Dansk svinproduktion den lägsta på 25 år

Krisen för det danska lantbruket har lett till minskande investeringar i nya djurstallar vilket resulterat i att antalet slaktade svin förra året nådde den lägsta nivån på 25 år. Foto: News Øresund

Under 2017 slaktades nästan en miljon färre svin i Danmark jämfört med 2016. Nivån är den lägsta sedan 1992 visar statistik från Danske Svinproducenter. Det uppger Danmarks Radio.

Under 2017 slaktades 17,3 miljoner svin i de danska slakterierna. Det kan jämföras med 2016 års siffra på 18,2 miljoner svin. Förklaringen är att dåliga villkor har gjort att danska svinproducenter inte investerat lika mycket i nya stallar som tidigare.
– Under de senaste åren har det inte funnits incitament till att investera i nya stallar. Samtidigt slits löpande några stallar ut och så blir det producerat färre och färre grisar i danska stallar, säger Nicolaj Nørgaard, direktör i Danske Svineproducenter, till Danmarks Radio.

Det danska lantbruket drabbades hårt av finanskrisen 2008. Under de senaste åren har därför det danska Miljö- och Livsmedelsministeriet genomfört en rad åtgärder för att förbättra villkoren för de danska lantbrukarna. Bland annat finns nu ett stöd till att uppföra nya djurstallar. Men enligt Nicolaj Nørgaard tar det tid att vända utvecklingen.

För svinproducenterna uppges 2017 trots nedgången i antalet slaktade svin ha blivit ett bra år genom att det lägre utbudet fått priserna att stiga. (News Øresund)