Fakta: Konjunktur | Nedgång väntar för bostadsbranschen på bägge sidor av Öresund | Fall i danska lägenhetspriser – i Malmö fortsätter priserna öka

 

 

Fakta: Konjunktur

• Nedgång väntar för bostadsbranschen på bägge sidor av Öresund

• Fall i danska lägenhetspriser – i Malmö fortsätter priserna öka mer än i riket

• Aktuella siffror på regionens arbetslöshet

Fakta: Konjunktur är ett månadsbrev med fokus på den senaste utvecklingen inom konjunktur i Öresundsregionen.

Sveriges Byggindustrier och Dansk Byggeri släppte nyligen var sin konjunkturrapport där de förutspådde ett stort fall inom byggandet de kommande två åren, något som även förväntas påverka sysselsättningen i bägge länderna. I de senaste konjunkturbarometrarna från Sverige och Danmark uppvisar byggbranschen dock fortfarande en god tro på kommande orderingångar även om anställningsplanerna dämpats.

Nya siffror visar också att lägenhetspriserna i Region Sjælland och Region Hovedstaden faller något samtidigt som Malmös lägenhetspriser fortsätter utvecklas starkare än snittet för Sverige. 

De senaste åren har de anställda inom försäkringsbranschen växt kraftigt i Malmö. Läs intervjun om försäkringsbolaget Trygg-Hansa som de senaste åren samlat en stor del av sina anställda i Malmö och nu är igång med etableringen av ett skandinaviskt it-center. Bolagets privatmarknadschef Martin Schneider berättar om de nya satsningarna och varför de valt just Malmö. 

Sofi Eriksson,

Analytiker 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se bilden i stort format härNedgång väntar för bostadsbranschen på bägge sidor av Öresund

För byggbranschen i både Sverige och Danmark har högkonjunkturen passerat och under 2019 och 2020 förväntas en nedgång i både byggande och sysselsättning. Det visar nya rapporter från Sveriges Byggindustrier och Dansk Byggeri

Det svenska bostadsbyggandet nådde rekordnivån på 63 000 påbörjade bostäder under 2017. Sedan dess har byggandet av flerbostadshus och småhus minskat och under 2020 förväntas antalet påbörjade bostäder falla till under 40 000, vilket är den lägsta nivån sedan 2014. Den danska toppnivån av påbörjade bostäder uppnåddes förra året och fortsättningsvis förväntas bostadsbyggandet främst hållas uppe av offentligt bostadsbyggande. Det innebär att branschens sysselsättning, som även den nått höga nivåer de senaste åren och idag präglas av kompetensbrist i både Sverige och Danmark, förväntas sjunka. I Sverige innebär det att jobben minskar med runt 7 000 fram till 2020 jämfört med 2018 års nivå och i Danmark är samma siffra runt 1 000 personer. 

I Danmark väntas nedgången i sysselsättningen främst drabba anläggningsbranschen då många större infrastrukturprojekt avslutas. Den nedgången förväntas inte bli lika stor i Sverige då många satsningen på främst rälsbunden trafik ska sättas igång framöver.  


Konjunkturbarometer: Positivt i tjänstesektorn och fortsatt tro på orderingångar i byggbranschen

Den svenska och danska konjunkturbarometern för mars månad har flera likheter. I bägge länderna var det tjänstesektorn som stod för den största uppgången och byggsektorns framtida orderförväntningar ökade. Samtidigt föll barometern för den svenska industrin medan de danska tillverkande företagen ser allt mer positivt på framtiden.

Konfidensindikatorn för tjänstesektorn ökade i både Sverige och Danmark i mars jämfört med i februari. Den svenska tjänstesektorn rapporterar om förbättringar i den egna verksamheten samt ett ökat intresse för deras tjänster, medan de danska företagen har en stark tro på de kommande månadernas resultat. 

Byggbranschen ökade något i bägge länderna och på båda sidor om Öresund beror uppgången på en fortsatt stark tro på framtida orderingångar samtidigt som anställningsplanerna är något mer dämpade. 

Den svenska tillverkningsindustrins konfidensindikator sjönk så pass mycket under mars att nivån nu är lägre än på två år. Den största förklaringen är att förväntningarna på de kommande tre månadernas produktion är lägre än normalt. I Danmark ökade konfidensindikatorn för industrin på grund av högre förväntningar på den kommande produktionen, orderingången samt minskade lager.  


Fald i danske lejlighedspriser – i Malmø stiger priserne fortsat mere end i resten af Sverige

Priserne på ejerlejligheder faldt noget i København og på Sjælland i slutningen af 2018, samtidig med at Malmø og omegn fortsætter med at have en stærkere prisudvikling på bostadsrätter end både Stockholm og Göteborg. Det viser tal fra Svensk Mäklarstatistik og Finans Danmark

Prisutvecklingen för bostadsrätter fortsätter vara starkare i Malmö än i både Stockholm och Göteborg. Under mars månad ökade bostadsrättspriserna i centrala Malmö med två procent. Samtidigt var priserna oförändrade i riket medan de sjönk med två respektive en procent i Göteborg och Stockholm. Förändringen avser prisutvecklingen under januari till mars 2019, jämfört med föregående tre månader. Under 12 månaders sikt har priserna i centrala Malmö ökat med fem procent samtidigt som priserna i riket i stort var oförändrade.

I Danmark sjönk priserna på ägarlägenheter med en procent mellan 2018 års tredje och fjärde kvartal. Samma nedgång syntes i Region Hovedstaden och i centrala Köpenhamn medan nedgången var på tre procent i Region Själland. Under ett år har priserna dock ökat med tre respektive fem procent i Region Hovedstaden och Region Själland, medan ökningen är något svagare i centrala Köpenhamn med två procent. Det visar siffror som jämför 2017 års sista kvartal med samma period 2018.


 

 

Se grafik i stort format här.


Näringslivsintervju från News Øresund

Försäkringsbranschen växer kraftigt i Malmö – Trygg-Hansa berättar om sin IT-satsning

Försäkringsbolaget Trygg-Hansa storsatsar på ett nytt skandinaviskt IT-center i Malmö. Rekryteringen har pågått sedan i höstas, och centret kommer i slutet av 2019 att sysselsätta cirka 130 personer. Företaget har även flyttat stora delar av sin verksamhet från övriga delar av Sverige till Malmö under senare år, och har nu närmare 800 medarbetare i staden. Försäkringsbranschen har vuxit i Skåne i allmänhet, och Malmö i synnerhet under de senaste åren.

Mellan år 2016 och 2017 ökade antalet anställda i försäkringsbolag med 20 procent i Malmö, enligt den senaste statistiken från SCB. Under 2018 sågs flera nya satsningar, vilket tyder på att branschen växer ytterligare. Bland annat satsar Trygg-Hansa i Malmö, där företaget nyligen har etablerat ett IT-Center som kommer att serva såväl Trygg-Hansa i Sverige som koncernens företag i Norge och Danmark.

Trygg-Hansa har under senare år valt att flytta verksamhet från flera platser i landet till Malmö, där cirka hälften av företagets anställda idag är placerade. 2015 flyttades ett 80-tal tjänster från Örebro, och under 2017 flyttades runt 100 skadereglerartjänster från Sundsvall och cirka 140 tjänster på kundtjänst från Växjö till Malmö.

– Att flytta en verksamhet är förstås en omfattande process som påverkar såväl oss som företag, som de medarbetare som berörs av beslutet. Det är ingen som vill flytta för flyttandets skull, men det får väldigt positiva långsiktiga effekter. Genom att samlokalisera verksamheten kan vi i ännu högre utsträckning än tidigare få en best practice, vi kan lära oss av varandra. På ett ställe där du rekryterar många får du en mycket fastare bas att utgå ifrån. Då kan man också kapitalisera på de synergier som finns. Sprider du ut verksamheten det är det svårare att dra i de synergitrådarna, säger Martin Schneider, privatmarknadschef på Trygg-Hansa.

Efter omorganisationen i Trygg-Hansa sitter mer än hälften av företagets 1500 anställda i Malmö. Men det är inte bara Trygg-Hansa som valt att centralisera verksamhet till staden. 2017 flyttade Gjensidige cirka 50 anställda från Luleå till Malmö, och i februari 2019 kom nyheten att Länsförsäkringar flyttar runt 90 anställda från Helsingborg till Malmö. Försäkringsbolagen har förvisso olika specialområden, men är samtidigt konkurrenter. Martin Schneider menar dock att det är positivt att samla kompetens på samma plats, och att konkurrensen kan vara nyttig för branschen.

Anledningarna till att Trygg-Hansa valt satsa på just Malmö är flera. En faktor är att företaget redan var relativt stort, och hade etablerade processer i staden, men Martin Schneider framhåller även närheten till Köpenhamn och Danmark som en viktig parameter. Närheten till universiteten och högskolorna i Skåne gör det lättare för Trygg-Hansa att hitta rätt kompetens, och företaget ser gärna att studenter växer inom bolaget.

– För oss är det viktigt att vara en attraktiv arbetsgivare bland studenter på högskola och universitet. Det är en viktig väg in till yngre talanger. Det vi har varit väldigt bra på är att få unga människor med höga ambitioner att växa inom bolaget. Den ambitionen har vi fortsatt, säger Martin Schneider. 

Trygg-Hansa är ett försäkringsbolag med rötter i det tidiga artonhundratalet, men även om tradition väger tungt ser företaget vikten av att ligga i framkant. Branschens största utmaning är digitaliseringen, menar Martin Schneider:

– Den största utmaningen är digitaliseringen, och det är en omställning för hela branschen. Idag jämförs vi inte bara med försäkringsbolag, utan även med andra aktörer som Spotify. Kunderna frågar sig varför de kan spela vad de vill när de vill, och ladda hem saker till sin telefon, men inte göra allt i försäkringsväg på nätet. Det ställer enorma krav på branschen.

Genom att etablera det egna IT-centret, och samla mycket av kompetensen inhouse kommer företaget lättare kunna anpassa den digitala utvecklingen efter sina egna behov. Det verksamheten efterfrågar vill Trygg-Hansa kunna möta direkt, utan mellanhänder.

– Målet med den nya satsningen är att skapa mer effektiva IT-processer och att utnyttja möjligheterna i ny teknik, såsom exempelvis sakernas internet, artificiell intelligens och maskininlärning. Vi har som ambition att vara det ledande digitala försäkringsbolaget, och då behöver vi satsa på den här typen av kompetens. Kunden rör sig i den digitala världen, och för att vi ska kunna möta kundens behov och efterfrågan behöver vi satsa ännu mer, säger Martin Schneider. (News Øresund)

 


Øresundsinstituttets senaste analyser:

“Skånsk konjunktur” på uppdrag av Sparbanken Skåne

På uppdrag av Sparbanken Skåne med ägarstiftelser har Øresundsinstituttet tagit fram den nya konjunkturrapporten Skånsk konjunktur. Rapporten innehåller en genomgång av den ekonomiska utvecklingen i Skåne uppdelat på sju delområden, en överblick över hela Skåne samt en utblick mot dansk och global konjunktur.

Skånsk konjunktur belyser den ekonomiska utvecklingen i Skåne genom att se närmare på arbetsmarknaden, näringslivet och bostadsmarknaden i sju delområden. Rapporten visar bland annat att arbetslösheten i Skåne är högre än i riket, men att fler får jobb och att arbetslösheten under 2019 förväntas nå den lägsta nivån på tio år. Sysselsättningen växer snabbast inom den offentliga sektorn som stod för 55 procent av jobben som skapades i Skåne under 2016. I flera delområden minskade de anställda inom den privata sektorn under samma år.

| Läs hela analysen här |