Esbjerg-deklarationen: fyra länder ska bygga 150 gigawatt vindkraft i Nordsjön till 2050 – danska planer för 1 000 miljarder DKK

Danmark, Tyskland, Nederländerna och Belgien skrev på onsdagen under “The Esbjerg Declaration” där de förbinder sig att tillsammans bygga ut havsbaserad vindkraft i Nordsjön motsvarande minst 65 GW till 2030 och minst 150 GW till 2050. Danmarks andel fram till 2050 blir 35 GW. Det kan jämföras med att Danmark idag har vindkraftsparker med en total kapacitet på 2,3 GW.

Läs artikeln på News Øresund