Danska chefer tror på ökad produktion och fler anställda

Trots dystra konjunkturprognoser för Danmark är de tillfrågade cheferna inom näringslivet optimistisk och 4 av 10 räknar med att öka antalet anställa. Inom bygg- och anläggningsbranschen tror 56 procent att de kommer att öka personalstyrkan. Foto: News Øresund

Trots att prognoserna för den danska konjunkturen blir allt dystrare ser cheferna i det danska näringslivet positivt på framtiden. Två av tre tillfrågade räknar med ökad produktion och fyra av tio räknar med att nyanställa i år. Det visar en undersökning som danska Lederne gjort bland 1 600 chefer.

Medan 67 procent av de tillfrågade cheferna tror på ökad omsättning under andra halvåret och 27 procent räknar med oförändrade siffror räknar endast 6 procent med fallande omsättning. Samma tendens gäller vinstförväntningarna.

När det gäller sysselsättningen räknar 42 procent med att öka antalet anställda under andra halvåret i år medan 48 procent tror att de kommer att ha lika många anställda som idag. Nästan var tredje chef tror att det blir svårt att rekrytera fackutbildade medarbetare medan 27 procent tror att det blir svårt att tillsätta lediga chefstjänster. Störst behov att nyanställa finns inom bygg- och anläggningsbranschen där 56 procent av cheferna räknar med att det finns ett behov att nyanställa senare i år. (News Øresund)