Danska fritidshusägare önskar svenskt bank-id

Det stärkta samordningsnummer som infördes den 1 september underlättar stegvis för danska fritidshusägare i Sverige att kunna identifiera sig inför myndigheter och företag, när de till exempel ska boka avfallshantering eller teckna elavtal, menar Elisabeth Geday, sekretariatsledare för intresseorganisationen Danske Torpare. Men organisationen vill även få svenskt bank-id utfärdat för danska fritidshusägare för att komma runt de sista hindren.

Elisabeth Geday, sekretariatsledare på Danske Torpare, en organisation som företräder danska fritidshusägare i Sverige. Foto: Anna Palmehag/News Øresund

Det stärkta samordningsnumret, som blev infört för utländska sommarstugeägare och gränspendlare från 1 september, är ett viktigt steg på vägen, men för att få full tillgång till ”det digitala Sverige” behövs även utfärdandet av bank-id, förklarar Elisabeth Geday, som leder den danska organisationen Danske Torpare, som företräder danska fritidshusägare i Sverige.
– Precis som i Danmark blir det allt svårare att kontakta en myndighet, ett elbolag eller ett försäkringsbolag i Sverige, både fysiskt eller via telefon. Allt fler saker måste göras online – från att beställa sophämtning till att anmäla inbrott. Och om man inte kan identifiera sig digitalt kan man inte logga in, vilket är ett växande problem, beskriver hon.

Bankföreningen vill se en lösning

För att få tillgång till ett svenskt bank-id för en dansk fritidshusägare behöver det stärkta samordningsnumret kopplas samman med en svensk identitetshandling. Kravet på en svensk fysisk identitetshandling kopplat till det stärkta samordningsnumret lyftes av Svenska bankföreningen i ett remissvar till den nya lagen om stärkt samordningnummer.
– Nu är vi ju i det närmaste allierad med den svenska bankföreningen som pressar på för att få det här genomfört, säger Elisabeth Geday.

Vill även kunna betala via Swish

Det skulle även kunna öppna för danska fritidshusägare att få tillgång till betaltjänsten Swish, men där tror Elisabeth Geday att det krävs mer.
– Vi vill kunna använda mobila betalningar utan begränsningar i Danmark och Sverige när kontanterna försvinner. Men först och främst vill vi ha en officiell svensk identitetshandling som kopplar det stärkta samordningsnumret till personen. Det är det sista vi behöver innan svenska banker kommer att erbjuda bank-id till danska medborgare och ge dem tillgång till det digitala Sverige på allvar. Bank-id är inte direkt tillgång till Swish, men det är ett steg på vägen, säger hon.

Men Elisabeth Geday tillägger också att hon har förståelse för att det inte går att hitta snabba lösningar på utmaningarna för danska fritidshusägare.
– Vi uppträder alltid med stor ödmjukhet när vi diskuterar de här problemen med svenska myndigheter. Vi vet ju att svenskar inte har möjlighet att köpa hus i Danmark. Därför försöker vi också utbilda våra medlemmar och förklara för dem att vi som danskar ska vara tacksamma att vi får lov att köpa hus i Sverige.

Förra året hade 9 883 svenska fritidshus danska ägare, vilket är minskning med 330 sedan år 2020.

(News Øresund – Erik Ottosson)