Dansk minusränta skapar nya jobb – SVT Sydnytt

Den danska nationalbankens sänkning till minusränta, har skapat fler nya jobb i grannlandet. Den danska arbetsmarknaden kan gynna Sverige, var ett av budskapen på den Öresundskonferens som hölls i börshuset i Malmö idag.

Se hela inslaget på SVT Sydnytt här