Fakta: Gränskontroller

Mellan 1952 och 2015 förekom inga gränskontroller i Öresundsregionen, i enlighet med den nordiska passunionen och sedan Schengenavtalet. Men den 12 november 2015 införde Sverige tillfälliga gränskontroller för resande från Danmark och Tyskland, i samband med flyktingkrisen. Sedan dess har det kontinuerligt genomförts svenska gränskontroller av resande från Danmark till Sverige och sedan den 12 november 2019 även danska gränskontroller av resande från Sverige till Danmark. Under coronapandemin har först Danmark och sedan Sverige delvis stängt gränserna och intensifierat gränskontrollerna, men under 2021 har båda länderna åter börjat öppna upp. Den 31 maj tog Sverige bort alla coronarelaterade reserestriktioner från Danmark, medan Danmark den 26 juni lättade på reserestriktionerna från Sverige.

Genom åren har gränskontrollerna haft tre huvudsyften:

  • att kontrollera asylmottagandet och förhindra terrorism (från och med 12 november 2015)
  • att sätta stopp för gränsöverskridande kriminalitet (från och med 12 november 2019)
  • att minska smittspridning under coronapandemin (i perioder från och med 14 mars 2020)
Innehåll:

Aktuellt: detta gäller under coronapandemin
Gränskontroller och reserestriktioner för att minska smittspridningen under coronapandemin – en tidslinje
Gränskontroller på grund av gränsöverskridande kriminalitet
Gränskontroller för att kontrollera asylmottagandet och förhindra terrorism

 

Aktuellt: detta gäller under coronapandemin

Under coronapandemin har både Danmark och Sverige valt att införa reserestriktioner mellan länderna, för att minska risken för smittspridning. Medborgare och personer som bor i det egna landet har hela tiden haft rätt att resa in, men för andra nationaliteter gäller vissa regler. Karantänsreglerna har gällt oavsett medborgarskap. Sedan den 26 juni har Danmark tagit bort kravet om karantän för inresande från Sverige, liksom för danskar som rest in efter vistelse i Sverige. Sedan 31 maj 2021 har Sverige tagit bort alla reserestriktioner för inresor från Danmark, liksom karantänsreglerna, men de danska reserestriktionerna gäller fortsatt.

Det är möjligt för svenskar som har tagit ett negativt covid-19-test för högst 72 timmar sedan (PCR-test) eller 48 timmar (antigen-test) att resa in i Danmark. Den 26 juni återöppnade Danmark delvis sina gränser för inresande från Sverige och bland annat togs karantänskravet bort. Innan dess krävdes att en rad förutsättningar måste uppfyllas och vanligtvis att de inresande försätter sig i karantän under sin vistelse i landet, samt vid hemkomsten till Sverige. I och med regeländringarna från den 26 juni så finns det heller inte så många inreseregler kvar som gäller specifikt för de boende i gränsregionerna Skåne, Blekinge, Halland och Västra Götaland.

  • Danska medborgare och personer som bor i Danmark har alltid rätt att resa in i landet.
  • Färdigvaccinerade personer tillåts resa in i Danmark. Det gäller personer som kan visa upp ett intyg på att de är färdigvaccinerade mot covid-19 med ett vaccin som är godkänt av den Europeiska läkemedelsagenturen, EMA, minst 14 dagar och högst åtta månader innan inresan till Danmark.
  • Resande från Sverige får resa in i Danmark om de kan uppvisa ett negativt covid-19-test som tagits högst 72 timmar (PCR-test) eller högst 48 timmar (antigen-test) före inresa. Dokumentation som visar ett genomfört negativt test måste kunna uppvisas.
  • Barn upp till och med 15 år, personer som fraktar gods och personer som är i tjänst på tåg, bussar, fartyg, taxi eller i utryckningsfordon behöver inte visa upp något negativt covid-19-test vid inresa.
  • I stället för ett negativt covid-19-test går det också att visa upp ett positivt PCR-test som tagits minst 14 dagar och högst sex månader före inresan, och som visar tillfriskning från covid-19.
  • Vid inresa med flyg och med transit på flygplatsen i Danmark innan man reser vidare till annat land, finns det inget krav på covid 19-test efter inresan till flygplatsen. Däremot måste man ha tagit ett PCR-test högst 72 timmar före flygresan till Danmark.
  • Danmarks gränskontroller mot Sverige genomförs vid färjelägena i Rönne, Helsingör, Frederikshavn och Grenå, samt vid Öresundsbron. De omfattar även tågtrafiken från Sverige.

Mer detaljerad information samt fler regler och undantag finns på coronasmitte.dk. Dessutom har den danska polisen en hotline där det går att ställa frågor om reserestriktionerna.

 

Att resa från Danmark till Sverige

Sedan den 31 maj 2021 är det åter fritt att resa in i Sverige från Danmark, så som före coronapandemin. Det finns inte heller längre några rekommendationer om karantän efter inresan.

Danskar, som har besökt Sverige, behöver sedan den 26 juni 2021 inte gå i karantän eller genomföra ett covid-test efter inresan till Danmark.

Om de svenska reglerna för inresa under coronapandemin går att läsa mer om här. De svenska gränskontrollerna som motiveras med att skydda landets säkerhet och förhindra terrorattentat finns dock kvar – läs mer här.

 

Gränskontroller och reserestriktioner för att minska smittspridningen under coronapandemin – en tidslinje

Redan tidigt under coronapandemin valde Danmark att införa reserestriktioner för inresande från Sverige. Sverige höll gränsen öppen längre, men införde reserestriktioner för inresande från Danmark i december 2020. De flesta av de svenska reserestriktionerna togs sedan bort i mars 2021. För pendlare har det hela tiden varit möjligt att fortsätta resa över Öresund, i båda riktningarna.

Här listas några viktiga datum under coronapandemin:

2020

27 februari: Det första coronafallet på Själland och samtidigt i Danmark.

2 mars: Det första coronafallet i Skåne.

14 mars: Danmark stängde gränsen mot Sverige, med undantag för bland annat gränspendlare. Under våren infördes successivt flera undantag och förtydliganden av reserestriktionerna.

27 juni: Danmark införde en modell som öppnade gränsen för boende i regioner med mindre smittspridning, med färre krav om det gällde boende i gränsregionerna Skåne, Blekinge och Halland.

11 juli: Smittspridningen i Skåne var så låg att Danmark öppnade gränsen för boende i regionen.

1 augusti: Danmark öppnade gränsen för inresor från hela Sverige.

3 september: Danmark tog bort den permanenta gränskontrollen mot Sverige och återgick till stickprovskontroller.

10 oktober: Danmark stängde återigen gränsen mot Sverige, men med undantag för bland annat arbetspendlare och boende i regioner med mindre smittspridning.

24 oktober: Smittspridningen i Skåne översteg den godkända nivån och gränsen stängdes därför, med undantag för bland annat gränspendlare.

22 december: Sverige stängde gränsen mot Danmark, med undantag för gränspendlare, på grund av att den så kallade ”brittiska mutationen” av covid-19 förekom i Danmark.

24 december: Sverige öppnade gränsen för bland annat transitresor till Bornholm och personer med trängande familjeskäl.

2021

9 januari: Danmark införde krav på negativt covid-19-test för de utländska medborgare som tillåts resa in i landet. För gränspendlare skulle testet ha tagits för högst en vecka sedan och  för övriga inresande för högst 24 timmar sedan. Även övriga krav för inresa skärptes.

6 februari: Sverige införde krav på negativt covid-19-test för de utländska medborgare som tillåts resa in i landet.

31 mars: Sverige slopade reserestriktionerna för inresande från Danmark. Kravet på ett negativt covid-19-test kvarstår dock.

1 maj: Danmark tillät inresa för personer som kan visa upp ett intyg på att de är färdigvaccinerade mot covid-19.

14 maj: Danmark tog bort kraven på “särskilda skäl” för inresa från Sverige och slopade karantänskraven för boende i gränsregioner mot Danmark.

31 maj: Sverige tog bort alla reserestriktioner för inresa från Danmark och övriga nordiska länder

26 juni: Danmark lättar på reserestriktionerna från Sverige och tar bl.a. bort kravet om karantän efter inresa.

 

Gränskontroller på grund av gränsöverskridande kriminalitet

Danmarks gränskontroller mot Sverige

Den 12 november 2019 införde Danmark en tillfällig inre gränskontroll av inresande från Sverige. Beslutet meddelades av Danmarks justitieminister Nick Hækkerup (S) den 10 oktober. I sitt pressmeddelande lyfte den danska regeringen fram svenskars inblandning i sprängningen vid Skattestyrelsen och dubbelmordet i Herlev, som båda skedde under sommaren 2019, som en direkt bakgrund till beslutet att införa gränskontroller mot Sverige.

De danska gränskontrollerna genomfördes i form av stickprov under några timmar en till två gånger i veckan vid färjelägena i Rönne, Helsingör, Frederikshavn och Grenå samt vid Öresundsbron och omfattade även tågtrafiken. I samband med coronapandemin infördes tidvis en fullständig gränskontroll – se tidslinjen ovan.

Gränskontrollen mot Sverige kombinerades med att ett nytt centrum för polissamarbete över Öresund, Gränscenter Öresund, etablerades den 1 april 2020. Där samarbetar dansk och svensk polis samt den svenska tullen för att hindra och efterforska gränsöverskridande kriminalitet.

 

Gränskontroller för att kontrollera asylmottagandet och förhindra terrorism

Sveriges gränskontroller mot Danmark och Tyskland

Den 12 november 2015 införde Sverige en tillfällig inre gränskontroll för trafiken från Danmark och Tyskland. Den 4 januari 2016 införde Sverige dessutom ett så kallat transportöransvar som omfattade resande från Danmark och Tyskland. Det tvingade tåg-, färje- och bussbolag att införa id-kontroller, eftersom transportöransvaret innebar att de bara fick tillåta de resenärer som kunde visa upp en giltig legitimation att åka med till Sverige.

Bakgrunden till regeringens beslut om gränskontroller och transportöransvar var att en stor mängd asylsökande och migranter kommit till Sverige under flyktingkrisen, som var som mest intensiv under hösten 2015. Gränskontrollerna motiverades med att den stora mängden ankommande flyktingar innebar akuta utmaningar för viktiga funktioner i samhället.

Sedan dess har gränskontrollerna förlängts och det finns inget planerat slutdatum. Resenärer kontrolleras bland annat vid tågstationen i Hyllie, vid Öresundsbron och vid färjelägena i Helsingborg och Trelleborg. Motivet till kontrollen har dock förändrats över tid, till att vid de senaste förlängningarna handla om landets säkerhet och att förhindra terrorattentat. Även utformningen har förändrats och numera sköts gränskontrollen av svensk polis samt civilanställda pass- och gränskontrollanter.

Den 4 maj 2017 avskaffade Sverige transportöransvaret och därmed id-kontrollerna vid resa med tåg, buss eller färja från Danmark och Tyskland till Sverige. Samtidigt förstärktes gränskontrollen.

När gräns- och id-kontrollerna infördes ökade restiden för främst tågresenärerna med upp till det dubbla, samtidigt som antalet avgångar minskade. En betydande anledning till den ökade restiden var att två kontroller gjordes: en id-kontroll vid Köpenhamns flygplats i Kastrup, då passagerarna var tvungna att byta tåg, och en gränskontroll vid ankomsten till Sverige. Avskaffandet av id-kontrollen och en tidsmässigt förkortad gränskontroll i Hyllie har dock gjort att mertiden nu är under fem minuter för trafiken i riktning mot Sverige, jämfört med i riktning mot Danmark.

 

Danmarks gränskontroller mot Tyskland

Den 4 januari 2016 införde Danmark en tillfällig inre gränskontroll mot Tyskland – samma dag som Sverige införde transportöransvar för resande från Danmark. Enligt den danska regeringen var gränskontrollerna en följd av det svenska beslutet att införa transportöransvar samma datum. Sedan dess har gränskontrollerna förlängts och pågår fortfarande.

Danmarks gränskontroller genomförs primärt vid gränsövergångarna vid Padborg, Kruså och Frøslev vid landgränsen mot Tyskland, vid järnvägsstationerna i Padborg och Tønder, samt vid färjehamnarna i Rödby, Gedser och Rönne.