Expertskatter i Sverige och Danmark

Expertskatt_SE_framsida_webb– viktigt medel i konkurrensen om internationella forskare

Både Sverige och Danmark tillämpar i likhet med flera andra länder en särskild skatteordning för forskare och nyckelpersoner, ofta kallad expertskatten, med syftet att stärka näringslivet och forskningsinstitutioners möjlighet att attrahera och fasthålla forsknings- och utvecklingsmedarbetare från utlandet och förbättra den internationella konkurrenskraften. Inte minst för Öresundsregionen där företagen väljer mellan land och skattesystem vid etableringar har expertskatten stor relevans.

Analysen i korthet:

Fler utnyttjar dansk expertskatt

Antalet forskare och nyckelpersoner som utnyttjar expertskatten har ökat successivt i Danmark från ca 2200 personer 2001 till 4501 personer 2012. Uppdelat per landstillhörighet hade Sverige flest experter i Danmark, 568 personer och en andel på 12,6 procent 2012. Närheten till Köpenhamn från Malmö och Skåne gör att många svenskar bor kvar i hemlandet och pendlar till Danmark. Likheterna i språk och kultur underlättar.

Få söker expertskatt i Sverige

Den svenska expertskatten var före 2012, då reglerna lättades och en lönerekvisitregel infördes, ointressant för de flesta företag. Bara 46-69 procent av ansökningarna som expert bifölls i Forskarskattenämndens prövning och antalet bifall per år översteg sällan 250-300. Sedan lönerekvisitet införts har antalet bifall mer än fördubblats till ca 650 under åren 2012-2014. I betraktning av att Sverige är ett större land med fler storföretag än Danmark är det fortfarande få som ansöker om och beviljas expertskatt i Sverige.

Högre inkomstgräns i Sverige

Ett avgörande skäl till att färre utnyttjar expertskatten i Sverige jämfört med Danmark är att inkomstgränsen för att godkännas som nyckelperson är väsentligt högre, vilket blir än mer påtagligt om hänsyn tas till arbetsgivarnas arbetskraftskostnader inklusive sociala avgifter och pensionsinbetalningar. Den danska ordningen infaller vid 76 procent av den svenska arbetskraftskostnaden.

Varar längre i Danmark

Den danska expertskatten gäller i fem år mot tre år i Sverige och gäller även danska medborgare som flyttar hem efter tio år i utlandet, medan den svenska enbart gäller utländska medborgare. I kombination med ett lägre lönerekvisit är den danska expertskatten sammantaget betydligt mer generös än den svenska.

Klicka här för att läsa analysen

 

För mer information kontakta:

senioranalytiker och författare
av rapporten
Anders Olshov
tel +46 (0) 40 30 56 30
info@oresundsinstituttet.org

vd
Johan Wessman
mobil +46 (0)702 52 32 41
johan.wessman@oresundsinstituttet.org