FAKTA: Öresundsregionen har 4,1 miljoner invånare

BEFOLKNING. Öresundsregionen har vuxit med över 320 000 invånare på 10 år, och det bodde vid årsskiftet 2020/2021 närmare 4,1 miljoner personer i regionen. I Greater Copenhagen-samarbetet ingår även Region Halland, en region med en stark befolkningstillväxt, och i samarbetsregionerna bor totalt 4,4 miljoner invånare.


Denna faktaartikel uppdateras årligen och innehåller:

  • Befolkningsutveckling för Öresundsregionen och Greater Copenhagen.
  • Befolkningsutveckling för kommunerna i regionen samt Sverige respektive Danmark.
  • Prognoser om framtida befolkningsutveckling.
  • Data inhämtas främst från Dansk Statistik (DST), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Region Skåne.

Befolkning årsskiftet 2020/2021:
4,1 miljoner i Öresundsregionen (Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden)
4,4 miljoner i Greater Copenhagen-geografin (Region Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden och Region Halland)


Artikel från 25 aug 2021
De senaste tolv månaderna har befolkningen ökat mer i Skåne än i Region Hovedstaden. Skåne har fått 11 087 nya invånare medan Region Hovedstadens befolkning ökat med 10 494 personer. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån och Danmarks statistik.

I Skåne bor det idag 1 394 444 personer, i Region Hovedstaden 1 857 783 personer och Region Sjælland har 841 679 invånare. Därmed har Öresundsregionen nu 4 093 906 invånare.

Det är Skåne som fått flest nya invånare de senaste 12 månaderna. Ökningen med 11 087 personer motsvarar 0,8 procent. Region Hovedstaden har växt med 10 494 personer motsvarande 0,6 procent och befolkningen i Region Själland har ökat med 0,5 procent till 3 845 personer.

Inom Skåne har Malmö växt mest med nära 3 300 nya invånare under de senaste 12 månaderna, och Malmös befolkning uppgår nu till 349 300 personer. På den danska sidan av Öresund är det inte helt oväntat Köpenhamns kommun som lockat flest nya invånare, där ökade befolkningen med 5 755 personer till totalt 638 790 invånare.

Befolkningstalen från Statistiska centralbyrån är från 30 juni 2021 och de från Danmarks statistik avser 1 juli 2021. (News Øresund)

Befolkning halvår 2021* Procentuell förändring Förändring antal
Skåne 1 394 444 0,8% 11 087
Region Hovedstaden 1 857 783 0,6% 10 494
Region Sjælland 841 679 0,5% 3 845
Totalt i Öresundsregionen 4 093 906 0,6% 25 426

*De svenska befolkningstalen är från sista juni 2021 och de danska från första juli 2021.
Källa: Statistiska centralbyrån och Danmarks statistik

 


22 000 nya invånare under 2020

Öresundsregionen har fått runt 22 000 nya invånare under 2020, vilket motsvarar en ökning med 0,5 procent. Starkast har befolkningstillväxten varit i Skåne, där befolkningen ökat med 0,8 procent. I Region Hovedstaden har befolkningen vuxit med 0,5 procent, medan befolkningen endast ökat med 0,2 procent i Region Sjælland.

De kommuner i Öresundsregionen som har haft starkast befolkningstillväxt under året är Svedala, Staffanstorp och Båstad i Skåne samt Höje Taastrup utanför Köpenhamn som alla växt runt 2 procent under 2020.

Under den senaste tioårsperioden är Köpenhamn och Malmö de kommuner som haft den starkaste befolkningstillväxten, följt av Staffanstorp, Burlöv, Helsingborg och Lomma (alla i Skåne) som haft mer än 15 procent tillväxt i befolkningen sedan 2011.

Bara sju av regionens 79 kommuner har haft en minskad befolkning under det senaste decenniet. Simrishamn är den enda svenska kommunen där befolkningen minskat sedan 2011, medan Kalundborg, Albertslund, Vordingborg, Guldborgsund samt Lolland och Bornholm är de danska kommuner där befolkningen minskat.

Här växer befolkningen mest:

2020-2021:
Svedala, +2,0%
Staffanstorp, +1,9%
Høje Taastrup, +1,9%
Örkelljunga, +1,7%
Ballerup, +1,5%

2011-2021:
Köpenhamn, +18,3%
Malmö +16,4%
Staffanstorp +16,3%
Burlöv, +15,6%
Helsingborg, 15,6 %
Lomma, +15,4%

Befolkningstillväxt Öresundsregionen och Greater Copenhagen

Befolkningsutveckling i Öresundsregionen Förändring et år Förändring 10 år
2021 Antal Procent Antal Procent
Region Hovedstaden 1 855 084 9 061 0,5% 155 697 9,2%
Region Sjælland 838 840 1 481 0,2% 19 077 2,3%
Skåne län 1 389 336 11 509 0,8% 146 007 11,7%
Öresundsregionen 4 083 260 22 051 0,5% 320 781 8,5%
Halland 336 748 2900 0,9% 37 264 12,4%
Greater Copenhagen 4 420 008 24951 0,6% 358 045 8,8%

Källa: Danmarks Statistik och SCB.

 

Befolkningstillväxt i danska kommunerna i Öresundsregionen

Befolkningsutveckling i Danmark Förandring et år Förändring 10 år
2011 2020 2021 Antal Procent Antal Procent
Region Hovedstaden 1 699 387 1 846 023 1 855 084 9061 0,5% 155 697 9,2%
København 539 542 632 340 638 117 5777 0,9% 98 575 18,3%
Frederiksberg 98 782 104 305 103 677 -628 -0,6% 4 895 5,0%
Gentofte 71 714 74 830 74 550 -280 -0,4% 2 836 4,0%
Gladsaxe 64 951 69 262 69 200 -62 -0,1% 4 249 6,5%
Helsingør 61 368 62 695 63 000 305 0,5% 1 632 2,7%
Rudersdal 54 765 56 728 57 024 296 0,5% 2 259 4,1%
Lyngby-Taarbæk 52 754 56 214 56 614 400 0,7% 3 860 7,3%
Hvidovre 50 081 53 527 53 451 -76 -0,1% 3 370 6,7%
Høje-Taastrup 47 753 50 759 51 729 970 1,9% 3 976 8,3%
Hillerød 47 916 51 183 51 528 345 0,7% 3 612 7,5%
Ballerup 47 930 48 602 49 310 708 1,5% 1 380 2,9%
Frederikssund 44 307 45 223 45 439 216 0,5% 1 132 2,6%
Egedal 41 614 43 354 43 696 342 0,8% 2 082 5,0%
Tårnby 40 835 42 989 42 670 -319 -0,7% 1 835 4,5%
Rødovre 36 524 40 652 41 113 461 1,1% 4 589 12,6%
Furesø 38 286 40 965 41 001 36 0,1% 2 715 7,1%
Fredensborg 39 341 40 865 40 998 133 0,3% 1 657 4,2%
Gribskov 40 700 41 048 40 971 -77 -0,2% 271 0,7%
Bornholm 41 802 39 499 39 570 71 0,2% -2 232 -5,3%
Brøndby 34 021 35 090 35 232 142 0,4% 1 211 3,6%
Halsnæs 31 056 31 384 31 420 36 0,1% 364 1,2%
Herlev 26 597 28 953 28 913 -40 -0,1% 2 316 8,7%
Albertslund 27 800 27 731 27 366 -365 -1,3% -434 -1,6%
Allerød 24 096 25 633 25 893 260 1,0% 1 797 7,5%
Hørsholm 24 415 24 864 24 917 53 0,2% 502 2,1%
Glostrup 21 384 23 128 23 380 252 1,1% 1 996 9,3%
Ishøj 20 797 22 989 23 131 142 0,6% 2 334 11,2%
Vallensbæk 14 445 16 633 16 515 -118 -0,7% 2 070 14,3%
Dragør 13 717 14 494 14 569 75 0,5% 852 6,2%
Christiansø* 94 84 90 6 7,1% -4 -4,3%
Region Sjælland 819 763 837 359 838 840 1481 0,2% 19 077 2,3%
Roskilde 82 542 87 914 88 889 975 1,1% 6 347 7,7%
Næstved 80 963 83 143 83 181 38 0,0% 2 218 2,7%
Slagelse 77 442 79 073 79 122 49 0,1% 1 680 2,2%
Holbæk 69 521 71 541 71 913 372 0,5% 2 392 3,4%
Køge 57 271 60 979 61 475 496 0,8% 4 204 7,3%
Guldborgsund 62 583 60 722 60 328 -394 -0,6% -2 255 -3,6%
Greve 47 978 50 558 50 514 -44 -0,1% 2 536 5,3%
Kalundborg 49 088 48 436 48 487 51 0,1% -601 -1,2%
Vordingborg 46 170 45 566 45 268 -298 -0,7% -902 -2,0%
Lolland 46 111 41 105 40 539 -566 -1,4% -5 572 -12,1%
Faxe 35 277 36 576 36 713 137 0,4% 1 436 4,1%
Ringsted 32 890 34 852 34 847 -5 0,0% 1 957 6,0%
Odsherred 32 845 32 957 32 923 -34 -0,1% 78 0,2%
Sorø 29 499 29 881 29 993 112 0,4% 494 1,7%
Lejre 26 764 27 996 28 173 177 0,6% 1 409 5,3%
Solrød 20 964 23 255 23 441 186 0,8% 2 477 11,8%
Stevns 21 855 22 805 23 034 229 1,0% 1 179 5,4%
Danmark 5 560 628 5 822 763 5 840 045 17282 0,3% 279 417 5,0%

Källa: Danmarks Statistik. Kommunerna är sorterade efter region och storleksordning.
* Christiansø er ikke en kommune. Det er en øgruppe udenfor Bornholm som ejes af Forsvarsministeriet

 

Befolkningstillväxt i svenska kommunerna i Öresundsregionen

Befolkningsutveckling i Sverige Förandring et år Förändring 10 år
2011 2020 2021 Antal Procent Antal Procent
Skåne län 1 243 329 1 377 827 1 389 336 11 509 0,8% 146 007 11,7%
Malmö 298 963 344 166 347 949 3 783 1,1% 48 986 16,4%
Helsingborg 129 177 147 734 149 280 1 546 1,0% 20 103 15,6%
Lund 110 488 124 935 125 941 1 006 0,8% 15 453 14,0%
Kristianstad 79 543 85 747 86 217 470 0,5% 6 674 8,4%
1293 Hässleholm 50 107 52 145 52 010 -135 -0,3% 1 903 3,8%
Landskrona 41 724 46 090 46 305 215 0,5% 4 581 11,0%
Trelleborg 42 219 45 440 45 877 437 1,0% 3 658 8,7%
Ängelholm 39 394 42 476 42 910 434 1,0% 3 516 8,9%
Vellinge 33 303 36 628 36 915 287 0,8% 3 612 10,8%
Eslöv 31 587 33 793 34 123 330 1,0% 2 536 8,0%
Kävlinge 29 013 31 705 32 020 315 1,0% 3 007 10,4%
Ystad 28 338 30 541 30 970 429 1,4% 2 632 9,3%
Höganäs 24 637 26 942 27 168 226 0,8% 2 531 10,3%
Staffanstorp 22 259 25 396 25 883 487 1,9% 3 624 16,3%
Lomma 21 559 24 834 24 876 42 0,2% 3 317 15,4%
Svedala 19 822 22 229 22 665 436 2,0% 2 843 14,3%
Sjöbo 18 112 19 226 19 412 186 1,0% 1 300 7,2%
Burlöv 16 701 19 112 19 312 200 1,0% 2 611 15,6%
Simrishamn 19 297 19 174 19 227 53 0,3% -70 -0,4%
Klippan 16 515 17 756 17 738 -18 -0,1% 1 223 7,4%
Höör 15 460 16 713 16 830 117 0,7% 1 370 8,9%
Åstorp 14 737 15 940 16 063 123 0,8% 1 326 9,0%
Skurup 14 981 15 889 16 042 153 1,0% 1 061 7,1%
Bjuv 14 841 15 715 15 697 -18 -0,1% 856 5,8%
Hörby 14 840 15 631 15 653 22 0,1% 813 5,5%
Båstad 14 278 15 128 15 413 285 1,9% 1 135 7,9%
Östra Göinge 13 590 15 007 15 017 10 0,1% 1 427 10,5%
Svalöv 13 242 14 268 14 276 8 0,1% 1 034 7,8%
Tomelilla 12 914 13 617 13 663 46 0,3% 749 5,8%
Osby 12 724 13 208 13 198 -10 -0,1% 474 3,7%
Bromölla 12 272 12 870 12 759 -111 -0,9% 487 4,0%
Örkelljunga 9 631 10 280 10 451 171 1,7% 820 8,5%
Perstorp 7 061 7 492 7 476 -16 -0,2% 415 5,9%
Sverige 9 415 570 10 327 589 10 379 295 51 706 0,5% 963 725 10,2%

Källa: SCB. Kommunerna är sorterade efter region och storleksordning.

Prognos för framtida befolkningsutveckling

Befolkning 2020 Befolkningsprognos 2028 Förändring 2020-2028
Skåne 1 377 827 1 485 621 7,8%
Region Sjælland 837 443 858 268 2,5%
Region Hovestaden 1 845 939 1 939 025 5,0%
Öresundsregionen 4 061 209 4 282 914 5,5%

Källa: Danmarks Statistik, Region Skåne

 


Om statistiken

För de danska kommunerna anges antal personer 1 januari och för de svenska 31 december föregående år, om inget annat anges. År 2021 syftar således till 2021-01-01 för de danska kommunerna, och 2020-12-31 för de svenska.

I Danmark utarbetar Danmarks Statistik en befolkningsprognos för samtliga kommuner i hela landet. I Sverige utarbetar SCB en befolkningsprognos för hela landet. Region Skåne gör sedan en prognos utifrån dessa ramar för utvecklingen i de skånska kommunerna.