FAKTA: Konjunktur

KONJUNKTUR. De svenska och danska hushållens förväntningar på ekonomin skiljer sig åt i den senaste barometermätningen från april. Medan svenskarnas indikator stiger till följd av att de blir allt mer optimistiska kring sin egen ekonomi sjunker den danska motsvarigheten. Det beror dock inte på att tron på den egna ekonomin är dålig, utan på att … Fortsätt läsa FAKTA: Konjunktur