Danskar hyllar entreprenörer men få startar företag

Över 80 procent av danskarna är delvis eller helt och hållet eniga om att entreprenörer spelar en viktig roll för det danska samhället. Foto: News Øresund – Johan Wessman

Över 80 procent av danskarna är delvis eller helt och hållet eniga om att entreprenörer spelar en viktig roll för det danska samhället. Samtidigt är det få personer i Danmark som startar nya företag. Endast drygt tre procent av befolkningen i åldern 18–64 säger sig ha startat ett företag under de senaste 42 månaderna – den lägsta andelen av 30 europeiska länder. Detta enligt en analys från Dansk Erhverv.

En stor majoritet av danskarna tycker att entreprenörer har en viktig samhällsfunktion. Samtidigt vill få själva testa på det. Detta enligt en analys av Norstat, på uppdrag av intresseorganisationen Dansk Ehrverv.

– Det är ju verkligen frustrerande. Jag tror vi är för rädda för att misslyckas. Entreprenörskap är en lång rad misslyckanden som i några fall leder till framgång. Man ska vara beredd på att misslyckas och vara stolt över sina felsteg. Här saknar vi nog något i den danska mentaliteten, kommenterar Tommy Ahlers, ordförande för den danska regeringens entreprenörpanel, i ett pressmeddelande från Dansk Ehverv.

Norstat har frågat 754 danskar i åldern 18–64 om de håller med om eller motsätter sig påståendet att entreprenörer spelar en viktig roll för det danska samhället. Hälften svarar att de är helt eniga och 33 procent svarar att de delvis håller med. Noll procent av de tillfrågade svarar att de inte håller med.

Samtidigt är det få danskar som själva väljer att starta nya företag. Åtminstone i jämförelse med 29 andra europeiska länder. Under de senaste 42 månaderna säger 3,3 procent av de tillfrågade danskarna i åldern 18–64 år att de har startat ett nytt företag. Samma siffra för Sverige är drygt sju procent. Listan toppas av Estland där 19,4 procent av befolkningen mellan 18 och 64 år säger sig ha startat ett företag under de senaste 42 månaderna. (News Øresund)

Fakta: Få danskar startar nya företag

Danmark lägger sig i längst ner i en jämförelse av hur stor andel av befolkningen som startar nya företag i trettio europeiska länder. Tabellen visar hur stor andel av befolkningen i respektive land som antingen just nu startar ett nytt företag eller har gjort det under de senaste 42 månaderna.

Estland: 19,4%
Lettland: 14,2%
Slovakien: 11,8%
Litauen: 11,3%
Rumänien: 10,8%
Island: 10,6%
Holland: 9,9%
Österrike: 9,6%
Luxemburg: 9,1%
Kroatien: 8,9%
Irland: 8,9%
Polen: 8,9%
Schweiz: 8,5%
Storbritannien: 8,4%
Portugal: 8,2%
Ungern: 7,9%
Tjeckien: 7,3%
Cypern: 7,3%
Sverige: 7,3%
Slovenien: 6,9%
Finland: 6,7%
Belgien: 6,2%
Spanien: 6,2%
Norge: 5,7%
Tyskland: 5,3%
Grekland: 4,8%
Italien: 4,3%
Frankrike: 3,9%
Bulgarien: 3,7%
Danmark: 3,3%

Fotnot: Året då mätningen är gjord varierar. Den senaste tillgängliga statistiken är använd för respektive land.

Källa: Dansk Erhverv, baserat på Global Entreprenuership Monitor, samt egna beräkningar