Danska regeringens reformförslag för miljön – Oppositionen riktar kritik mot jordbrukspolitiken

Oppositionspartier i Danmark riktar kritik mot den danska regeringens reformförslag för klimatpolitiken. Foto: News Øresund

Den danska regeringen avsätter 400 miljoner danska kronor till lantbruket i sitt nya reformförslag för klimatpolitiken. Pengarna ska bland annat användas för forskning och reducering av ammoniak från grisköttsproduktionen. Pia Olsen Dyhr, partiledare för Socialistisk Folkeparti, tycker att regeringens nya jordbrukspolitik är oambitiös.

I den danska regeringens reformförslag för ett miljövänligare Danmark är sju av 38 punkter inriktade på lantbruket.

400 miljoner danska kronor ska satsas – 160 miljoner till reduktion av ammoniakutsläpp, 150 miljoner till en jordfördelningsfond och 90 miljoner till forskning på klimat och jordbruk. Utöver det vill regeringen också bland annat främja precisionsodling – lantbruk där man med hjälp av GPS och andra tekniska hjälpmedel skapar en större kunskap om de egna markerna för att optimera skörden.

Men det är inte tillräckligt, tycker Pia Olsen Dyhr, partiledare för Socialistisk Folkeparti.

”Om vi ska bekämpa klimatförändringarna kommer ingen gå fri. Vi borde ställa markant högre krav på lantbruket”, skriver hon i ett mejl till News Øresund.

Alternativets klimaordfører, Rasmus Nordqvist, mener, at udspillet i kølvandet på FN’s klimarapport er ”direkte uansvarligt”, skriver han til News Øresund, og Socialdemokratiets klimaordfører, Jens Joel, siger ifølge Ritzau, at man igen holder hånden over landbruget og”lader miljøet betale prisen”.

Radikale Venstres miljø- og klimaordfører samt tidligere miljøminister Ida Auken er også ude med riven:

“Regeringen undlader med denne plan at investere i fremtidens grønne landbrug og Danmark som et grønt fyrtårn. Vi har gjort det med succes på energiområdet – derfor skal vi turde være lige så ambitiøse sammen med landbruget”, siger hun i en mail til News Øresund.

I Radikale Venstres politiske værdigrundlag ”Fremad” foreslår de blandt andet, at man ”vil udtage 1/3 af de nuværende marker fra dyrkning inden 2050”. Derudover skal de 2/3 ”udvikles til i 2050 at være et giftfrit, klimavenligt og cirkulært landbrug”.

Fra regeringens side har man på et pressemøde forsøgt at forsvare landbrugsfokusset med, at Danmarks landbrug allerede i dag er blandt de mest klimaeffektive i verden.

– Hvis vi trykker for meget på det her, så risikerer vi at skubbe produktionen et andet sted hen. Det er klimaet ikke tjent med, sagde Ellemann-Jensen til pressemødet ifølge Altinget.

Det eneste oppositionsparti, der ikke umiddelbart havde noget at kritisere udspillet for på landsbrugskontoen, er Dansk Folkeparti, der nærmere savner fokus på bilområdet:

– Der er gode forslag i udspillet, men også mangelfulde. Der mangler blandt andet realisme på bilområdet med hensyn til reelle alternativer til benzin- og dieselbiler, når regeringen foreslår at udfase disse i 2030, siger Dansk Folkepartis klimaordfører, Mikkel Dencker, til News Øresund og tilføjer:

– Sådan som forslaget ser ud nu, vil vi ikke kunne støtte op om det. Men eftersom det er en mindretalsregering, vil de være nødt til at forhandle med os andre, og de forhandlinger deltager vi med glæde i.

(News Øresund – Nicklas Bunck Sørensen Andersen)

Läs mer: Danmarks regering vill stoppa försäljning av bensin- och dieselbilar inom tolv år

Reformpaket för klimatet – Så vill Danmarks regering skapa renare luft och ett mer hållbart jordbruk

 • Stoppad försäljning av bensin- och dieselbilar år 2030.
 • Ny kommission ska se över infrastrukturomställningen.
 • Slopad registreringsavgift på miljövänliga bilar värda under 400 000 danska kronor från och med 2019.
 • Sänkt beskattning av gröna firmabilar.
 • 80 miljoner danska kronor till installering av snabbladdstolpar.
 • Öka möjligheterna för kommuner som vill ge parkeringsrabatt till el- och hybridbilar.
 • Kommunerna får tillåta elbilar att köra i bussfiler.
 • Ökad forskning på elbilars samspel med energisystemet.
 • Stoppa stadsbusstrafikens utsläpp av koldioxid och luftföroreningar år 2030.
 • Danmarks fem största städer ska få möjlighet att införa miljözoner med ökade krav på lastbilar, bussar och varutransporter.
 • Senast 2030 ska bensin- och dieselbilar fasas ut ur taxibranschen.
 • Reserverade platser för gröna taxibilar, först i kön, vid knutpunkter, såsom järnvägs- och busstationer.
 • Högre skrotpremie för gamla dieselbilar.
 • Skärpt bötesstraff för fusk rörande kväveoxidutsläpp från lastbilar.
 • All ny asfalt ska vara så kallad klimatvänlig, en danskutvecklad teknisk lösning som minskar vägfriktionen och därmed minskar koldioxidutsläppen.
 • Öka mängden biobränsle i bensin och diesel till åtta procent.
 • Nytt initiativ till samarbetsprojekt mellan näringslivet, myndigheter och turistorganisationer om en mer klimatsmart kryssningsturism i Östersjön.
 • Offentliggörande av namnet på de rederier som överträder regler om kväveoxidutsläpp från fartyg och bränslets svavelhalt.
 • Nytt utskott ska undersöka sätt att minska ammoniakhalten i luften.
 • Genom samverkan med branschen, och utbyte och teknik och procedurer, ska metanutsläppen från biogasanläggningar minskas.
 • 90 miljoner danska kronor till klimatforskning inom lantbruket.
 • Bidrag till investeringar i teknik som reducerar ammoniak- och växthusgasutsläpp inom slaktgrisproduktion.
 • Precisionsodling – att med hjälp av GPS och andra tekniska hjälpmedel skapa en större kunskap om de egna markerna för kunna optimera skörden – ska främjas.
 • Tillsammans med Socialdemokratiet och Dansk Folkeparti etablerade den danska regeringen en jorddistributionsfond på 150 miljoner danska kronor i samband med ett krispaket till det danska jordbruket efter sommarens torka. Genom att köpa och sälja jordbruksmark ska fonden genomföra en multifunktionell jordfördelning, genom att kombinera lantbruk med annan typ av mark.
 • Etablering av ett partnerskap mellan regeringen och jordbruket som ska arbeta för att utveckla omställningen.
 • Gamla eldstäder ska demonteras eller ersättas av en ny vid försäljning av bostäder och sommarhus.
 • 46 miljoner danska kronor ska avsättas till en premie för de som ersätter en gammal eldstad
 • Stramare krav rörande användandet av så kallade F-gaser som bland annat används i industriella kylar.
 • Efter rådgivning från en expertpanel ska en kampanj för att underlätta för danskarna att göra klimatsmartare val lanseras.
 • Etablering av ett nytt klimatpris som årligen ska gå till det bästa danska klimatinitiativet.
 • 100 miljoner danska kronor till ett forskningsprojekt om koldioxidupptag och -lagring.
 • Ökat fokus på att ta koldioxid ut ur atmosfären genom att plantera skog och annan vegetation.
 • Analysera hur processen att ta koldioxid ut ur atmosfären, genom till exempel skogsplantering, ska kunna göras mer effektiv.
 • Annullering av danska koldioxidkvoter.
 • 250 miljoner danska kronor avsätts årligen till klimatinsatser från år 2026 till 2030.
 • Löpande uppföljning av hur initiativen fungerar år 2022, 2024 och 2027.

Källa: Danmarks regering