FAKTA: Bostadsmarknaden i Öresundsregionen

BOSTADSMARKNAD. Efter att priserna på bostäder i Öresundsregionen ökat markant de senaste åren, och speciellt under pandemin, mattades bostadsmarknaden av under början på 2022. Sedan dess har priserna vänt ned på bred front, och är nu i många fall nere med tvåsiffriga procentsatser. 

Denna faktaartikel uppdateras årligen och innehåller:

  • Tabell för bostadspriser för de största kommunerna och regionerna i Öresundsregionen
  • Historisk prisutveckling på Öresundsregionens bostadsmarknad
  • Data inhämtas främst från Finans Danmark och Svensk Mäklarstatistik

 

Aktuella bostadspriser i Danmark

Villor- och radhus  Ägarlägenheter 
Kr/kvm, DKK (Q4 2022) Förändring ett år Kr/kvm, DKK (Q4 2022) Förändring ett år
Danmark 15 491 -6,3% 31 108 -7,2%
Region Hovedstaden 29 998 -10,0% 40 177 -8,2%
Region Sjælland 13 735 -5,3% 18 843 -6,0%
København 42 327 -11,3% 45 548 -8,8%
Helsingør 26 371 -9,4% 21 847 -21,1%
Roskilde 27 088 1,0% 28 197 -7,1%

Källa: Finans Danmark. Genomsnittliga priser under Q4 2022 jämfört med Q4 2021

 

Aktuella bostadspriser i Sverige

Villor- och radhus  Bostadsrätter 
Kr/kvm, SEK (jan-mars 2023) Förändring ett år Kr/kvm, SEK (jan-mars 2023) Förändring ett år
Sverige 29 066 -13% 42 661 -10,9%
Skåne 29 821 -14,5% 29 818 -9,9%
Malmö 40 387 -13,4% 32 997 -10,4%
Helsingborg 36 939 -15,2% 26 815 -11,8%
Lund 31 203 -17,4% 39 673 -11,7%

Källa: Svensk Mäklarstatistik. Genomsnittliga priser under perioden januari till mars 2023 jämfört med samma period ifjol

 


 

Historisk prisutveckling i Sverige

 

Historisk prisutveckling i Danmark

 

 

 


Fakta om bostadsmarknaden

 

SVERIGE

Allmännyttigt bostadsföretag
Ett aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som drivs utan vinstsyfte och huvudsakligen förvaltar hyreslägenheter. Kommunalt bostadsföretag avser ett allmännyttigt bostadsföretag där en kommun har det bestämmande inflytandet. Utmärkande för svensk allmännytta är även att bostäderna är öppna för alla, inte bara för mindre resursstarka hushåll. Den allmännyttiga sektorn består grovt räknat för en femtedel av bostadsmarknaden i Sverige och ungefär hälften av hyresmarknaden uppskattar Boverket.

Bostadsrätt
Fastigheten ägs av bostadsrättsföreningen som ofta är belånad. De boende köper en bostadsrätt som är en nyttjanderätt till en viss lägenhet. Utöver köpeskillingen betalar de boende en månadsavgift till föreningen som vanligen inkluderar alla driftskostnader. Bostadsrättsinnehavaren blir medlem och äger en ekonomisk andel i bostadsrättsföreningen.

Ägarlägenhet
Den som köper en ägarlägenhet äger sin del av fastigheten och kan få lagfart på förvärvet och sedan inteckna och belåna sin lägenhet. En ägarlägenhet kan även hyras ut eller säljas.

DANMARK

Almen bolig
Ingen tjänar pengar på hyran. Bostäderna uppförs med offentligt stöd och i gengäld har kommunen vanligtvis så kallad anvisningsret till var fjärde lägenhet. De almene boliger är demokratiskt uppbyggda och varje avdelning är en självständig ekonomisk enhet.

Ejerlejlighed
Innehavaren äger enskilt sin bostad medan gemensamma utrymmen ägs av ejerlejlighedsforeningen. En fællesudgift betalas till föreningen för underhåll och drift.

Andelsbolig
Andelsbolig ses ofta som ett mellanting mellan en lejebolig och en ejerbolig med bruksrätt och ett reglerat maxpris.

Källa: AAB, ABF, Boverket, SBC – Sveriges BostadsrättsCentrum, Justitiedepartementet.

 

Om statistiken

Det finns många olika källor till statistik om prisutveckling på bostadsmarknaden. I ovanstående text har Finans Danmark och Svensk Mäklarstatistik AB använts som datakällor då båda institutionerna offentliggör genomsnittligt kvadratmeterpris för de sålda bostäderna. På detta sätt möjliggörs en jämförelse av bostadspriser över Öresund utan att behöva ta hänsyn till att den genomsnittliga storleken på boenden kan skilja sig åt på de olika sidorna av sundet eller mellan olika kommuner. Fördelen med dessa två källor är att de ger en bild av vad det kostar att köpa en bostad här och nu. Kvadratmeterpriser gör det samtidigt möjligt att beräkna privatekonomin vid köp av samma storlek på en bostad fast i olika kommuner inom Öresundsregionen.

Statistiken från Finans Danmark och Svensk Mäklarstatistik AB ger snabbt en rättvisande bild av bostadsprisutvecklingen, men ingen av dem täcker samtliga försäljningar på marknaden. Svensk Mäklarstatistik AB omfattar över 95 procent av alla försäljningar som sker via en fastighetsmäklare. Statistiken tas fram i samarbete med Fastighetsbyrån, Svensk Fastighetsförmedling samt branschorganisationen Mäklarsamfundet. Bostadsmarknadsstatistiken från Finans Danmark utarbetas i samarbete mellan Realkreditrådet, Dansk Ejendomsmæglerforening, Realkreditforeningen og Finansrådet. Statistiken täcker alla fria affärer, det vill säga affärer som sker genom en fastighetsmäklare.