FAKTA: Öresundsregionen har 4,2 miljoner invånare

BEFOLKNING. Störst befolkningstilväxt på danska sidan under 2022 – nu har Öresundsregionen 4,2 miljoner invånere

Öresundsregionens befolkning ökade under förra året med nästan 42 200 till 4 156 052 invånare vid årsskiftet 2022/2023. Det motsvarar en befolkningsökning på 1 procent. Befolkningstillväxten var starkast på den danska sidan, där befolkningen ökade med 1,1 procent. I Skåne ökade befolkningen under året med 0,8 procent, vilket var högre än Sveriges riksgenomsnitt. Öresundsregionen omfattar Region Sjælland, Region Hovedstaden och Region Skåne. Det dansk-svenska politiska samarbetet Greater Copenhagen omfattar utöver Öresundsregionen även Region Halland. I Greater Copenhagen-geografin ökade befolkningen med 44 700 till 4 498 857 invånare under 2022 – en ökning motsvarande en procent.

Under det senaste tio åren har befolkningen i Öresundsregionen vuxit med nio procent, motsvarande drygt 344 000 nya invånare. Det är större befolkningstillväxt än i hela Danmark. Befolkningen har under denna period ökat mest på svenska sidan Öresund, men även i Region Huvudstaden har det varit en markant befolkningsökning.


Denna faktaartikel uppdateras årligen och innehåller:

  • Befolkningsutveckling för Öresundsregionen och Greater Copenhagen.
  • Befolkningsutveckling för kommunerna i regionen samt Sverige respektive Danmark.
  • Prognoser om framtida befolkningsutveckling.
  • Data inhämtas främst från Dansk Statistik (DST), Statistiska Centralbyrån (SCB) och Region Skåne.

Befolkning årsskiftet 2022/2023:
4,2 miljoner i Öresundsregionen (Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden)
4,5 miljoner i Greater Copenhagen-geografin (Region Skåne, Region Sjælland, Region Hovedstaden och Region Halland)


 

 

Befolkningstillväxt i Öresundsregionen och Greater Copenhagen

Förändring ett år Förändring tio år
2013 2022 2023 Antal Procent Antal Procent
Region Hovedstaden 1 732 068 1 867 948 1 891 871 23 923 1,3% 159 803 9,2%
Region Sjælland 816 359 843 513 849 857 6 344 0,8% 33 498 4,1%
Region Skåne 1 263 088 1 402 425 1 414 324 11 899 0,8% 151 236 12,0%
Öresundsregionen 3 811 515 4 113 886 4 156 052 42 166 1,0% 344 537 9,0%
Halland 304 116 340 243 342 805 2 562 0,8% 38 689 12,7%
Greater Copenhagen 4 115 631 4 454 129 4 498 857 44 728 1,0% 383 226 9,3%

Källa: Statistiska centralbyrån och Danmarks statistik. För de danska kommunerna anges antal personer 1 januari det aktuella året och för de svenska 31 december föregående år.

 


Befolkningstillväxt i de svenska kommuner i Öresundsregionen

Sverige har haft en kraftig befolkningstillväxt de senaste tio åren med nästan en miljon fler invånare, eller 10,1 procent. Det bor idag drygt 10,5 miljoner människor i Sverige. I Skåne bor det 1,4 miljoner och antalet invånare har ökat med 12 procent de senaste tio åren. Befolkningen minskade i sex skånska kommuner under 2022. Enbart Simrishamn har stort sett inte fått fler invånare under senaste tio årsperioden. De kommuner som växt mest under den senaste tioårsperioden är Staffanstorp, Burlöv, Svedala, Malmö, Helsingborg och Lund.

Förändring ett år Förändring tio år
2012 2021 2022 Antal Procent Antal Procent
Hela landet 9 555 893 10 452 326 10 521 556 69 230 0,7% 965 663 10,1%
Skåne län 1 263 088 1 402 425 1 414 324 11 899 0,8% 15 1236 12,0%
Malmö 307 758 351 749 357 377 5628 1,6% 49 619 16,1%
Helsingborg 132 011 150 109 150 975 866 0,6% 18 964 14,4%
Lund 112 950 127 376 128 384 1008 0,8% 15 434 13,7%
Kristianstad 80 507 86 641 86 738 97 0,1% 6 231 7,7%
Hässleholm 50 163 52 309 52 369 60 0,1% 2 206 4,4%
Landskrona 42 560 46 488 47 004 516 1,1% 4 444 10,4%
Trelleborg 42 605 46 231 46 649 418 0,9% 4 044 9,5%
Ängelholm 39 742 43 633 44 268 635 1,5% 4 526 11,4%
Vellinge 33 615 37 452 37 821 369 1,0% 4 206 12,5%
Eslöv 31 744 34 593 34 701 108 0,3% 2 957 9,3%
Kävlinge 29 427 32 341 32 470 129 0,4% 3 043 10,3%
Ystad 28 558 31 560 31 714 154 0,5% 3 156 11,1%
Höganäs 24 863 27 589 28 103 514 1,9% 3 240 13,0%
Staffanstorp 22 534 26 242 26 778 536 2,0% 4 244 18,8%
Lomma 22 298 24 638 24 721 83 0,3% 2 423 10,9%
Svedala 19 971 23 222 23 288 66 0,3% 3 317 16,6%
Burlöv 17 011 19 753 19 882 129 0,7% 2 871 16,9%
Sjöbo 18 290 19 497 19 547 50 0,3% 1 257 6,9%
Simrishamn 18 997 19 267 19 074 -193 -1,0% 77 0,4%
Klippan 16 660 17 783 17 865 82 0,5% 1 205 7,2%
Höör 15 526 16 954 17 297 343 2,0% 1 771 11,4%
Skurup 14 955 16 419 16 731 312 1,9% 1 776 11,9%
Åstorp 14 806 16 308 16 341 33 0,2% 1 535 10,4%
Bjuv 14 866 15 842 16 062 220 1,4% 1 196 8,0%
 Båstad 14 263 15 636 15 824 188 1,2% 1 561 10,9%
Hörby 14 958 15 745 15 718 -27 -0,2% 760 5,1%
Östra Göinge 13 620 14 941 14 577 -364 -2,4% 957 7,0%
Svalöv 13 275 14 412 14 466 54 0,4% 1 191 9,0%
Tomelilla 12 917 13 712 13 812 100 0,7% 895 6,9%
Osby 12 637 13 269 13 238 -31 -0,2% 601 4,8%
Bromölla 12 250 12 650 12 633 -17 -0,1% 383 3,1%
Örkelljunga 9 655 10 499 10 455 -44 -0,4% 800 8,3%
Perstorp 7 096 7 565 7 442 -123 -1,6% 346 4,9%

Källa: Statistiska centralbyrån. Siffrorna avser 31 december föregående år. Kommunerna är sorterade efter region och storleksordning avseende befolkning.

 


Befolkningstillväxt i danska kommunerna i Öresundsregionen

Det bor idag drygt 5,9 miljoner invånare i Danmark. Befolkningstillväxten har varit 5,9 procent de senaste tio åren. I Region Huvudstaden har den varit ännu större: 9,2 procent medan Region Själlands invånartal har växt med 4,1 procent. Det senaste året har befolkningen ökat med 1 procent i hela landet och med 1,3 procent i Region Hovedstaden. I Region Själland ökade befolkningen under 2022 med 0,8 procent. Det är dock stor skillnad på befolkningsutvecklingen i kommunerna. Medan kommuner som Lolland, Bornholm, Guldborgsund, Albertslund och Vordingsborg har fått färre invånare har kommuner som Köpenhamn, Vallensbæk, Solrød, Høje-Taastrup, Rødovre och Hillerød haft en betydande starkare utveckling än rikets genomsnitt under de senaste tio åren.

Förändring ett år Förändring ti0 år
2012 2021 2022 Antal Procent Antal Procent
Hela landet 5 602 628 5 873 420 5 932 654 59 234 1,0% 330 026 5,9%
Region Hovedstaden 1 732 068 1 867 948 1 891 871 23 923 1,3% 159 803 9,2%
København 559 440 644 431 653 664 9 233 1,4% 94 224 16,8%
Frederiksberg 102 029 103 608 104 664 1 056 1,0% 2 635 2,6%
Gentofte 73 360 74 217 74 838 621 0,8% 1 478 2,0%
Gladsaxe 66 030 69 259 70 001 742 1,1% 3 971 6,0%
Helsingør 61 613 62 875 63 399 524 0,8% 1 786 2,9%
Lyngby-Taarbæk 53 840 57 826 58 434 608 1,1% 4 594 8,5%
Rudersdal 54 827 57 247 57 193 -54 -0,1% 2 366 4,3%
Høje-Taastrup 48 471 53 053 55 258 2 205 4,2% 6 787 14,0%
Hillerød 48 315 53 257 54 159 902 1,7% 5 844 12,1%
Hvidovre 51 341 53 267 53 443 176 0,3% 2 102 4,1%
Ballerup 48 211 49 274 50 039 765 1,6% 1 828 3,8%
Frederikssund 44 365 45 800 46 117 317 0,7% 1 752 3,9%
Egedal 42 018 44 375 45 202 827 1,9% 3 184 7,6%
Tårnby 41 572 42 723 43 042 319 0,7% 1 470 3,5%
Rødovre 37 351 41 382 42 563 1 181 2,9% 5 212 14,0%
Furesø 38 236 41 402 42 077 675 1,6% 3 841 10,0%
Fredensborg 39 462 41 211 41 689 478 1,2% 2 227 5,6%
Gribskov 40 655 41 147 41 547 400 1,0% 892 2,2%
Bornholm 40 715 39 545 39 602 57 0,1% -1 113 -2,7%
Brøndby 34 210 35 651 37 128 1 477 4,1% 2 918 8,5%
Halsnæs 30 803 31 344 31 466 122 0,4% 663 2,2%
Herlev 26 958 28 867 29 215 348 1,2% 2 257 8,4%
Albertslund 27 824 27 599 27 530 -69 -0,3% -294 -1,1%
Allerød 24 073 25 867 26 061 194 0,7% 1 988 8,3%
Hørsholm 24 543 24 761 24 715 -46 -0,2% 172 0,7%
Glostrup 21 869 23 514 23 635 121 0,5% 1 766 8,1%
Ishøj 21 131 23 225 23 457 232 1,0% 2 326 11,0%
Vallensbæk 14 797 16 488 17 031 543 3,3% 2 234 15,1%
Dragør 13 917 14 640 14 609 -31 -0,2% 692 5,0%
Christiansø* 92 93 93 0 0,0% 1 1,1%
Region Sjælland 816 359 843 513 849 857 6 344 0,8% 33 498 4,1%
Roskilde 83 554 89 447 90 446 999 1,1% 6 892 8,2%
Næstved 81 163 83 801 84 574 773 0,9% 3 411 4,2%
Slagelse 77 167 79 691 79 728 37 0,0% 2 561 3,3%
Holbæk 69 263 72 810 73 440 630 0,9% 4 177 6,0%
Køge 57 771 61 718 62 458 740 1,2% 4 687 8,1%
Guldborgsund 61 322 60 310 60 231 -79 -0,1% -1 091 -1,8%
Greve 47 980 50 818 51 507 689 1,4% 3 527 7,4%
Kalundborg 48 294 48 368 48 602 234 0,5% 308 0,6%
Vordingborg 45 465 45 352 45 441 89 0,2% -24 -0,1%
Lolland 44 436 40 107 39 921 -186 -0,5% -4 515 -10,2%
Faxe 35 123 37 161 37 344 183 0,5% 2 221 6,3%
Ringsted 33 217 35 141 35 906 765 2,2% 2 689 8,1%
Odsherred 32 452 32 881 32 977 96 0,3% 525 1,6%
Sorø 29 288 30 018 30 444 426 1,4% 1 156 3,9%
Lejre 26 901 28 623 28 930 307 1,1% 2 029 7,5%
Solrød 21 145 23 794 24 216 422 1,8% 3 071 14,5%
Stevns 21 818 23 473 23 692 219 0,9% 1 874 8,6%

Källa: Danmarks Statistik. Siffrorna avser 1 januari det aktuella året. Kommunerna är sorterade efter region och storleksordning.
*Christiansø är inte en kommun. Det er en ögrupp utanför Bornholm som ägs av Forsvarsministeriet.


Prognos för framtida befolkningsutveckling

Befolkning 2023 Befolkningsprognos 2031 Förändring 2023-2031
Skåne 1 414 324 1 521 299 7,6%
Region Sjælland 849 857 859 972 1,2%
Region Hovestaden 1 891 871 1 943 923 2,8%
Öresundsregionen 4 156 052 4 325 194 4,1%

Källa: Danmarks Statistik, Region Skåne


Om statistiken

För de danska kommunerna anges antal personer 1 januari och för de svenska 31 december föregående år, om inget annat anges. År 2023 syftar således till 2023-01-01 för de danska kommunerna, och 2022-12-31 för de svenska.

I Danmark utarbetar Danmarks Statistik en befolkningsprognos för samtliga kommuner i hela landet. I Sverige utarbetar SCB en befolkningsprognos för hela landet. Region Skåne gör sedan en prognos utifrån dessa ramar för utvecklingen i de skånska kommunerna.