Danska regeringen vill bygga ut tågstationen vid Köpenhamns flygplats i Kastrup – nya perronger ska byggas under metrostationen

Fler tågresenärer över Öresund och fler flygpassagerare på Kastrup gör att järnvägsstationen vid flygplatsen behöver byggas ut. Danska regeringen vill satt 2,5 miljarder danska kronor på att bygga två nya perronger under metrostationen. Foto: News Øresund

Kapaciteten räcker inte för den framtida tågtrafiken till och från Köpenhamns flygplats i Kastrup. Därför planerar den danska regeringen för en utbyggnad av järnvägsstationen vid flygplatsen från två till fyra perronger samt att bygga ett nytt parkeringshus med mer än 2 000 nya p-platser. Satsningen beräknas kosta 2,5 miljarder danska kronor och finansieras av p-intäkterna. Det uppger Transport-, Bygnings- og Boligministeriet.

Köpenhamns Flygplats investerar för närvarande 20 miljarder danska kronor i en utbyggnad av kapaciteten så att flygplatsen ska klara en tillväxt från dagen 30 miljoner passagerare till 40 miljoner. Samtidigt fortsätter tågtrafiken över Öresundsbron att växa. Sammantaget innebär det att den nuvarande kapaciteten vid tågstationen vid flygplatsen i Kastrup inte räcker till.

Avsikten är att använda det godsspår som går runt flygplatsen och att bygga en ny station under metrostationen. Därmed skapas två nya passagerarperronger parallellt med den nuvarande stationen.  När den nya stationen är klar ändras trafiken så att tåg i ena riktningen stannar vid den nuvarande stationen medan tåg i andra riktningen stannar vid den nya stationen under metron. Projektet är kostnadsberäknat til 2,5 miljarder danska kronor och väntas kunna vara klart 2025 och omfattar även ett nytt p-hus med över 2 000 platser. Intäkterna från uthyrningen av det nya p-huset beräknas finansiera stationsbygget. Utbyggnaden av stationen är en del av den kommande huvudstadssatsningen. (News Øresund)