Danska toppchefer ser allt mer negativt på framtiden

I år svarade 52 procent av de tillfrågade cheferna att de ser optimistiskt på framtiden, motsvarade siffra i fjol var 70 procent. Foto: News Øresund

Andelen danska toppchefer som ser optimistiskt på den närmaste framtiden minskar. Brist på arbetskraft, Brexit och en eventuell upptrappning av handelskonflikten mellan USA och Kina är några av orosmolnen. Det visar Berlingske Business Toplederpanel

Inför julen förra året svarade 70 procent av de tillfrågade företagsledarna att de såg optimistiskt eller väldigt optimistiskt på framtiden. När Berlingske i år ställde samma fråga sjönk den andelen till 52 procent.

Det orosmoln flest tillfrågade toppchefer pekar på är bristen på arbetskraft. Men även globala osäkerheter så som Brexit, handelskrig mellan USA och Kina, Italiens skakiga ekonomi och inbromsningen i den kinesiska ekonomin bidrar till att dämpa företagsledarnas optimism.

Berlingske Business Toplederpanel består av cheferna från Danmarks 1 000 största företag mätt i omsättning, samt de 70 största finansiella företagen. I årets undersökning tillfrågades 958 chefer varav 149 svarade. (News Øresund)