”Det börjar bli dags att tänka på nästa profilbygge”

Efter två år som heltidspolitiker har hon redan fått sitt andra toppuppdrag. Märta Stenevi är aktuell som nytt kommunalråd för stadsbyggnad och service i Malmö. Den viktigaste frågan på agendan är bostadsbyggandet, men även att få staden att ta nästa kliv i utvecklingen och vara attraktiv för internationella företag. I det sammanhanget är arkitektur och profilbyggnader inte oviktigt, menar hon.

Foto: News Øresund

– Det börjar bli dags att tänka på nästa profilbygge i Malmö. Det tycker jag hade varit intressant. Malmö Live har varit klart i ett år. Det handlar om att hitta en avvägning mellan byggprojekt som ger många lägenheter till ett bra pris, men samtidigt ibland unna oss möjligheten att i vissa projekt ställa högre krav på gestaltning så att vi får en dynamik, säger Märta Stenevi och fortsätter:
– Ibland kritiseras varför vi har genomfört stora projekt som Malmö Live och varför vi inte har byggt fler bostäder istället. Men det är viktigt för stadens attraktivitet att ha den typen av flaggskeppsprojekt.
Öresundsbron har varit viktig för varumärkesbyggandet och för att sätta Malmö på kartan liksom Turning Torso och hela Västra hamnen, menar hon. Malmös förvandling från industristad till kunskapsstad lyfts ofta fram som ett lyckat exempel. Vad är nästa steg i den utvecklingen?
– Jag tror att det är att attrahera fler internationella bolag. Att få stora huvudkontor att välja Malmösidan av Öresund och inte bara Köpenhamn. Sen är nästa steg även att vara ett nytt nav för besöksnäringen i Skåne. Vi har ett tryck i besöksnäringen i Skåne och det finns en möjlighet att nyttja det. Projekt som Malmö Live för med sig kringtjänster och ger jobb i servicesektorn. På de två benen skulle man kunna komma långt och stimulera det lokala näringslivet, säger hon.

Märta Stenevi är nytt kommunalråd i Malmö med ansvar för stadsbyggnad och service. Hennes föregångare och partikollega, Karolina Skog, är ny svensk miljöminister. Så sent som veckan innan midsommar valdes Märta Stenevi till sin nya post och hon hann jobba en vecka innan det var dags för Almedalsveckan och sedan semester. När vi träffas en varm augustidag på hennes rum på sjunde våningen i stadshuset har det nya uppdraget därför precis dragit igång på allvar.

| Läs intervjun i pdf här |

Bostadsbristen och byggandet är högst på agendan. Märta Stenevi vill gärna flytta den diskussionen från att främst vara fokuserad på om det går att bygga billigare. Hennes motivering är att det är svårt att bygga så att det blir billigare än hyrorna i det äldre beståndet. För Malmös del är det inte heller tillgång på mark, planeringstiderna i planprocessen eller regelverket i byggsektorn som främst står i vägen för att ytterligare öka byggandet, menar hon.
– Utmaningen för att öka takten ytterligare ligger delvis på nationell nivå. Dels att få igång flyttkedjor och få större efterfrågan på nyproducerade bostäder i resursstarka grupper. Det kan exempelvis handla om att på sikt fasa ut ränteavdragen, eller börja med att sänka dem, och hur man ser på vinstbeskattningen på bostäder. De bostadspolitiska samtalen skulle behöva återupptas för att hitta en enighet kring de här frågorna. Det är en viktig uppgift för riksdagen att landa ner den diskussionen. Att det är för dyrt att flytta ifrån en villa kommer vi inte åt som kommun, det är inte våra regelverk och verktyg som styr den situationen.
– Den andra änden av skalan handlar om efterfrågan på de billigare bostäderna bland de resurssvaga. Där behövs en diskussion med privata hyresvärdar om kraven som ställs för att få ett hyreskontrakt. Finns det sätt att närma sig frågan så att fler kan vara aktuella för en egen bostad? Det skulle göra att man fick igång byggandet ytterligare.

”Det börjar bli dags att tänka på nästa profilbygge”

Foto: News Øresund

Malmös unga befolkning och höga arbetslöshet innebär utmaningar för stadens bostadsmarknad. Dessutom skiljer sig Malmö från Stockholm och Göteborg i det att miljonprogramsområdena finns inne i staden och de mer välbärgade områdena i kranskommunerna. Märta Stenevi återkommer ofta till begreppet rörlighet för att bygga ihop staden. Hon tar en spårvägslinje till Lindängen och Lorensborgsgatan som delar Hyllie-Djupadal och Kroksbäck-Holma som exempel. Temalekplatserna, Hylliebadet och sundspromenade i Västra hamnen är lyckade exempel som hon lyfter fram där människor lockas till delar av staden där de normalt inte rör sig.
– Det finns bra exempel på hur man kan göra, men vi behöver göra mer.

Det finns ledig mark att bebygga centralt i Malmö, bland annat i Nyhamnen och Sorgenfri. För Märta Stenevi är det viktigt att Malmö fortsätter vara en kommun där allt är nära och att staden växer genom förtätning. Men det finns prioriteringar som kan vara svåra.
– Hur ska vi använda A-lägen? Ska vi prioritera inpendlingen så att den blir effektiv eller bostäder som gynnar utpendlingen? Vi jobbar mycket med att få in verksamheter i bottenplan när det byggs nytt för att få en blandning och rörelse, att vi inte har hela kvarter där det är tvärdött på kvällarna.
En annan utmaning är att få en mix av aktörer som bygger i Malmö.
– Vi har en situation som är dominerad av de stora aktörerna generellt. Vi försöker få in fler små, bland annat genom markanvisningstävlingar och genom att ha en aktiv diskussion med alla sorters aktörer för att förstå vad som krävs för att de ska kunna vara med och konkurrera. Det är i längden bra för alla, alla marknader mår bra av att det är en livskraftig konkurrens.

Som regionråd var Märta Stenevi ordförande i personalnämnden vilket kan anses långt ifrån stadsbyggnadsområdet, men hon var även vice ordförande i regionstyrelsen och arbetade på det sättet med regionala utvecklingsfrågor. Den politiska karriären har gått fort och valet att byta bana var inte helt självklart.
– När jag blev regionråd och skulle börja jobba på heltid med politiken så fick jag en del kommentarer från bekanta och kollegor: hur ska du stå ut? Du som alltid har så bråttom, hur ska du klara den långsamma processen. Jag trodde att det skulle vara frustrerande, men det är egentligen inte så annorlunda. Stora beslut, i vilken organisation som helst, är långsamma processer. Beslutsgången är inte så olika, det är mer när man börjar kommunicera det man vill göra som skiljer sig, säger hon och fortsätter:
En större förvåning var nog att kommunallagen är så pass begränsande när det gäller investeringar. Vi har en budgetprincip på ett år som gör det svårt att investera i organisationsförändringar och verksamhet som inte får effekt förrän längre fram.

(News Øresund – Jenny Andersson)

Månadsintervju: Real Estate

Vem: Märta Stenevi (MP)
Aktuell: nytt kommunalråd med ansvar för stadsbyggnad och service i Malmö stad
Bakgrund: regionråd och ordförande i personalnämnden samt 1:e vice ordförande regionstyrelsen i Region Skåne, har dessförinnan bland annat jobbat som marknadschef på Bokus och senare IMP Nordic

Märta Stenevis favoritplatser i Öresundsregionen

”Det börjar bli dags att tänka på nästa profilbygge”1. Sibbarp, Malmö.

”Jag är en havsperson och på sträckan mellan småbåtshamnen och Sibbarp finns så många olika möjligheter. Kallbadhus, stränder, aktiviteter för barnen och promenadstråk.”

”Det börjar bli dags att tänka på nästa profilbygge”2. Kullaberg, nordvästra Skåne.

”När man pratar om Skåne hamnar man gärna på Österlen och det är fantastiskt, men mitt hjärta slår lite extra för Kullaberg.”

”Det börjar bli dags att tänka på nästa profilbygge”3. Köpenhamn centrum.

”Det är något med att kliva av tåget och landa i den miljön. Att ha tillgång till båda delar, bo i vår kompakta och nära stad och ändå ha en storstad så nära.”

(Foto: News Øresund)