FAKTA: Öresundsregionen har 4,2 miljoner invånare

BEFOLKNING. Öresundsregionen växte med 30 000 invånare under 2023 – starkast befolkningstillväxt på danska sidan

Under 2023 ökade Öresundsregionens befolkning med över 29 700 invånare, motsvarande 0,7 procent, till 4 185 801 invånare. Det var den lägsta befolkningsökningen i regionen sedan 2020 och var även lägre än genomsnittet under den senaste tioårsperioden. Procentuellt ökade befolkningen i regionen dock mer än både Danmarks respektive Sveriges befolkning på riksnivå. Precis som under 2022 ökade befolkningen mest på den danska sidan Öresund, där invånarantalet ökade med 22 300 personer, vilket motsvarande en befolkningsökning på 0,8 procent. Greater Copenhagen-geografin, som även omfattar Hallands län, ökade precis som Öresundsregionen med 0,7 procent i invånarantal under fjolåret.

Sedan 2015 har befolkningen i Öresundsregionen vuxit med nästan sju procent, motsvarande drygt 265 500 nya invånare. Det är större befolkningstillväxt än i hela Danmark. Befolkningen har under denna period ökat mest i Skåne, med över nio procent, men även i Region Hovedstaden har det varit en markant befolkningsökning.


Denna faktaartikel uppdateras årligen och innehåller:

  • Befolkningsutveckling för Öresundsregionen och Greater Copenhagen.
  • Befolkningsutveckling för kommunerna i regionen samt Sverige respektive Danmark.
  • Prognoser om framtida befolkningsutveckling.
  • Data inhämtas främst från Dansk Statistik (DST), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Region Skåne.

Befolkning årsskiftet 2023/2024:
4,2 miljoner i Öresundsregionen (Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden)
4,5 miljoner i Greater Copenhagen-geografin (Region Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden och Region Halland)


 

Befolkningstillväxt i Öresundsregionen och Greater Copenhagen

Förändring ett år Förändring tio år
2013 2022 2023 Antal Procent Antal Procent
Region Hovedstaden 1 749 405 1 891 871 1 911 067 19 196 1,0% 161 662 9,2%
Region Sjælland 816 726 849 857 852 953 3 096 0,4% 36 227 4,4%
Region Skåne 1 274 069 1 414 324 1 421 781 7 457 0,5% 147 712 11,6%
Öresundsregionen 3 840 200 4 156 052 4 185 801 29 749 0,7% 345 601 9,0%
Halland 306 840 342 805 343 746 941 0,3% 36 906 12,0%
Greater Copenhagen 4 147 040 4 498 857 4 529 547 30 690 0,7% 382 507 9,2%

Källa: Statistiska centralbyrån och Danmarks statistik. För de danska kommunerna anges antal personer den 1 januari året efter det aktuella året och för de svenska 31 december samma år.

 


Befolkningstillväxt i de svenska kommuner i Öresundsregionen

Sverige har haft en kraftig befolkningstillväxt de senaste tio åren med nästan en miljon fler invånare, eller 10,1 procent. Det bor idag drygt 10,5 miljoner människor i Sverige. I Skåne bor det 1,42 miljoner och antalet invånare har ökat med 12 procent under de senaste tio åren.

Storstadslänen växte mer än rikssnittet under 2023, med Stockholm i topp på 0,6 procent. Skånes befolkning ökade sammanlagt med 0,5 procent, men i 17 av länets kommuner minskade befolkningen under fjolåret. Störst var befolkningstillväxten i Lund (1,5%), Staffanstorp (1,4%) och i Ängelholm (1,4%).

Malmös befolkning växte med nästan 4 800 personer, en ökning motsvarande 1,3 procent. Sett till antal var det den näst högsta ökningen i landet under året efter Göteborg där befolkningen ökade med knappt 7 800 personer.

Enbart Simrishamn har stort sett inte fått fler invånare under senaste tio årsperioden. De kommuner som växt mest under den senaste tioårsperioden i Skåne är Staffanstorp, Burlöv, Svedala, Malmö, Helsingborg och Lund.

Förändring ett år Förändring tio år
2013 2021 2022 Antal Procent Antal Procent
Hela landet 9 644 864 10 521 556 10 551 707 30 151 0,3% 906 843 9,4%
Skåne län 1 274 069 1 414 324 1 421 781 7 457 0,5% 147 712 11,6%
Malmö 312 994 357 377 362 133 4 756 1,3% 49 139 15,7%
Helsingborg 132 989 150 975 151 306 331 0,2% 18 317 13,8%
Lund 114 291 128 384 130 288 1 904 1,5% 15 997 14,0%
Kristianstad 81 009 86 738 86 560 -178 -0,2% 5 551 6,9%
Hässleholm 50 227 52 369 52 241 -128 -0,2% 2 014 4,0%
Landskrona 43 073 47 004 47 134 130 0,3% 4 061 9,4%
Trelleborg 42 837 46 649 46 936 287 0,6% 4 099 9,6%
Ängelholm 39 866 44 268 44 866 598 1,4% 5 000 12,5%
Vellinge 33 807 37 821 37 738 -83 -0,2% 3 931 11,6%
Eslöv 31 920 34 701 34 775 74 0,2% 2 855 8,9%
Kävlinge 29 600 32 470 32 430 -40 -0,1% 2 830 9,6%
Ystad 28 623 31 714 31 911 197 0,6% 3 288 11,5%
Höganäs 25 084 28 103 28 193 90 0,3% 3 109 12,4%
Staffanstorp 22 672 26 778 27 152 374 1,4% 4 480 19,8%
Lomma 22 496 24 721 24 627 -94 -0,4% 2 131 9,5%
Svedala 20 067 23 288 23 470 182 0,8% 3 403 17,0%
Burlöv 17 114 19 882 19 844 -38 -0,2% 2 730 16,0%
Sjöbo 18401 19547 19437 -110 -0,6% 1036 5,6%
Simrishamn 18 951 19 074 18 962 -112 -0,6% 11 0,1%
Klippan 16 715 17 865 17 723 -142 -0,8% 1 008 6,0%
Höör 15 637 17 297 17 376 79 0,5% 1 739 11,1%
Skurup 15 025 16 731 16 861 130 0,8% 1 836 12,2%
Åstorp 14 927 16 341 16 458 117 0,7% 1 531 10,3%
Bjuv 14 801 16 062 15 968 -94 -0,6% 1 167 7,9%
Båstad 14 275 15 824 15 912 88 0,6% 1 637 11,5%
Hörby 14 917 15 718 15 585 -133 -0,8% 668 4,5%
Svalöv 13 332 14 466 14 544 78 0,5% 1 212 9,1%
Östra Göinge 13 687 14 577 14 331 -246 -1,7% 644 4,7%
Tomelilla 12 891 13 812 13 660 -152 -1,1% 769 6,0%
Osby 12 713 13 238 13 106 -132 -1,0% 393 3,1%
Bromölla 12 336 12 633 12 498 -135 -1,1% 162 1,3%
Örkelljunga 9 653 10 455 10 433 -22 -0,2% 780 8,1%
Perstorp 7 139 7 442 7 323 -119 -1,6% 184 2,6%

Källa: Statistiska centralbyrån. Siffrorna avser antal personer den 31 december samma år. Kommunerna är sorterade efter region och storleksordning avseende befolkning.

 


Befolkningstillväxt i danska kommunerna i Öresundsregionen

Det bor idag drygt 5,9 miljoner invånare i Danmark. Befolkningstillväxten har varit 5,9 procent de senaste tio åren. I Region Huvudstaden har den varit ännu större: 9,2 procent medan Region Själlands invånartal har växt med 4,4 procent.

Under fjolåret ökade den danska befolkningen med knappt 28 600 personer till över 5 961 000 invånare. Det innebär en befolkningstillväxt på 0,5 procent, det vill säga något lägre än Öresundsregionens samlade befolkningstillväxt. Det var även landets lägsta befolkningsökning sedan 2020 och innebar en något lägre tillväxt än genomsnittet under den senaste tioårsperioden på 0,6 procent.

Bland landets fem regioner ökade befolkningen mest i Region Hovedstaden, med 1,0 procent. När det gäller befolkningstillväxten på kommunnivå hamnar 7 av Region Hovedstadens 29 kommuner i topp, med Brøndby (5,2%), Vallensbæk (4,5%) och Rødovre (4,1%) överst. Köpenhamns kommun växte med nästan 5 700 personer under 2023 till totalt 659 350 invånare vid årsskiftet. Det innebär en befolkningstillväxt på 0,9 procent.

Det är dock stor skillnad i befolkningsutvecklingen mellan kommunerna. Medan kommuner som Lolland, Bornholm, Guldborgsund, Albertslund och Kalundborg har fått färre invånare har kommuner som Köpenhamn, Vallensbæk, Solrød, Høje-Taastrup, Rødovre och Hillerød haft en betydande starkare utveckling än rikets genomsnitt under de senaste tio åren.

Förändring ett år Förändring ti0 år
2013 2022 2023 Antal Procent Antal Procent
Hele landet 5 627 235 5 932 654 5 961 249 28 595 0,5% 334 014 5,9%
Region Hovedstaden 1 749 405 1 891 871 1 911 067 19 196 1,0% 161 662 9,2%
København 569 557 653 664 659 350 5 686 0,9% 89 793 15,8%
Frederiksberg 102 717 104 664 104 899 235 0,2% 2 182 2,1%
Gentofte 74 282 74 838 75 033 195 0,3% 751 1,0%
Gladsaxe 66 656 70 001 70 600 599 0,9% 3 944 5,9%
Helsingør 61 519 63 399 63 838 439 0,7% 2 319 3,8%
Lyngby-Taarbæk 54 237 58 434 58 538 104 0,2% 4 301 7,9%
Høje-Taastrup 48 807 55 258 57 540 2 282 4,1% 8 733 17,9%
Rudersdal 55 034 57 193 57 237 44 0,1% 2 203 4,0%
Hillerød 48 695 54 159 54 422 263 0,5% 5 727 11,8%
Hvidovre 51 842 53 443 53 760 317 0,6% 1 918 3,7%
Ballerup 48 514 50 039 51 237 1 198 2,4% 2 723 5,6%
Frederikssund 44 401 46 117 46 358 241 0,5% 1 957 4,4%
Egedal 42 210 45 202 45 532 330 0,7% 3 322 7,9%
Rødovre 37 552 42 563 44 328 1 765 4,1% 6 776 18,0%
Tårnby 41 992 43 042 43 915 873 2,0% 1 923 4,6%
Furesø 38 492 42 077 42 533 456 1,1% 4 041 10,5%
Fredensborg 39 585 41 689 42 009 320 0,8% 2 424 6,1%
Gribskov 40 778 41 547 41 920 373 0,9% 1 142 2,8%
Bornholm 40 215 39 602 39 332 -270 -0,7% -883 -2,2%
Brøndby 34 580 37 128 39 067 1 939 5,2% 4 487 13,0%
Halsnæs 30 647 31 466 31 515 49 0,2% 868 2,8%
Herlev 27 706 29 215 29 876 661 2,3% 2 170 7,8%
Albertslund 27 728 27 530 27 677 147 0,5% -51 -0,2%
Allerød 24 175 26 061 25 962 -99 -0,4% 1 787 7,4%
Hørsholm 24 709 24 715 24 811 96 0,4% 102 0,4%
Ishøj 21 547 23 457 23 663 206 0,9% 2 116 9,8%
Glostrup 22 066 23 635 23 655 20 0,1% 1 589 7,2%
Vallensbæk 15 095 17 031 17 800 769 4,5% 2 705 17,9%
Dragør 13 977 14 609 14 569 -40 -0,3% 592 4,2%
Christiansø 90 93 91 -2 -2,2% 1 1,1%
Region Sjælland 816 726 849 857 852 953 3 096 0,4% 36 227 4,4%
Roskilde 84 219 90 446 90 931 485 0,5% 6 712 8,0%
Næstved 81 432 84 574 84 747 173 0,2% 3 315 4,1%
Slagelse 76 948 79 728 79 923 195 0,2% 2 975 3,9%
Holbæk 69 016 73 440 74 129 689 0,9% 5 113 7,4%
Køge 58 374 62 458 62 848 390 0,6% 4 474 7,7%
Guldborgsund 61 007 60 231 59 759 -472 -0,8% -1 248 -2,0%
Greve 48 095 51 507 52 157 650 1,3% 4 062 8,4%
Kalundborg 48 358 48 602 48 309 -293 -0,6% -49 -0,1%
Vordingborg 45 295 45 441 45 751 310 0,7% 456 1,0%
Lolland 43 528 39 921 39 632 -289 -0,7% -3 896 -9,0%
Faxe 35 119 37 344 37 753 409 1,1% 2 634 7,5%
Ringsted 33 349 35 906 36 356 450 1,3% 3 007 9,0%
Odsherred 32 534 32 977 32 605 -372 -1,1% 71 0,2%
Sorø 29 299 30 444 30 478 34 0,1% 1 179 4,0%
Lejre 26 989 28 930 29 347 417 1,4% 2 358 8,7%
Solrød 21 339 24 216 24 579 363 1,5% 3 240 15,2%
Stevns 21 825 23 692 23 649 -43 -0,2% 1 824 8,4%

Källa: Danmarks Statistik. Siffrorna avser 1 januari året efter det aktuella året. Kommunerna är sorterade efter region och storleksordning.
*Christiansø är inte en kommun. Det er en ögrupp utanför Bornholm som ägs av Forsvarsministeriet.


Prognos för framtida befolkningsutveckling

Befolkning 2022 Befolkningsprognos 2032 Förändring 2022-2032
Skåne 1 414 324 1 509 244 6,7%
Region Sjælland 849 857 857 582 0,9%
Region Hovestaden 1 891 871 1 945 684 2,8%
Öresundsregionen 4 156 052 4 312 510 3,8%

Källa: Danmarks Statistik, Region Skåne


Om statistiken

För de danska kommunerna anges antal personer 1 januari och för de svenska 31 december föregående år, om inget annat anges. År 2023 syftar således till 2024-01-01 för de danska kommunerna, och 2023-12-31 för de svenska.

I Danmark utarbetar Danmarks Statistik en befolkningsprognos för samtliga kommuner i hela landet. I Sverige utarbetar SCB en befolkningsprognos för hela landet. Region Skåne gör sedan en prognos utifrån dessa ramar för utvecklingen i de skånska kommunerna.