Dubbelinvigning av nya järnvägsspår i Skåne under fredagen

Foto: News Øresund

Under fredagen bjöd Trafikverket in till invigning av det nya fyrspåret Malmö-Lund, Södra stambanan, och dubbelspåret Ängelholm-Maria, Västkustbanan. Under konferensen medverkade bland annat myndighetens generaldirektör, Roberto Maiorana och Pat Cox, Europeiska kommissionens samordnare för TEN-T-korridoren mellan Skandinavien och Medelhavet. Mötet ägde rum på Dunkers kulturhus i Helsingborg.

– Det här markerar slutförandet av två jätteprojekt som nu är klara att använda. Vi har just nu Sveriges modernaste järnväg. Projekten betyder mycket för kapaciteten i Skåne, Sydsverige och i hela landet, sade Lennart Andersson, regional direktör Trafikverket Syd, när deltagarna hälsades välkomna.

Utbyggnaden till fyra spår på Södra stambanan för sträckan Malmö-Lund och dubbelspår på Västkustbanan Ängelholm-Maria har varit två större infrastrukturprojekt i Skåne som nu slutförs. Investeringen Malmö-Lund har beräknats till 5,4 miljarder svenska kronor och dubbelspåret Ängelholm-Maria till 2,4 miljarder svenska kronor. En sammanställning över pågående och beslutade infrastrukturprojekt i Skåne visar att investeringarna i Skåne väsentligt minskar när de två aktuella projekten färdigställs.

– Dagens två satsningar är exempel på hur hela landet gynnas när vi bygger bort flaskhalsar i systemet. De tillför järnvägssystemet ny kapacitet av historiska mått. För att klä det i siffror innebär det till exempel att det går från att kunna planeras 30 tåg i timmen mellan Malmö och Lund under rusningstid till 45 stycken. Det ger också kollegor från trafikledning och -planering fler möjligheter att hantera de störningar som kan uppstå och järnvägsföretagen nya möjligheter att utöka turtätheten, sade Roberto Maiorana, generaldirektör Trafikverket.

Nästa steg i arbetet med att bygga dubbelspår på Västkustbanan är sträckan Maria till Helsingborg C där Trafikverket nu arbetar med en lokaliseringsutredning. (News Øresund)