FAKTA: 17 Universitet och högre lärosäten, med totalt närmare 200 000 studenter i Öresundsregionen

UNIVERSITET. I Öresundsregionen finns 17 danska och svenska universitet, högskolor och högre lärosäten. Tolv av dessa finns på Själland med runt 116 000 studenter och fem finns i Skåne med omkring 80 000 studenter.

Kort version:

17 universitet och högskolor inklusive 3 filialer

Köpenhamns Universitet
(ca 38 500 studenter, forskarstuderande 3100)

Danmarks Tekniska Universitet (DTU)
(ca 11 500 studenter, forskarstuderande 1 300)

Copenhagen Business School
(ca 20 500 studenter, forskarstuderande 200)

IT-universitetet
(ca 2 500 studenter, forskarstuderande 50)

Roskilde Universitet (RUC)
(ca 8 000 studenter, forskarstuderande 220)

Danmarks medie- og journalisthøjskole
(ca 400 studenter)

Kunstakademiets Arkitektskole
( ca 1 000 studenter, forskarstuderande 40)

Københavns Professionshøjskole
(ca 20 000 studenter, forskarstuderande 70)

University College Absalon
(ca 8 500 studenter)

Lunds Universitet
(ca 40 000 studenter, forskarstuderande 2 600)

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp
(1000 studenter, forskarstuderande 100)

Malmö Universitet
(24 000 studenter, forskarstuderande 250)

Högskolan Kristianstad
(15 000 studenter)

Dessutom finns World Maritime University i Malmö.

3 universitetsfilialer för universitet från andra regioner

Aarhus Universitet Köpenhamn
(ca 2 100 studenter)

Aalborg Universitet Köpenhamn
(ca 3 300 studenter)

Syddansk Universitet Köpenhamn
(ca 20 forskarstuderande)

Lång version:

Universitet och högskolor

Köpenhamns Universitet
Antal studenter: 38 500
Antal forskarstudenter: ca 3100

Det största universitetet på den danska sidan av sundet är Köpenhamns Universitet. Universitetet har fyra olika campus inom Köpenhamn. Det finns även faciliteter på andra orter, exempelvis finns ett campus i Taastrup där fakulteten för hälsa och medicin samt den naturvetenskapliga fakulteten har lokaler.

Länk till hemsida: http://www.ku.dk

Danmarks Tekniska Universitet (DTU)
Antal studenter: ca 11 500
Antal forskarstudenter: ca 1 300

På Danmarks Tekniska Universitet utbildas framtida ingenjörer. De flesta studenterna läser vid det största campuset i Lyngby, cirka 10 km norr om Köpenhamn, eller vid campuset i Ballerup. Det finns även ett flertal mindre campus, bland annat i Risö där forskningen framförallt fokuserar på hållbar energi, och i Region Nord- och Mittjylland där institutionen för akvatiska resurser har ett antal faciliteter.

Länk till hemsida: http://www.dtu.dk

Copenhagen Business School
Antal studenter: ca 20 500
Antal forskarstudenter: ca 200

Copenhagen Business School är en handelshögskola som utbildar studenter inom alltifrån företagsekonomiska ämnen som redovisning och organisation till internationella affärer och politik. Skolan ligger i Frederiksberg – en inte alltför lång cykeltur från Hovedbanegården.

Länk till hemsida: http://www.cbs.dk

IT-universitetet
Antal studenter: ca 2 500
Antal forskarstudenter: ca 50

På IT-universitetet fokuserar studenterna på ämnen såsom digital media och design, mjukvaruutveckling och informationsteknik. IT-Universitetet var tidigare en fakultet vid Copenhagen Business School, men avknoppades och blev ett eget universitet 2003. Numera ligger universitetet nära Amager Fælled och DR-byen.

Länk till hemsida: http://www.itu.dk

Roskilde Universitet (RUC)
Antal studenter: ca 8 000
Antal forskarstudenter: ca 220

Roskilde Universitet, som öppnades för studenter 1972, fokuserar på fyra forskningsområden: Globalisering och ojämlikhet, media och kommunikation, miljörisk och designing human technologies.

Länk till hemsida: http://www.ruc.dk

Danmarks medie- och journalisthögskola
Antal studenter: ca 360

Danmarks medie- och journalisthögskola erbjuder utbildningar inom ämnen såsom journalistik, TV- och mediaproduktion, grafisk design och fotografisk kommunikation.

Länk till hemsida: http://www.dmjx.dk

Kunstakademiets Arkitektskole
Antal studenter: ca 1700
Antal forskarstudenter: ca 40

Ett stenkast från Köpenhamns operahus finns Kunstakademiets Arkitektskole huvudlokaler belägna, lokaler finns även på andra sidan vattnet nära Amalienborg samt på Bornholm. På skolan utbildas bland annat framtida arkitekter och designers.

Länk till hemsida: https://kadk.dk

Københavns Professionshøjskole
Antal studenter: ca 20 000

1 mars 2018 slogs Professionshøjskolen Metropol och Professionshøjskolen UCC samman för att bilda Danmarks största yrkeshögskola. Københavns Professionshøjskole har cirka 2000 anställda, och finns i Köpenhamn, i norra Själland, på Bornholm och i Aarhus.

Länk till hemsida: https://www.kp.dk

University College Absalon
Antal studenter: ca 8 500

På University College Absalon finns utbildningar inom sjukvård samt utbildningar till bioanalytiker, lärare och pedagoger som leisuremanagement. Utbildningsplatserna finns i sex själländska städer Vordingborg, Næstved, Sorø, Slagelse, Roskilde samt Nykøbing Falster.

Länk till hemsida: https://phabsalon.dk

Lunds Universitet
Antal studenter: ca 40 000
Antal forskarstudenter: ca 2600

Lund Universitet är ett av nordens äldsta universitet. Efter att Danmark hade förlorat Skåne vid Freden i Roskilde 1658, grundades universitetet 1666 som en del av försvenskningen av regionen. I nutid är Lund känt för sitt utpräglade studentliv, men här finns utöver det breda utbildningsutbudet även ett stor fokus på forskning. För tillfället byggs två stora forskningsanläggningar i norra Lund – MAX IV laboratoriet och ESS, och sedan tidigare finns även Medicon Village i Lund. Lunds Universitet har campus i Helsingborg och delar av den medicinska fakulteten vid Lunds Universitet finns förlagd på sjukhusområdet i Malmö. I Malmö finns även den Konstnärliga fakulteten med utbildningar inom musik, teater och konst.

Campus Helsingborg ligger beläget i Tretorns gamla gummifabrik nära Knutpunkten i Helsingborg. Här utbildas bland annat högskoleingenjörer, och det erbjuds även ämnen såsom utbildningsvetenskap, service management, modevetenskap och strategisk kommunikation.

Länk till hemsida: https://www.lu.se

Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Alnarp
Antal studenter: ca 1000
Antal forskarstudenter: ca 100

Universitetet i Alnarp tillhör Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och ligger beläget mellan Malmö och Lund. I den vackra parken med tillhörande slott läser studenterna till bland annat landskapsarkitekter, trädgårdsingenjörer och lantmästare.

Länk till hemsida: https://www.slu.se/om-slu/orter/alnarp/

Malmö Universitet
Antal studenter: ca 24 000
Antal forskarstudenter: ca 250

Malmö Universitet är ett relativt ungt lärosäte som grundades 1998 och som idag har utbildningar inom flera olika ämnesområden. Universitetet utbildar bland annat framtida lärare, tandläkare, tandhygienister och mäklare. Hette tidigare Malmö Högskola, men 2018 fick man universitetsstatus.

Länk till hemsida: https://mau.se

Högskolan Kristianstad
Antal studenter: ca 15 000

I nordöstra Skåne finns Högskolan Kristianstad där det erbjuds utbildningar i ett flertal discipliner, bland annat biologi, ekonomi och gastronomi. Campusområdet ligger i tidigare regementsbyggnader – regementet P6 – på cykelavstånd från centrala Kristianstad.

Länk till hemsida: http://www.hkr.se

World Maritime University

World Maritime University, som grundades av FN-organet International Maritime Organization år 1983, erbjuder vidareutbildningar på master- och doktorandnivå inom maritimrelaterade områden. Detta omfattar ämnen såsom sjösäkerhet, marina miljöfrågor, havsrätt samt frakt och logistik. I april 2015 flyttade universitetet in i gamla Hamnförvaltningens byggnad, och huset har fått en ny och modern tillbyggnad som har ritats av den danske arkitekten Kim Utzon.

Länk till hemsida: http://www.wmu.se

Universitetsfilialer för universitet från andra regioner

Aarhus Universitet Köpenhamn
Antal studenter: ca 2100

Institutionen för utbildning och pedagogik vid Aarhus Universitet hyser delar av sin verksamhet i filialer i Emdrup, en stadsdel i de nordvästra delarna av Köpenhamns kommun. Institutionen för utbildning och pedagogik grundades den 1 juni 2007 genom en sammanslagning av Aarhus Universitet och Danmarks Pedagogiska Universitet.

Länk till hemsidan: http://edu.au.dk

Aalborg Universitet Köpenhamn
Antal studenter: ca 3300

I Nokias forna danska huvudkvarter i Sydhavnen finns samtliga aktiviteter som Aalborg Universitet bedriver i Köpenhamn samlade. Forskare från elva av universitetets institutioner finns representerade här, och utbildningsutbudet omfattar 9 kandidatprogram och 23 masterprogram.

Länk till hemsida: http://www.aau-cph.dk

Syddansk Universitet Köpenhamn
Antal forskarstudenter: ca 20

Syddansk Universitet har sedan en sammanslagning med Statens Institut for Folkesundhed en filial i Köpenhamn. Forskningen här fokuserar bland annat på barns hälsa, livsstil och hälsa samt hälsa i Danmark och på Grönland.

Länk till hemsida: http://www.sdu.dk/om_sdu/byerne/koebenhavn

OM STATISTIKEN

I ovanstående lista under universitet inkluderas danska institutioner som är medlemmar i universitetens intresseorganisation, Danske Universiteter. I listan har vi dessutom valt att ta med Danmarks Medie- og Journalisthøjskole och Kunstakademiets Arkitektskole eftersom båda utbildningsområdena i Sverige inordnas under universitet och högskolor.

Antalet studenter vid de olika lärosätena bygger på siffror presenterade av universiteten och högskolorna själva, antingen via institutionernas hemsidor, eller efter information från deras kommunikationsavdelningar.

Det är stor skillnad på benämningen högskola i Sverige och Danmark. I Sverige har en högskola traditionellt varit ett universitet med endast kandidatutbildningar och inga forskarutbildningar. Dessa regler ändrades dock 2010 och högskolorna kan idag efter godkänd ansökan hos Högskoleverket samt beslut i Riksdagen få lov att kalla sig universitet samt utbilda doktorander. I Danmark motsvaras de svenska högskolorna av professionshøjskoler. En dansk professionshøjskole erbjuder yrkesinriktade korta eller mellanlånga eftergymnasiala utbildningar, men inga utbildningar på mastersnivå.