Dansk-svensk avtal klart om att bilda The Greater Copenhagen & Skåne Committee

Det dansk-svenska samarbetet över Öresund utvidgas och byter namn från Örsundskomiteen till The Greater Copenhagen & Skåne Committe. Det beslutades vid onsdgens möte i Öresundskomiteens verkställande utskott. Foto: News Øresund

Det politiska samarbetet i Öresundskomiteen ska utökas och ombildas till The Greater Copenhagen & Skåne Committee där samtliga tre regioner och 79 kommuner blir medlemmar. Det beslutades vid onsdagens möte med Öresundskomiteens verkställande utskott. Det meddelar Region Hovedstaden i ett pressmeddelande.

Officiellt kommer The Greater Copenhagen & Skåne Committee att bildas den 1 januari 2016 och ersätter då Öresundskomiteen som utgör det nuvarande politiska samarbetet över Öresund. Det är oklart vad förändringen innebär för Öresundskomiteens kansli.
En viktig skillnad jämfört med Öresundskomiteen är att samtliga 79 kommuner i Region Sjælland, Region Hovdestaden och Region Skåne blir medlemmar i Greater Copenhagen & Skåne Committee. Organisationen kommer att ledas av en styrelse bestående av sju medlemmar från vardera sidan Öresund.

– Det är ett banbrytande samarbete, som jag är stolt över att vara en del av. The Greater Copenhagen & Skåne Committee är den rätta vägen framåt om vi ska klara oss i den hårda globala konkurrensen om tillväxt och arbetsplatser. Därför är jag mycket glad över att de skånska politikerna delar vår vision om att konkurrera med de stora internationella metropolerna, säger Öresundskomiteens och Region Huvudstadens ordförande Sophie Hæstorp Andersen (S) i en kommentar.

Hon nämner tre exempel på nya verksamheter som redan har startats inom det nuvarande danska Greater Copenhagensamarbetet och som nu förs in i den nya dansk-svenska organisationen:

  • En gemensam investerarportal som visar samtliga större byggprojekt i regionen.
  • En gemensam mottagningsorganisation för utländska företag som är intresserade av att etablera sig i regionen, ett så kallat One Point Entry.
  • Ett internationellt hus som ska hjälpa internationella medarbetare och deras familjer med bosättning i Greater Copenhagen.

Redan den 14 augusti 2014 beslutade borgmästarna i 46 danska kommuner om att bilda det nya samarbetet Greater Copenhagen tillsammans med Region Hovedstaden och Region Sjælland. En inbjudan om samarbete hade även sänts till Region Skåne och de 33 skånska kommunerna. Förhandlingarna om att byta varumärke från Öresund till Greater Copenhagen har gått trögt och bland annat Malmö och Lund har tidigare uttalat sig om att de varit ovilliga att övergå till ett renodlat danskt namn på regionen. Nu får den nya gemensamma organisationen ett namn som täcker in båda länderna.

Den 22 juni ska representanter från de tre regionerna och 79 kommunerna som står bakom The Greater Copenhagen & Skåne Committee träffas vid ett toppmöte i Kristianstad. (News Øresund)