FAKTA: Öresundsregionen har 4,1 miljoner invånare

BEFOLKNING. Öresundsregionen – bestående av Region Skåne, Region Huvudstaden och Region Själland – har 4,1 miljoner invånare. Det är 8,7 procent fler än för tio år sedan vilket motsvarar knappt 330 000 nya invånare. Det är större befolkningstillväxt än i hela Danmark. Befolkningen har ökat mest på svenska sidan Öresund, men även i Region Huvudstaden har det varit en markant befolkningsökning. Greater Copenhagen-geografin, som även omfattar Region Halland, har ungefär 4,5 miljoner invånare.


Denna faktaartikel uppdateras årligen och innehåller:

  • Befolkningsutveckling för Öresundsregionen och Greater Copenhagen.
  • Befolkningsutveckling för kommunerna i regionen samt Sverige respektive Danmark.
  • Prognoser om framtida befolkningsutveckling.
  • Data inhämtas främst från Dansk Statistik (DST), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Region Skåne.

Befolkning årsskiftet 2021/2022:
4,1 miljoner i Öresundsregionen (Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden)
4,5 miljoner i Greater Copenhagen-geografin (Region Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden och Region Halland)


 

Befolkningstillväxt i Öresundsregionen och Greater Copenhagen

Förändring ett år Förändring tio år
2012 2021 2022 Antal Procent Antal Procent
Region Hovedstaden 1 714 589 1 855 084 1 867 948 12 864 0,7% 153 359 8,9%
Region Sjælland 817 907 838 840 843 513 4 673 0,6% 25 606 3,1%
Region Skåne 1 252 933 1 389 336 1 402 425 13 089 0,9% 149 492 11,9%
Öresundsregionen 3 785 429 4 083 260 4 113 886 30 626 0,8% 328 457 8,7%
Halland 301 724 336 748 340 243 3 495 1,0% 38 519 12,8%
Greater Copenhagen 4 087 153 4 420 008 4 454 129 34 121 0,8% 366 976 9,0%

Källa: Statistiska centralbyrån och Danmarks statistik. För de danska kommunerna anges antal personer 1 januari det aktuella året och för de svenska 31 december föregående år.

 


Befolkningstillväxt i de svenska kommuner i Öresundsregionen

Sverige har haft en kraftig befolkningstillväxt de senaste tio åren med nästan en miljon fler invånare, eller 10,2 procent. Det bor idag närmare 10,5 miljoner människor i Sverige. I Skåne bor det 1,4 miljoner och antalet invånare har ökat med 11,9 procent de senaste tio åren. Ingen av kommunerna i regionen har en negativ befolkningstillväxt. Enbart Simrishamn har stort sett inte fått fler invånare under senaste tio årsperioden. De kommuner som växer mest är Malmö, Burlöv, Svedala, Staffanstorp samt Helsingborg och Lund.

Förändring ett år Förändring tio år
2012 2021 2022 Antal Procent Antal Procent
Hele landet 9 482 855 10 379 295 10 452 326 73 031 0,7% 969 471 10,2%
Skåne län 1 252 933 1 389 336 1 402 425 13 089 0,9% 149 492 11,9%
Malmö 302 835 347 949 351 749 3 800 1,1% 48 914 16,2%
Helsingborg 130 626 149 280 150 109 829 0,6% 19 483 14,9%
Lund 111 666 125 941 127 376 1 435 1,1% 15 710 14,1%
Kristianstad 79 930 86 217 86 641 424 0,5% 6 711 8,4%
Hässleholm 50 164 52 010 52 309 299 0,6% 2 145 4,3%
Landskrona 42 189 46 305 46 488 183 0,4% 4 299 10,2%
Trelleborg 42 542 45 877 46 231 354 0,8% 3 689 8,7%
Ängelholm 39 626 42 910 43 633 723 1,7% 4 007 10,1%
Vellinge 33 510 36 915 37 452 537 1,5% 3 942 11,8%
Eslöv 31 728 34 123 34 593 470 1,4% 2 865 9,0%
Kävlinge 29 261 32 020 32 341 321 1,0% 3 080 10,5%
Ystad 28 427 30 970 31 560 590 1,9% 3 133 11,0%
Höganäs 24 698 27 168 27 589 421 1,5% 2 891 11,7%
Staffanstorp 22 296 25 883 26 242 359 1,4% 3 946 17,7%
Lomma 22 017 24 876 24 638 -238 -1,0% 2 621 11,9%
Svedala 19 805 22 665 23 222 557 2,5% 3 417 17,3%
Burlöv 16 843 19 312 19 753 441 2,3% 2 910 17,3%
Sjöbo 18 143 19 412 19 497 85 0,4% 1 354 7,5%
Simrishamn 19 147 19 227 19 267 40 0,2% 120 0,6%
Klippan 16 601 17 738 17 783 45 0,3% 1 182 7,1%
Höör 15 492 16 830 16 954 124 0,7% 1 462 9,4%
Skurup 14 946 16 042 16 419 377 2,4% 1 473 9,9%
Åstorp 14 789 16 063 16 308 245 1,5% 1 519 10,3%
Bjuv 14 851 15 697 15 842 145 0,9% 991 6,7%
Hörby 14 901 15 653 15 745 92 0,6% 844 5,7%
Båstad 14 230 15 413 15 636 223 1,4% 1 406 9,9%
Östra Göinge 13 603 15 017 14 941 -76 -0,5% 1 338 9,8%
Svalöv 13 250 14 276 14 412 136 1,0% 1 162 8,8%
Tomelilla 12 930 13 663 13 712 49 0,4% 782 6,0%
Osby 12 699 13 198 13 269 71 0,5% 570 4,5%
Bromölla 12 366 12 759 12 650 -109 -0,9% 284 2,3%
Örkelljunga 9 663 10 451 10 499 48 0,5% 836 8,7%
Perstorp 7 159 7 476 7 565 89 1,2% 406 5,7%

Källa: Statistiska centralbyrån. Siffrorna avser 31 december föregående år. Kommunerna är sorterade efter region och storleksordning.

 


Befolkningstillväxt i danska kommunerna i Öresundsregionen

Det bor idag 5,9 miljoner invånare i Danmark. Befolkningstillväxten har varit 5,3 procent de senaste tio åren. I Region Huvudstaden har den varit ännu större: 8,9 procent medan Region Själlands invånartal har växt med 3,1 procent. Det senaste året har det varit runt 0,6 procent befolkningstillväxt i hela landet såväl som i de två regionerna. Det är dock stor skillnad på befolkningsutvecklingen i kommunerna. Medan kommuner som Lolland, Bornholm och Guldborgsund har fått färre invånare har kommuner som Köpenhamn, Høje-Taastrup, Hillerød, Rødovre, Vallensbæk och Solrød haft en mer markant utveckling än genomsnittet.

Förändring ett år Förändring ti0 år
2012 2021 2022 Antal Procent Antal Procent
Hele landet 5 580 516 5 840 045 5 873 420 33 375 0,6% 292 904 5,2%
Region Hovedstaden 1 714 589 1 855 084 1 867 948 12 864 0,7% 153 359 8,9%
København 549 050 638 117 644 431 6 314 1,0% 95 381 17,4%
Frederiksberg 100 215 103 677 103 608 -69 -0,1% 3 393 3,4%
Gentofte 72 814 74 550 74 217 -333 -0,4% 1 403 1,9%
Gladsaxe 65 303 69 200 69 259 59 0,1% 3 956 6,1%
Helsingør 61 493 63 000 62 875 -125 -0,2% 1 382 2,2%
Lyngby-Taarbæk 53 251 56 614 57 826 1 212 2,1% 4 575 8,6%
Rudersdal 54 630 57 024 57 247 223 0,4% 2 617 4,8%
Hvidovre 50 600 53 451 53 267 -184 -0,3% 2 667 5,3%
Hillerød 48 203 51 528 53 257 1 729 3,4% 5 054 10,5%
Høje-Taastrup 48 081 51 729 53 053 1 324 2,6% 4 972 10,3%
Ballerup 47 994 49 310 49 274 -36 -0,1% 1 280 2,7%
Frederikssund 44 345 45 439 45 800 361 0,8% 1 455 3,3%
Egedal 41 821 43 696 44 375 679 1,6% 2 554 6,1%
Tårnby 41 151 42 670 42 723 53 0,1% 1 572 3,8%
Furesø 38 243 41 001 41 402 401 1,0% 3 159 8,3%
Rødovre 36 883 41 113 41 382 269 0,7% 4 499 12,2%
Fredensborg 39 565 40 998 41 211 213 0,5% 1 646 4,2%
Gribskov 40 603 40 971 41 147 176 0,4% 544 1,3%
Bornholm 41 303 39 570 39 545 -25 -0,1% -1 758 -4,3%
Brøndby 34 084 35 232 35 651 419 1,2% 1 567 4,6%
Halsnæs 30 980 31 420 31 344 -76 -0,2% 364 1,2%
Herlev 26 608 28 913 28 867 -46 -0,2% 2 259 8,5%
Albertslund 27 864 27 366 27 599 233 0,9% -265 -1,0%
Allerød 24 043 25 893 25 867 -26 -0,1% 1 824 7,6%
Hørsholm 24 365 24 917 24 761 -156 -0,6% 396 1,6%
Glostrup 21 650 23 380 23 514 134 0,6% 1 864 8,6%
Ishøj 21 087 23 131 23 225 94 0,4% 2 138 10,1%
Vallensbæk 14 565 16 515 16 488 -27 -0,2% 1 923 13,2%
Dragør 13 692 14 569 14 640 71 0,5% 948 6,9%
Christiansø 103 90 93 3 3,3% -10 -9,7%
Region Sjælland 817 907 838 840 843 513 4 673 0,6% 25 606 3,1%
Roskilde 83 137 88 889 89 447 558 0,6% 6 310 7,6%
Næstved 81 012 83 181 83 801 620 0,7% 2 789 3,4%
Slagelse 77 310 79 122 79 691 569 0,7% 2 381 3,1%
Holbæk 69 415 71 913 72 810 897 1,2% 3 395 4,9%
Køge 57 307 61 475 61 718 243 0,4% 4 411 7,7%
Guldborgsund 61 913 60 328 60 310 -18 0,0% -1 603 -2,6%
Greve 47 942 50 514 50 818 304 0,6% 2 876 6,0%
Kalundborg 48 632 48 487 48 368 -119 -0,2% -264 -0,5%
Vordingborg 45 804 45 268 45 352 84 0,2% -452 -1,0%
Lolland 45 241 40 539 40 107 -432 -1,1% -5 134 -11,3%
Faxe 35 110 36 713 37 161 448 1,2% 2 051 5,8%
Ringsted 33 153 34 847 35 141 294 0,8% 1 988 6,0%
Odsherred 32 640 32 923 32 881 -42 -0,1% 241 0,7%
Sorø 29 393 29 993 30 018 25 0,1% 625 2,1%
Lejre 26 887 28 173 28 623 450 1,6% 1 736 6,5%
Solrød 21 156 23 441 23 794 353 1,5% 2 638 12,5%
Stevns 21 855 23 034 23 473 439 1,9% 1 618 7,4%

Källa: Danmarks Statistik. Siffrorna avser 1 januari det aktuella året. Kommunerna är sorterade efter region och storleksordning.
* Christiansø er ikke en kommune. Det er en øgruppe udenfor Bornholm som ejes af Forsvarsministeriet

 


Prognos för framtida befolkningsutveckling

Befolkning 2020 Befolkningsprognos 2028 Förändring 2020-2028
Skåne 1 377 827 1 485 621 7,8%
Region Sjælland 837 443 858 268 2,5%
Region Hovestaden 1 845 939 1 939 025 5,0%
Öresundsregionen 4 061 209 4 282 914 5,5%

Källa: Danmarks Statistik, Region Skåne

 


Om statistiken

För de danska kommunerna anges antal personer 1 januari och för de svenska 31 december föregående år, om inget annat anges. År 2022 syftar således till 2022-01-01 för de danska kommunerna, och 2021-12-31 för de svenska.

I Danmark utarbetar Danmarks Statistik en befolkningsprognos för samtliga kommuner i hela landet. I Sverige utarbetar SCB en befolkningsprognos för hela landet. Region Skåne gör sedan en prognos utifrån dessa ramar för utvecklingen i de skånska kommunerna.