Dansk konserthuschef har väntat ut corona för att sedan bygga nätverk i Sverige

Danska kulturarbetare lockas av det självklara utrymme som kulturen får ta i Sverige, men bär med sig ryggradsreflexen att se allt genom publikens ögon och inte vila på lagrarna. Det menar danska Maria Frej, som upplever både frihet och stöd som vd och konserthuschef för Malmö Live Konserthus, men som också kämpat för att bygga upp ett nätverk och lokalkännedom i Sverige mitt under pågående pandemi.

Maria Frej är en i en lång rad danska kulturchefer i Skåne, särskilt i Malmö. Det ger något vitalt att gå in i ett annat land och se saker med nya ögon, menar hon, oavsett om man är dansk i Sverige eller tvärtom.

Att många danskar lockats ta toppjobb på skånska kulturinstitutioner förvånar henne inte. Maria Frej målar upp en bild av ett Sverige där kulturen tillåts ta plats och dess position i samhället inte ifrågasätts på samma sätt som i Danmark. Även lokaltidningarna har kultursidor och kulturinstitutionerna ses som viktiga. I Danmark är det inte lika självklart, upplever hon.

– Den svenska förståelsen för att kultur är viktig, den tycker man om i Danmark. Och jag tror att svenska institutioner är glada för danska chefer, för de kommer med [PANG – hon slår händerna samman], vi ruskar kanske om i något. I Sverige är kultur något självklart i sig självt – i Danmark är vi vana vid att man ska sträcka sig mot publiken. Vi danskar lockas av det säkra i Sverige, men är så vana vid att inget är säkert att vi kommer med en attityd: vi ska inte vila – världen förändrar sig. Vi är vana att argumentera för vår sak, att se allt genom publikens ögon, säger hon.

Läs hela intervjun på News Øresund.

Foto: News Øresund