020 Förändring 1 år Förändring 10 år
København 528 208 623 404 632 340 1% 20%
Malmö 293 909 339 313 344 166 1% 17%
Helsingborg 128 359 145 415 147 734 2% 15%
Lund 109 147 122 948 124 935 2% 14%
Frederiksberg 96 718 103 960 104 305 0% 8%
Roskilde 81 947 87 577 87 914 0% 7%
Kristianstad 78 788 84 908 85 747 1% 9%
Næstved 81 112 82 991 83 143 0% 3%
Slagelse 77 475 79 073 79 073 0% 2%
Gentofte 71 052 75 176 74 830 0% 5%
Holbæk 69 550 71 297 71 541 0% 3%
Gladsaxe 64 102 69 681 69 262 -1% 8%
Helsingør 61 143 62 567 62 695 0% 3%
Køge 57 125 60 675 60 979 1% 7%
Guldborgsund 62 912 60 930 60 722 0% -3%
Rudersdal 54 444 56 509 56 728 0% 4%
Lyngby-Taarbæk 52 237 55 790 56 214 1% 8%
Hvidovre 49 724 53 416 53 527 0% 8%
Hässleholm 50 036 52 121 52 145 0% 4%
Hillerød 47 473 50 998 51 183 0% 8%
Høje-Taastrup 47 664 50 686 50 759 0% 6%
Greve 47 826 50 267 50 558 1% 6%
Ballerup 47 652 48 458 48 602 0% 2%
Kalundborg 49 265 48 681 48 436 -1% -2%
Landskrona 41 226 45 775 46 090 1% 12%
Vordingborg 46 319 45 816 45 566 -1% -2%
Trelleborg 41 891 44 902 45 440 1% 8%
Frederikssund 44 182 45 332 45 223 0% 2%
Egedal 41 513 43 335 43 354 0% 4%
Tårnby 40 383 42 984 42 989 0% 6%
Ängelholm 39 083 42 131 42 476 1% 9%
Lolland 46 984 41 615 41 105 -1% -13%
Gribskov 40 694 41 195 41 048 0% 1%
Furesø 38 232 41 069 40 965 0% 7%
Fredensborg 39 226 40 819 40 865 0% 4%
Rødovre 36 233 40 052 40 652 1% 12%
Bornholm 42 154 39 572 39 499 0% -6%
Vellinge 33 162 36 499 36 628 0% 10%
Faxe 35 306 36 513 36 576 0% 4%
Brøndby 33 795 35 397 35 090 -1% 4%
Ringsted 32 584 34 725 34 852 0% 7%
Eslöv 31 269 33 557 33 793 1% 8%
Odsherred 33 030 33 122 32 957 0% 0%
Kävlinge 28 638 31 491 31 705 1% 11%
Halsnæs 31 077 31 271 31 384 0% 1%
Ystad 28 109 30 226 30 541 1% 9%
Sorø 29 522 29 834 29 881 0% 1%
Herlev 26 556 28 786 28 953 1% 9%
Lejre 26 794 27 775 27 996 1% 4%
Albertslund 27 730 27 877 27 731 -1% 0%
Höganäs 24 480 26 566 26 942 1% 10%
Allerød 24 089 25 646 25 633 0% 6%
Staffanstorp 21 949 24 724 25 396 3% 16%
Hørsholm 24 378 25 007 24 864 -1% 2%
Lomma 21 065 24 763 24 834 0% 18%
Solrød 20 882 23 065 23 255 1% 11%
Glostrup 21 296 22 615 23 128 2% 9%
Ishøj 20 606 22 946 22 989 0% 12%
Stevns 21 931 22 782 22 805 0% 4%
Svedala 19 625 21 576 22 229 3% 13%
Sjöbo 18 153 19 153 19 226 0% 6%
Simrishamn 19 328 19 278 19 174 -1% -1%
Burlöv 16 509 18 360 19 112 4% 16%
Klippan 16 382 17 600 17 756 1% 8%
Höör 15 261 16 637 16 713 0% 10%
Vallensbæk 14 045 16 654 16 633 0% 18%
Åstorp 14 667 15 987 15 940 0% 9%
Skurup 14 867 15 759 15 889 1% 7%
Bjuv 14 813 15 501 15 715 1% 6%
Hörby 14 762 15 635 15 631 0% 6%
Båstad 14 269 14 948 15 128 1% 6%
Östra Göinge 13 526 14 915 15 007 1% 11%
Dragør 13 564 14 270 14 494 2% 7%
Svalöv 13 290 14 123 14 268 1% 7%
Tomelilla 12 936 13 557 13 617 0% 5%
Osby 12 656 13 267 13 208 0% 4%
Bromölla 12 285 12 876 12 870 0% 5%
Örkelljunga 9 639 10 174 10 280 1% 7%
Perstorp 6 983 7 479 7 492 0% 7%
Christiansø 101 90 84 -7% -17%

Prognos för framtida befolkningsutveckling

Befolkning 2020 Befolkningsprognos 2028 Förändring 2020-2028
Skåne 1 377 827 1 485 621 7,8%
Region Sjælland 837 443 858 268 2,5%
Region Hovestaden 1 845 939 1 939 025 5,0%
Öresundsregionen 4 061 209 4 282 914 5,5%

Om statistiken

För de danska kommunerna anges antal personer 1 januari och för de svenska 31 december föregående år, om inget annat anges. År 2020 syftar således till 2020-01-01 för de danska kommunerna, och 2019-12-31 för de svenska.

I Danmark utarbetar Danmarks Statistik en befolkningsprognos för samtliga kommuner i hela landet. I Sverige utarbetar SCB en befolkningsprognos för hela landet. Region Skåne gör sedan en prognos utifrån dessa ramar för utvecklingen i de skånska kommunerna.